Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa, która od 60 lat działa nieprzerwanie na rodzimym rynku loteryjnym. Dysponuje siecią ponad 15 000 punktów sprzedaży pracujących w systemie online. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury.

Łukasz Łazarewicz

Łukasz Łazarewicz

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2005 – 2007 kierował działaniami marketingu sportowego w Dominet Banku. Następnie był dyrektorem marketingu oraz wiceprezesem klubu Widzew Łódź. Na przełomie lat 2011 – 2015 zarządzał marketingiem i sprzedażą wielu spółek oraz instytucji sportowych.

Był także wykładowcą przedmiotów z zakresu zarządzania m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Łódzkim. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Przeglądzie Sportowym.

Cezary Godziuk

Cezary Godziuk

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

Od 2016 roku członek rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Wcześniej pracował między innymi w Aplitt S.A. jako członek zarządu, odpowiadając za rozwój spółki (2012 – 2016), był też członkiem rady nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. (2003 – 2009), a także prezesem zarządu gdańskich Zakładów Graficznych Atext S.A.

Grzegorz Sołtysiński

Grzegorz Sołtysiński

Członek Zarządu

Absolwent studiów ekonomicznych magisterskich oraz podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

Z Totalizatorem Sportowym związany od 1985 r. Od 9 lat jest członkiem zarządu Totalizatora Sportowego z wyboru pracowników spółki. Pełnił m. in. funkcję członka zarządu i skarbnika Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Był też członkiem Rady Kultury Fizycznej przy Kancelarii Prezydenta RP. Zasiadał w radach nadzorczych m.in. Petrobanku, HDI Asekuracja, Boryszew SA oraz Animexu. Członek-założyciel Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej.

Radosław Śmigulski

Radosław Śmigulski

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w Dziale Marketingu Totalizatora Sportowego. Następnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu Totalizatora Sportowego. W latach 2007-2010 był zastępcą dyrektora ds. Rozwoju Agencji Filmowej TVP oraz pełniącym obowiązki dyrektorem Agencji Filmowej TVP.

W latach 2010-2011 był dyrektorem generalnym Syrena Films oraz członkiem rady nadzorczej Astro S.A. - nadawcy telewizji Next TV. Zarządzał też startup-ami z zakresu nowych technologii. Jest doradcą z zakresu marketingu internetowego.