Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
PL EN
Jak otworzyć kolekturę

Totalizator Sportowy to Spółka z o.o., która składa się z 17 oddziałów terenowych w całej Polsce. Zajmujemy się organizacją gier liczbowych i loterii pieniężnych. Dysponujemy siecią ponad 14 tys. punktów sprzedaży, rozsianych po całym kraju. Stworzyliśmy największą sieć sprzedaży, działającą w czasie rzeczywistym (system online).

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym prowadzenia punktów sprzedaży naszych produktów uprzejmie informujemy, że Totalizator Sportowy jest zainteresowany uruchamianiem nowych kolektur w lokalizacjach o dużym potencjalne sprzedażowym oraz dużych walorach estetycznych, prowadzonych przez profesjonalnych sprzedawców. Do składania stosownych ofert zapraszamy podmioty gospodarcze, dysponujące lokalem i prowadzące w nim własną działalność gospodarczą.

Informacje, dotyczące procesu uruchamiania nowego punktu sprzedaży znajdą Państwo w Pakiecie informacyjnym dla Oferentów. Oferty należy składać na adres właściwego oddziału Totalizatora Sportowego - wyłącznie na standardowym Formularzu zgłoszeniowym.

Wnioski są przyjmowane oraz rozpatrywane w oddziałach Spółki, a o wydanej decyzji Oferenci są informowani w formie pisemnej. Dane adresowe oddziałów znajdą Państwo w zakładce "Oddziały"  - stosownie do ich przyporządkowania terytorialnego.

Totalizator Sportowy zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta - nie przewiduje się przyjmowania żadnych reklamacji lub interwencji. Współpraca będzie się odbywała na podstawie umowy agencyjnej z wynagrodzeniem prowizyjnym.

pakiet_info_btnformularz_zgloszeniowy_btn

Do otwarcia formularza należy użyć programu Adobe Reader w wersji 9.3 lub wyższej który można pobrać tutaj.