Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania przetargowe

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych do drukarek terminali GT1200, będzie uzyskanie pozytywnego testu w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

***

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

Nr sprawy: 181/BZK/2016

Dotyczy: Obsługa Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w zakresie badań Tajemniczego i Złotego Klienta w Punktach Sprzedaży

Termin składania ofert: do 13.01.2017 do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 09.01.2017 r.
Otwarcie ofert: 13.01.2016 godz. 12:15
Wadium wymagane: 50 000,00 zł z o.o. w zakresie badań Tajemniczego i Złotego Klienta w Punktach Sprzedaży

Nr sprawy: 356/BZK/2016

Dotyczy: Opracowanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego remontu i przebudowy Budynku Trybuny Środkowej znajdującego się na terenie Toru Wyścigów Konnych Warszawa – Służewiec wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane

Termin składania ofert – do 14.12.2016 do godz. 12:00 do 28.12.2016 do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 09.12.2016 r. do 19.12.2016 r.
Otwarcie ofert: 14.12.2016 godz. 12:15 do 28.12.2016 godz. 12:15
Wadium wymagane: 10 000,00

Nr sprawy: 362/BZK/2016

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych w siedzibie Oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w  Szczecinie

Termin składania ofert 09.12.2016 r. do godz. 12:00 14.12.2016 r. do godz. 12:00 16.12.2016 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 07.12.2016 r.
Wadium: 5 000,00 zł

Nr sprawy: 176/BZK/2016

Tytuł: przetarg nieograniczony na: świadczenie na rzecz Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. usług w zakresie organizacji IX Kongresu European Lotteries Kraków 2017

Termin zadawania pytań: do dnia 10.10.2016 roku.

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2016 roku do godz. 12.00. 18.10.2016 r. do godz. 12:00