Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, żeby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Odpowiedzialność Społeczna

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, wszystkie swoje działania prowadzi w sposób przemyślany, odpowiedzialny, z pełnym szacunkiem dla klientów, otoczenia biznesowego oraz środowiska.

Jednym z założeń leżących u podstaw decyzji o powołaniu spółki do życia było gromadzenie środków na cele społeczne – sport, a później także kulturę. Z biegiem lat działania te rozszerzono, usystematyzowano i opisano w Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Rozrywki na lata 2013-2016 Totalizatora Sportowego.

Ma ona za zadanie wspieranie celów biznesowych spółki, uwzględniając jednocześnie potrzeby i oczekiwania otoczenia.

CSR_diagram