Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, żeby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Złóż ofertę sponsoringową 

Składanie ofert sponsoringu 

Totalizator Sportowy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, znaną powszechnie ze swojego zaangażowania we wspieranie projektów sportowych i kulturalnych. Przykładamy dużą wagę do rozwoju naszego potencjału i dbałości o pozytywny odbiór naszych wartości. 

Działania sponsoringowe Totalizatora Sportowego mogą być podejmowane w następujących obszarach: 

 • Działalność kulturalna w tym w obszarze kultury masowej
 • Sport kwalifikowany (w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym – Dz.U. z 2005 r Nr 155, Poz.1298 ze zm.)
 • Promocja wiedzy, w szczególności poprzez seminaria, konferencje, kongresy, warsztaty i szkolenia związane z przedmiotem działalności biznesowej Totalizatora Sportowego
 • Projekty o wysokim znaczeniu społecznym, a w szczególności związane z dziedzictwem narodowym i kulturowym 

Wszelkie inicjatywy sponsoringowe prowadzone przez Totalizator Sportowy muszą być zgodne z Wizją i Misją sponsoringową Spółki

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawne, przyjęte zasady działalności sponsoringowej, a także ustalone kierunki rozwoju firmy, przyjęliśmy zasadę nie angażowania się w projekty sponsoringowe: 

 • Realizowane przez osoby prywatne;
 • Których termin rozpoczęcia przypada wcześniej niż 40 dni od dnia złożenia aplikacji sponsoringowej do Totalizatora Sportowego;
 • Nie oferujące szczegółowego pakietu świadczeń wizerunkowych dla Totalizatora Sportowego;
 • Nie pozwalające na precyzyjne ustalenie efektywności podjętych działań sponsoringowych;
 • Mające charakter polityczny;
 • Służące dyskryminacji lub naruszające prawo lub ogólnie przyjęte normy społeczne;
 • Związane obowiązującymi umowami z podmiotami konkurencyjnymi względem Totalizatora Sportowego.
Złóż ofertę sponsoringową

Totalizator Sportowy rozpatruje oferty sponsoringowe złożone wyłącznie w formie prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego.