Aida Bella

Aida Bella

Dyrektor Departamentu
Komunikacji Korporacyjnej,
Rzecznik Prasowy

Aida Bella

Aida Bella

Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej,
Rzecznik Prasowy