oswiadczenie_TS.jpg
Wróć do aktualności

Oświadczenie Totalizatora Sportowego

02.09.2022
W związku z publikacją zamieszczoną na portalu www.gazeta.pl pt. Skandaliczne decyzje i uśpione konie na Służewcu. ''Przychodzę tu od 50 lat, ale czegoś podobnego nie pamiętam'' oświadczamy, że informacje zawarte w materiale są skandaliczne i krzywdzące zarówno dla renomy Toru Wyścigu Konnych Służewiec, jak i przede wszystkim dla pracowników. Spółka sprzeciwia się wszelkim pomówieniom o zaniedbania czy działania na szkodę środowiska wyścigów konnych.

Informujemy, że od 2008 roku, od kiedy Totalizator Sportowy stał się dzierżawcą Toru Wyścigów Konnych Służewiec, spółka prowadzi ciągły i konsekwentny proces poprawy jakości infrastruktury ogromnego, bo ponad 138-hektarowego kompleksu. Spółka ponosi wielomilionowe wydatki na nakłady inwestycyjne, działania remontowe, czynsz dzierżawny na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz bieżące utrzymanie terenu i organizację wyścigów konnych. Spółka rzetelnie realizuje postanowienia obowiązującej umowy z Polskim Klubem Wyścigów Konnych i finansuje wszystkie działania w ramach limitu kwotowego na wydatki w okresie obowiązywania umowy przyznanego przez organ właścicielski.

Podkreślamy również, że nad dopuszczeniem toru głównego do gonitw, który musi spełnić oczekiwane standardy, każdorazowo decyzje wydaje niezależna Komisja Techniczna, nad którą nadzór sprawuje Polski Klub Wyścigów Konnych, a nie Totalizator Sportowy. Zaznaczamy, że Komisja Techniczna, odpowiedzialna jest także za prawidłowość przebiegu gonitw (zgodnie z obowiązującym systemem prawa w Polsce). Komisja podpisując protokół gonitw, potwierdza również prawidłowość ich warunków.

Stan infrastruktury, w tym tor treningowy oraz tor główny jest na bieżąco monitorowany i stale podejmowane są działania mające na celu utrzymanie warunków, które nie zagrażają bezpieczeństwa koni oraz jeźdźców. Prowadzone codzienne prace oraz wdrożone procedury bezpieczeństwa minimalizują ryzyko incydentów związanych ze zdrowiem zarówno ludzi, jak i koni.

Od momentu rozpoczęcia dzierżawy Toru Wyścigów Konnych Służewiec Totalizator Sportowy, miał, ma i będzie miał na uwadze dobro historycznego kompleksu oraz rozwój sportów konnych w Polsce.