oswiadczenie_TS.jpg
Wróć do aktualności

Oświadczenie Totalizatora Sportowego

07.09.2022

W związku z publikacją z dnia 6.09.2022 r. zamieszczoną na łamach portalu gazeta.pl pt. Nieoficjalnie: Dyrektor Toru Służewiec Dominik Nowacki odwołany ze stanowiska Zarząd Totalizatora Sportowego oświadcza, że wbrew przytaczanym w materiale fałszywym informacjom Dyrektor Dominik Nowacki nie został odwołany z funkcji Dyrektora Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Zarząd Spółki oczekuje również sprostowania zamieszczonych w artykule doniesień, o co wnioskuje w odrębnym piśmie wystosowanym do redaktora naczelnego. 

Ponadto Zarząd Totalizatora Sportowego pragnie wystosować apel do portalu gazeta.pl o nierozpowszechnianie fałszywych i niezweryfikowanych informacji, które nie mają pokrycia z rzeczywistością. Jest to działanie uderzające w dobre imię Totalizatora Sportowego oraz wprowadzające w błąd opinię publiczną. Tego rodzaju fałszywe publikacje opierające się o sensacyjne doniesienia podają w wątpliwość dobre intencje ich autorów, w szczególności w kontekście braku podjęcia jakiejkolwiek próby zweryfikowania wskazanych informacji względem Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.