totalizator-CommunITy-2022.jpg
Wróć do aktualności

Totalizator Sportowy partnerem CommunITy – programu skierowanego do studentów

16.05.2022
Totalizator Sportowy wraz z fundacją Zwolnieni z Teorii uruchamiają program CommunITy, skierowany do warszawskich uczelni, w ramach którego zespoły złożone ze studentów będą realizować autorskie projekty społeczne. Celem inicjatywy jest przedewszystkim wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, umiejętności zarządzania projektami, pracy zespołowej i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Zadaniem uczestników będzie samodzielne dobranie się w zespoły, zidentyfikowanie problemu społecznego, a następnie zaproponowanie rozwiązania w formie projektu. Studentów wspierać będą specjalna platforma przygotowana przez Zwolnionych z Teorii (www.zwolnienizteorii.pl) oraz dedykowani programowi mentorzy z Totalizatora Sportowego. Rolą przedstawicieli spółki będzie pomoc zespołom w obraniu właściwego kierunku działań, służenie radą oraz motywowanie do dalszej pracy. Na zakończenie programu uczestnicy otrzymają certyfikat od Totalizatora Sportowego, a także międzynarodowy certyfikat Project Management Principles, wydawany przez Project Management Institute ATP.