„Wejdź do gry” i rozpocznij staż w Totalizatorze Sportowym

[totalizator] - Program stażowy 2022.jpg
Data publikacji: 26-04-2022

Totalizator Sportowy rozpoczął rekrutację do programu stażowego „Wejdź do gry”, w którym weźmie udział 19 stażystów. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie co najmniej 2. roku studiów I stopnia lub status absolwenta – nie dłużej niż 2 lata od obrony dyplomu. Program obejmuje 10 różnych obszarów działalności Totalizatora Sportowego.

Staże są płatne i trwają trzy miesiące (lipiec-wrzesień). Stażyści będą realizować zadania w różnych zespołach odpowiedzialnych m.in. za programowanie, relacje z klientami, loterie, social media, HR i wiele innych. To szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego, poznania specyfiki pracy w dużej organizacji, a także wzięcia udziału w dedykowanych stażystom wydarzeniach, do których należą: szkolenia, spotkania z biznesem oraz integracja z zespołem. Ponadto dla uczestników programu zaplanowano badanie kompetencji, którego wynik będą mogli wykorzystać w dalszym planowaniu kariery zawodowej. Każdy stażysta otrzyma opiekuna stażu, aby wdrożył go w zadania i wspierał swoją wiedzą.

Szczegóły programu i ogłoszenia, na które możesz zaaplikować: totalizator.pl/kariera/praktyki-i-staze