Zarząd Spółki

OlgierdCieslik.png

Olgierd Cieślik

PREZES ZARZĄDU

Pełni funkcję od 2017 roku. W tym czasie Totalizator Sportowy przeszedł największą w ponad 66-letniej historii spółki transformację cyfrową, dzięki której przedsiębiorstwo stało się operatorem gier losowych online, jedynego legalnego kasyna internetowego oraz salonów gier z automatami poza kasynami na najwyższym technologicznym poziomie. 

Posiada długoletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego, tworzenia strategii finansowych oraz bieżącego zarządzania spółkami i grupami kapitałowymi zdobyte podczas pełnienia funkcji Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Spółek prawa handlowego. Realizował liczne innowacyjne projekty mające na celu wzrost wartości spółek, jak i projekty doradcze dla przedsiębiorców o zasięgu ogólnopolskim. Posiada znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w tym spółkami giełdowymi.

Jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Lotteries (European State Lotteries and Toto Association). W 2021 roku jako pierwszy Polak został wybrany w ramach tego europejskiego organu zarządczego na drugą kadencję. 

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył Studia MBA dla Finansistów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

MagdalenaKopka-Wojciechowska.png

Magdalena Kopka-Wojciechowska

CZŁONEK ZARZĄDU

W Totalizatorze Sportowym nadzoruje obszary marketingu, badań i działań wizerunkowych, sponsoringu i partnerstw, sprzedaży w sieci naziemnej oraz rozwoju produktów.

Jako wieloletnia dyrektor Biura Reklamy Polskapresse Sp. z o.o. oraz m.in.  menedżer zespołu strategii marki i badań marketingowych Banku Zachodniego WBK S.A posiada bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie budowania strategii marketingowych, funkcjonowania rynku reklamowego czy zarządzania rozwojem sieci sprzedaży. Juror w prestiżowych konkursach branżowych, m.in. Effie Awards czy Golden Arrow. Laureatka nagrody Polish Gaming Aces w kategorii „Najbardziej Zaangażowana Kobieta Roku 2020”.

Zasiadała w radach nadzorczych wielu instytucji, m.in. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Fabryki Zapałek „Czechowice S.A.” czy LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie.

Bogdan Pukowiec.png

Bogdan Pukowiec

CZŁONEK ZARZĄDU

W Totalizatorze Sportowym nadzoruje obszary administracji, finansów, zakupów oraz Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Posiada szeroką wiedzę z zakresu instrumentów analizy finansowej, bieżącej oceny wyników przedsiębiorstw, a także finansowania inwestycji, analiz ekonomiczno-finansowych, analiz rynku kapitałowego, pieniężnego. Organizował finansowanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem funduszy strukturalnych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem w zakresie organizacyjnym, finansowym i zasobów ludzkich.

Jako Prezes Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. w Bielsku-Białej zajmował się m.in. finansami, inwestycjami i organizacją pracy Spółki. Posiada certyfikat Autoryzowanego Doradcy dla spółek z rynku New Connect i rynku Catalyst. Wcześniej był też Wiceprezesem Zarządu ABS Investment S.A., Komandytariuszem i Prokurentem Dombud Sp. z o. o., a także Analitykiem, Doradcą w Banku Przemysłowo-Handlowym i Polskim Banku Inwestycyjnym. Zasiadał w Radach Nadzorczych wielu firm, w tym spółek notowanych na GPW.

Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów w Katowicach, a także Studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Stanislaw Grabiec.png

Stanisław Grabiec

CZŁONEK ZARZĄDU

W wyborach w 2020 roku wybrany przez pracowników na Członka Zarządu Totalizatora Sportowego. 

Z Totalizatorem Sportowym związany od czerwca 2009 roku. Początkowo pracował w Zespole Sprzedaży Gier i Loterii w Dziale Sprzedaży i Marketingu w Centrali Spółki. Zajmował się m.in. analizą sprzedaży i tworzeniem modeli ekonometrycznych na potrzeby działu. Pod koniec 2011 roku objął stanowisko kierownika Zespołu Operacyjnego w ww. dziale. W grudniu 2013 roku został Dyrektorem Departamentu Operacji i Zarządzania Systemem Centralnym. Przez 6 lat pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego, gdzie zajmował się m.in. analizą i opiniowaniem długookresowych planów strategicznych. W okresie największej transformacji spółki był odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie gry Eurojackpot oraz za przygotowanie spółki do obsługi graczy w Internecie.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Ekonometria i Informatyka. Ekspert z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i budowy gier losowych. Wiedzę tę wykorzystywał jako konsultant rynku hazardowego oraz w zakresie analiz małych i średnich przedsiębiorstw pod względem szans rozwojowych i kondycji finansowej. Doświadczenia zawodowe zdobywał także w obszarach reklamy i sprzedaży.

Rafal_Laski.png

Rafał Łaski

CZŁONEK ZARZĄDU

W Totalizatorze Sportowym nadzoruje obszary Administracji oraz BHP.

Doświadczenie menedżerskie zdobywał w polskich i międzynarodowych korporacjach, w których zarządzał obszarami biznesowymi oraz commercial property estate. Zajmował się m.in. optymalizacją i restrukturyzacją zadłużenia spółek giełdowych. Z sukcesem realizował wielomilionowe inwestycje w obszarze energetyki cieplnej. 

Prezes Zarządu MEC Piła Sp. z o.o. (GK ENEA), a później także Prezes Zarządu ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku (GK ENEA), następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej w tej spółce. Był również członkiem Rady Nadzorczej w ENEA PTPS Piła S.A.

Absolwent MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej i Executive MBA – WSM w Warszawie oraz Apsley Business School London. Ukończył także liczne kursy i szkolenia z zakresu restrukturyzacji i optymalizacji przedsiębiorstw, zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).