Zarząd

Olgierd Cieślik
Olgierd Cieślik
Prezes Zarządu

Absolwent wydziału Zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Ukończył Studia MBA dla Finansistów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada długoletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego, tworzenia strategii finansowych oraz bieżącego zarządzania spółkami i grupami kapitałowymi, zdobyte podczas pełnienia funkcji Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Spółek prawa handlowego. Podejmował się licznych innowacyjnych projektów, projektów mających na celu wzrost wartości spółek, jak i projektów doradczych dla przedsiębiorców o zasięgu ogólnopolskim. Posiada znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami w tym spółkami giełdowymi.

Przeprowadził Totalizator Sportowy przez największą w 65 - letniej historii spółki transformację, dzięki czemu stała się ona operatorem gier losowych, jedynego legalnego kasyna online i salonów gier z automatami poza kasynami na najwyższym technologicznym i światowym poziomie. Jest również członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Loterii Europejskich (European State Lotteries and Toto Association).

Magdalena Kopka-Wojciechowska
Magdalena Kopka-Wojciechowska
Członek Zarządu

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie.

Przez długi czas związana z branżą mediów oraz rynkiem reklamowym. Jako wieloletni dyrektor Biura Reklamy Polskapresse Sp. z o.o. zajmowała się m. in. projektowaniem i prowadzeniem działań marketingowych dla projektów zewnętrznych, nadzorem nad rozwojem sieci dystrybucji usług reklamowych oraz serwisów internetowych. W ostatnich latach, jako Menedżer zespołu strategii marki i badań marketingowych Banku Zachodniego WBK S.A., sprawowała nadzór m. in. nad planowaniem kampanii promocyjnych i działań reklamowych wspierających sprzedaż produktów, współrealizowała działania sprzedażowe w Internecie i kanale mobilnym, a także koordynowała działania marketingowe placówek lokalnych oraz merchandisingu.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania, budowania strategii marketingowych oraz analiz strategicznych i finansowych. Zasiadała w radach nadzorczych wielu firm m.in. Fabryki Zapałek „Czechowice S.A.”. Obecnie Członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Bogdan Pukowiec
Bogdan Pukowiec
Członek Zarządu

Absolwent wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ukończył Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów w Katowicach, a także Studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jako Prezes Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. w Bielsku-Białej zajmował się m.in. finansami, inwestycjami i organizacją pracy Spółki. Posiada certyfikat Autoryzowanego Doradcy dla spółek z rynku New Connect i rynku Catalyst. Wcześniej był też Wiceprezesem Zarządu ABS Investment S.A., Komandytariuszem i Prokurentem Dombud Sp. z o. o., a także Analitykiem, Doradcą w Banku Przemysłowo-Handlowym i Polskim Banku Inwestycyjnym. Zasiadał w Radach Nadzorczych wielu firm, w tym spółek notowanych na GPW.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu instrumentów analizy finansowej z zakresu bieżącej oceny wyników przedsiębiorstw, a także finansowania inwestycji, analiz ekonomiczno-finansowych, analiz rynku kapitałowego, pieniężnego. Organizował finansowanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem funduszy strukturalnych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem w zakresie organizacyjnym, finansowym i zasobów ludzkich.

Stanisław Grabiec
Stanisław Grabiec
Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu budowy i struktury gier losowych.

Z Totalizatorem Sportowym związany od czerwca 2009 roku, kiedy to został zatrudniony na stanowisku Specjalisty w Zespole Sprzedaży Gier i Loterii w Dziale Sprzedaży i Marketingu w Centrali Spółki. Zajmował się m.in. analizą sprzedaży i tworzeniem modeli ekonometrycznych na potrzeby Działu. Pod koniec 2011 roku objął stanowisko kierownika Zespołu Operacyjnego ww. Dziale. W grudniu 2013 roku został Dyrektorem Departamentu Operacji i Zarządzania Systemem Centralnym. Przez 6 lat jako członek Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego oceniał pracę Zarządu Spółki. Zajmował się tu m.in. analizą i opiniowaniem długookresowych planów strategicznych.

W wyborach w 2020 roku pracownicy wybrali go na Członka Zarządu Totalizatora Sportowego. 30 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała go w skład Zarządu IX kadencji.