Loteria jest rzecz w sobie dobra, sprawiedliwa we wszystkich y naylepiey rządzących się Kraiach Rzeczachpospolitych y w Rzymie samym praktykowana z publicznym pożytkiem, wsparta powagą królewską, ani więc publicum ani pierwsi y zacni w Oyczyźnie ludzie nie ganili generalnie loterii, y owszem iey iako Oyczyźnie pożytecznej zyczyli y zyczą (…) Nikt nie traci tego małego sumptu, który z dobrą uczyni intencją, czy wygra, czy mu nie posłuży szczęście: gdyż to wszystko poydzie rzetelnie na Chwałę Bożą, na pożytek Oyczyzny y bliźniego (…) - oryginalna pisownia tekstu.
Stanisław Konarski w 1748 roku

Kolektura 

Jak datują źródła - funkcjonowanie loterii jako monopolu państwowego rozpoczęło się w 1786 roku, a ustawą z 1 września 1786 roku postanowiono przejąć loterię jako Skarb Państwa, utworzyć dla niej administrację i zabezpieczyć fundusze. Wyłączność państwa do organizowania gier loteryjnych potwierdziła ustawa z 15.06.1787 roku.  Losy loterii przez kolejne lata wyglądały różnie, tak jak różnie wyglądała historia Polski.

Uchwały i zarządzenia powołujące – czyli co się wydarzyło w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia …

  • 17 grudnia 1955 r. Uchwałą Prezydium Rządu (Nr 1010/55) powołano do życia instytucję, której dochód miał być przeznaczany na budowę i remonty obiektów oraz urządzeń sportowych.  
  • 25 stycznia 1956 r. na mocy Zarządzenia Nr 7 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej rozpoczęło działalność Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy. Rok później struktura organizacyjna firmy obejmowała już 17 oddziałów terenowych wraz z podległymi im punktami sprzedaży.  

Pierwsza kolektura powstała w Warszawie u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Wspólnej.