Wróć do ogłoszeń

Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Pracowników (Talent Management)

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA
 • projektowanie, rozwój, wdrażanie oraz realizacja programów zarządzania talentami, w tym projektowanie i wdrażanie sesji oceny talentów,
 • współpracę z wewnętrznymi zespołami HR (takimi jak zespół HR Biznes Partnerów czy Zespół Doświadczeń Kandydata i Pracownika) w celu zapewnienia wsparcia i wiedzy fachowej w prawidłowym prowadzeniu programów,
 • ścisłą współpracę z HRBP oraz menedżerami dedykowanych obszarów biznesowych w zakresie identyfikacji/badania indywidualnych i grupowych potrzeb szkoleniowo-rozwojowych pracowników,
 • rekomendowanie, projektowanie i wdrażanie działań/programów rozwojowych oraz monitorowanie ich efektywności,
 • opracowywanie oraz koordynacja wewnętrznych programów dzielenia się wiedzą w organizacji,
 • opracowywanie i aktualizacja materiałów szkoleniowych oraz narzędzi ewaluacyjnych,
 • wsparcie w organizacji działań rozwojowych - wybór dostawcy usługi, negocjacje umów, logistyka szkoleń,
 • prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie raportów i prezentacji z zakresu prowadzonych działań.
 
SZUKAMY OSÓB, KTÓRE
 • doświadczenie co najmniej 3 lata w obszarze HR i Talent Management / L&D;
 • doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu (np. jako Asesor, facylitator) sesji Assessment/Development Center, tworzeniu raportów i udzielaniu informacji zwrotnych po procesie (mile widziane)
 • doświadczenie w obszarze projektowania i realizowania programów Talent Management;
 • wiedza merytoryczna i doświadczenie w zakresie diagnozowania i rozwoju talentów, zarządzania talentami, planowania sukcesji,
 • znajomość trendów rynkowych i narzędzi HR związanych z identyfikacją i zarządzaniem programami rozwojowymi dla pracowników,
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu programów/inicjatyw transferu wiedzy w organizacji,
 • doświadczenie we współpracy z biznesem/menedżerami średniego i wysokiego szczebla,
 • doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu warsztatów oraz szkoleń miękkich zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej (mile widziane)
 • doświadczenie w projektowaniu i przygotowywaniu kursów e-learningowych (mile widziane)
 • znajomość rynku usług szkoleniowych,
 • gotowość do pogłębiania i dzielenia się wiedzą, nastawienia na ciągle doskonalenie się, elastyczność i otwartość;
 • samodzielność i nastawienie na cel,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, nastawienie na współpracę.