Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych.

Wiedza, umiejętności, postawa

Totalizator Sportowy jest obecny na rynku loteryjnym od ponad 60 lat. W tym czasie kolejne pokolenia jego pracowników zdobywały wyjątkową wiedzę i umiejętności, które ukształtowały postawę spółki wobec całego otoczenia.

Fundamentem wszelkich działań Totalizatora Sportowego jest etyka, transparentność, rzetelność i szacunek. Takich samych cech spółka szuka u partnerów handlowych, bowiem tylko one budują pozytywne relacje, zaufanie klientów i reputację przedsiębiorstwa.

Nastawienie na rozwój, odwaga w podejmowaniu decyzji biznesowych, a także innowacyjność i wspomniana postawa powodują, że wyniki finansowe Totalizatora Sportowego są tak dobre, jak nigdy wcześniej. Stąd pewność, że spółka podąża właściwą drogą.