Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta

29.09.2017

https://www.totalizator.pl/media/aktualnosci/informacja-rady-nadzorczej-totalizatora-sportowego-o-wyborze-bieglego-rewidenta

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 28 września 2017 r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2017 i 2018 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok 2017 i 2018.

Rada Nadzorcza dziękuje wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.... więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta
Wszczęcie procedury wyboru biegłego rewidenta do badań sprawozdań za 2017 rok

Wszczęcie procedury wyboru biegłego rewidenta do badań sprawozdań za 2017 rok

13.09.2017

https://www.totalizator.pl/media/aktualnosci/wszczecie-procedury-wyboru-bieglego-rewidenta-do-badan-sprawozdan-za-2017-rok2

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.z  siedzibą w  Warszawie, ul. Targowa 25 zaprasza   uprawnione podmioty do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok obrotowy 2017 i 2018.

Badanie obejmuje następujące czynności:Biegły rewident sporządzi pisemne sprawozdania z badania, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do obecności na Zgromadzeniach Wspólników, rozpatrujących sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 i 2018, o których terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty... więcej o Wszczęcie procedury wyboru biegłego rewidenta do badań sprawozdań za 2017 rok
Komunikat o zakończeniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2017

Komunikat o zakończeniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2017

13.09.2017

https://www.totalizator.pl/media/aktualnosci/komunikat-o-zakonczeniu-postepowania-w-sprawie-wyboru-bieglego-rewidenta-do-badania-sprawozdania-finansowego-spolki-totalizator-sportowy-sp.-z-o.o.-za-rok-2017

Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. zakończyła bez wyboru oferty postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2017 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok 2017, wszczęte w dniu 3 sierpnia 2017 r.

... więcej o Komunikat o zakończeniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2017
Ogłoszenie przetargu na wdrożenie projektu

Ogłoszenie przetargu na wdrożenie projektu "Kasyno w Internecie (eKasyno)""

28.08.2017

https://www.totalizator.pl/media/aktualnosci/ogloszenie-przetargu-na-wdrozenie-projektu-kasyno-w-internecie-ekasyno

Totalizator Sportowy ogłosił przetarg nieograniczony oznaczony numerem 350/BZK/2017, którego przedmiotem jest wdrożenie i utrzymanie projektu pn. „Kasyno w Internecie (eKasyno)”.

Oferty można składać w terminie do dnia 26.09.2017 roku do godziny 12.00. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000.000,00 zł w terminie do dnia 26.09.2017 roku, do godziny 12.00. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem należy... więcej o Ogłoszenie przetargu na wdrożenie projektu "Kasyno w Internecie (eKasyno)""