Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

2017-02-07W dniu 6 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przyjęła rezygnację Pana Łukasza Łazarewicza z funkcji Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

W dniu 6 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. powierzyła czasowe wykonywanie czynności Prezesa Zarządu Panu Radosławowi Śmigulskiemu.

PodobneNajnowsze

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w dniu 3 marca 2016 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Wereszczyńskiego, Pana Olgierda Generowicza, Pana Jarosława Klimonta oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Radomskiego, Pana Piotra Kwietnia, Panią Małgorzatę Machułę.

więcej o Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) spółki Totalizator Sportowy Sp. z o. o. uchwałą z dnia 9 marca 2012 r. odwołała ze składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Rolnik, która pełniła obowiązki Wiceprzewodniczącej Rady.

więcej o Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o. odpowiedzialnego za finanse

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie   działając na podstawie przepisów § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o. odpowiedzialnego za finanse

więcej o Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o. odpowiedzialnego za finanse

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie   działając na podstawie przepisów § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o.

więcej o Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o.