Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

2017-02-07W dniu 6 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przyjęła rezygnację Pana Łukasza Łazarewicza z funkcji Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

W dniu 6 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. powierzyła czasowe wykonywanie czynności Prezesa Zarządu Panu Radosławowi Śmigulskiemu.

PodobneNajnowsze

Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach 6 lutego – 16 marca 2017 r., Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. powołała, z dniem 20 marca br., Pana Olgierda Cieślika na stanowisko Prezesa Zarządu.

więcej o Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w dniu 3 marca 2016 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Wereszczyńskiego, Pana Olgierda Generowicza, Pana Jarosława Klimonta oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Radomskiego, Pana Piotra Kwietnia, Panią Małgorzatę Machułę.

więcej o Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Zmiany w regulaminach gier liczbowych Totalizatora Sportowego

Już wkrótce, bo 31 października tego roku, regulaminy Lotto, Mini Lotto, Multi Multi, Multi Multi Plus oraz Keno ulegną niewielkim zmianom, których celem jest ich ujednolicenie, a także doprecyzowanie pod kątem praw i obowiązków stron, szczególnie w kontekście ustawy hazardowej.

więcej o Zmiany w regulaminach gier liczbowych Totalizatora Sportowego