Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Parametry bilansowe Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016
Suma bilansowa 1 075 563 161,16 zł1 175 668 094,33 zł
Wartość aktywów trwałych 181 085 497,40 zł177 078 687,73 zł
Wartość aktywów obrotowych 894 477 663,76 zł998 589 406,60 zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 327 124 932,29 zł4 587 170 867,48 zł
Wynik finansowy netto 283 246 833,36 zł253 050 487,04 zł
Przeciętne zatrudnienie (umowa o pracę i zlecenia) 2 633  2 754
Parametry bilansowe Grupa Totalizator Sportowy
Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016
Suma bilansowa 1 076 538 883,48 zł1 178 081 347,12 zł
Wartość aktywów trwałych 174 791 688,82 zł 170 927 739,43 zł
Wartość aktywów obrotowych 901 747 194,66 zł1 007 153 607,69 zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 342 578 392,19 zł4 601 858 204,93 zł
Wynik finansowy netto 284 430 317,68 zł254 540 940,60 zł
Przeciętne zatrudnienie (umowa o pracę i zlecenia)  2 769 2 927