Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Parametry bilansowe Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015
Suma bilansowa 904 361 908,34 zł 1 075 563 161,16 zł
Wartość aktywów trwałych 195 493 599,07 zł181 085 497,40 zł
Wartość aktywów obrotowych 708 868 309,27 zł 894 477 663,76 zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 498 241 760,25 zł 4 327 124 932,29 zł
Wynik finansowy netto 217 872 494,32 zł283 246 833,36 zł
Przeciętne zatrudnienie (umowa o pracę i zlecenia) 2 542 2 633
Parametry bilansowe Grupa Totalizator Sportowy
Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015
Suma bilansowa 904 214 869,53 zł1 076 538 883,48 zł
Wartość aktywów trwałych 188 803 853,22 zł 174 791 688,82 zł
Wartość aktywów obrotowych 715 411 016,31 zł 901 747 194,66 zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 511 356 612,89 zł 4 342 578 392,19 zł
Wynik finansowy netto 217 941 053,62 zł284 430 317,68 zł
Przeciętne zatrudnienie (umowa o pracę i zlecenia) 2 671 2 769