Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Komunikat Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. dotyczący powołania nowego składu Zarządu Spółki na VIII kadencję

Komunikat Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. dotyczący powołania nowego składu Zarządu Spółki na VIII kadencję

14.06.2017

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/komunikat-rady-nadzorczej-totalizatora-sportowego-sp.-z-o.o.-dotyczacy-powolania-nowego-skladu-zarzadu-spolki-na-viii-kadencje

Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. powołała w skład Zarządu Spółki na VIII wspólną kadencję: Pana Olgierda Cieślika – na stanowisko Prezesa Zarządu, Panią Magdalenę Kopkę-Wojciechowską – na Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż, produkty i marketing, Pana Bogdana Pukowca – na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje.

Uchwały Rady Nadzorczej powołujące członków Zarządu nowej kadencji podjęte zostały jednogłośnie. Zarząd Totalizatora Sportowego został wyłoniony w wyniku przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2003 r.Rada Nadzorcza powołała również w skład Zarządu VIII kadencji Pana Grzegorza Sołtysińskiego, wybranego przez pracowników Totalizatora Sportowego, na podstawie obowiązującego w Spółce "Regulaminu wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez... więcej o Komunikat Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. dotyczący powołania nowego składu Zarządu Spółki na VIII kadencję
Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

17.03.2017

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/zmiany-w-skladzie-zarzadu-totalizatora-sportowego-sp.-z-o.o.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach 6 lutego – 16 marca 2017 r., Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. powołała, z dniem 20 marca br., Pana Olgierda Cieślika na stanowisko Prezesa Zarządu.

więcej o Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

01.03.2017

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej-totalizatora-sportowego-sp.-z-o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w dniu 27 lutego
2017 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Śliża.
więcej o Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta

21.09.2016

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/informacja-rady-nadzorczej-totalizatora-sportowego-o-wyborze-bieglego-rewidenta

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2016 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok 2016.

Rada Nadzorcza dziękuje wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.... więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta