Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta

21.09.2016

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/informacja-rady-nadzorczej-totalizatora-sportowego-o-wyborze-bieglego-rewidenta

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2016 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok 2016.

Rada Nadzorcza dziękuje wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.... więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta
Informacja o Spółce dla biegłych rewidentów

Informacja o Spółce dla biegłych rewidentów

09.08.2016

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/informacja-o-spolce-dla-bieglych-rewidentow

Totalizator Sportowy Sp. z o.o., przedkłada informacje kierowane do firm audytorskich w związku z zaproszeniem do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za 2016 r.
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.03-728 Warszawaul. Targowa 25tel. (22) 518-23-63NIP 525-00-10-982Przedmiot działalności: działalność związana z grami losowymi, PKD 92.71.Z.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.Totalizator Sportowy Sp. z o.o. będący spółką Skarbu Państwa sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych prowadzona jest na terenie całego kraju przy wykorzystaniu sieci kolektur własnych oraz... więcej o Informacja o Spółce dla biegłych rewidentów
Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania

09.08.2016

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/rada-nadzorcza-spolki-totalizator-sportowy-sp.-z-o.o.-zaprasza-uprawnione-podmioty-do-skladania-ofert-na-przeprowadzenie-badania-sprawozdania

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok obrotowy 2016.

Badanie obejmuje następujące czynności: Biegły rewident sporządzi pisemne opinie wraz z raportami o tym czy sprawozdania finansowe są rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do obecności na Zgromadzeniach Wspólników, rozpatrujących sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2016, o których terminie... więcej o Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania
Marka LOTTO Partnerem Tytularnym Ekstraklasy

Marka LOTTO Partnerem Tytularnym Ekstraklasy

15.07.2016

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/marka-lotto-partnerem-tytularnym-ekstraklasy

Marka LOTTO została Partnerem Tytularnym rozpoczynającego się sezonu Ekstraklasy 2016/2017 – poinformowali w piątek 15 lipca br. w Warszawie na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., właściciela marki LOTTO, oraz Ekstraklasy S.A. LOTTO Ekstraklasa jest nową nazwą rozgrywek najwyższej piłkarskiej ligi zawodowej w Polsce.

Jak podkreśla Łukasz Łazarewicz, Prezes Totalizatora Sportowego, ligowe rozgrywki o mistrzostwo Polski w piłce nożnej zawsze są dla kibiców świętem. – Od lat jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś naprawdę ważnego dla polskich kibiców. Jeżeli dla nich jest to absolutnie wyjątkowe, to zatem musi być takie także i dla nas – zaznacza Prezes Totalizatora Sportowego. Dodaje też, że spółka... więcej o Marka LOTTO Partnerem Tytularnym Ekstraklasy