Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

17.03.2017

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/zmiany-w-skladzie-zarzadu-totalizatora-sportowego-sp.-z-o.o.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach 6 lutego – 16 marca 2017 r., Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. powołała, z dniem 20 marca br., Pana Olgierda Cieślika na stanowisko Prezesa Zarządu.

więcej o Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

01.03.2017

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej-totalizatora-sportowego-sp.-z-o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w dniu 27 lutego
2017 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Śliża.
więcej o Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta

21.09.2016

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/informacja-rady-nadzorczej-totalizatora-sportowego-o-wyborze-bieglego-rewidenta

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2016 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok 2016.

Rada Nadzorcza dziękuje wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.... więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta
Informacja o Spółce dla biegłych rewidentów

Informacja o Spółce dla biegłych rewidentów

09.08.2016

https://www.totalizator.pl/media/korporacja/informacja-o-spolce-dla-bieglych-rewidentow

Totalizator Sportowy Sp. z o.o., przedkłada informacje kierowane do firm audytorskich w związku z zaproszeniem do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za 2016 r.
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.03-728 Warszawaul. Targowa 25tel. (22) 518-23-63NIP 525-00-10-982Przedmiot działalności: działalność związana z grami losowymi, PKD 92.71.Z.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.Totalizator Sportowy Sp. z o.o. będący spółką Skarbu Państwa sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych prowadzona jest na terenie całego kraju przy wykorzystaniu sieci kolektur własnych oraz... więcej o Informacja o Spółce dla biegłych rewidentów