Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta

2016-09-21Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2016 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok 2016.

Rada Nadzorcza dziękuje wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

PodobneNajnowsze

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 17 września 2014 r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2014 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok 2014.

więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z  siedzibą w  Warszawie, ul. Targowa 25 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok obrotowy 2015

więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 12 września 2013 r. wybrała Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. za rok 2013 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego za rok 2013.

więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w dniu 3 marca 2016 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Wereszczyńskiego, Pana Olgierda Generowicza, Pana Jarosława Klimonta oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Radomskiego, Pana Piotra Kwietnia, Panią Małgorzatę Machułę.

więcej o Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.