Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta

2016-09-21Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2016 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok 2016.

Rada Nadzorcza dziękuje wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

PodobneNajnowsze

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z  siedzibą w  Warszawie, ul. Targowa 25 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok obrotowy 2015

więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 12 września 2013 r. wybrała Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. za rok 2013 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego za rok 2013.

więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 17 września 2014 r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2014 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok 2014.

więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Komunikat Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. dotyczący powołania nowego składu Zarządu Spółki na VIII kadencję

Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. powołała w skład Zarządu Spółki na VIII wspólną kadencję: Pana Olgierda Cieślika – na stanowisko Prezesa Zarządu, Panią Magdalenę Kopkę-Wojciechowską – na Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż, produkty i marketing, Pana Bogdana Pukowca – na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje.

więcej o Komunikat Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. dotyczący powołania nowego składu Zarządu Spółki na VIII kadencję