Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Zmiany w składzie Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

2017-03-17W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach 6 lutego – 16 marca 2017 r., Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. powołała, z dniem 20 marca br., Pana Olgierda Cieślika na stanowisko Prezesa Zarządu.

PodobneNajnowsze

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w dniu 3 marca 2016 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Wereszczyńskiego, Pana Olgierda Generowicza, Pana Jarosława Klimonta oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Radomskiego, Pana Piotra Kwietnia, Panią Małgorzatę Machułę.

więcej o Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie   działając na podstawie przepisów § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o.

więcej o Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o.