Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa, która od ponad 60 lat działa nieprzerwanie na rodzimym rynku loteryjnym. Dysponuje siecią ponad 17 000 punktów sprzedaży pracujących w systemie online. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury.

File


Umowa spółki


Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Spółka działa pod firmą Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki jest Warszawa. Wysokość kapitału zakładowego: 279 142 000,00 zł

File


KRS


Totalizator Sportowy Sp. z o.o.- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000007411. Zapoznaj się z KRS.

File


Ustawa o grach hazardowych


Totalizator Sportowy Sp. z o.o. wykonuje monopol Skarbu Państwa w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Przedmiotem działalności spółki jest działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z).