Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa, która od ponad 60 lat działa nieprzerwanie na rodzimym rynku loteryjnym. Dysponuje siecią ponad 16 000 punktów sprzedaży pracujących w systemie online. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury.

Radosław Śmigulski

Radosław Śmigulski

p.o. Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w Dziale Marketingu Totalizatora Sportowego. Następnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu Totalizatora Sportowego. W latach 2007-2010 był zastępcą dyrektora ds. Rozwoju Agencji Filmowej TVP oraz pełniącym obowiązki dyrektorem Agencji Filmowej TVP.

W latach 2010-2011 był dyrektorem generalnym Syrena Films oraz członkiem rady nadzorczej Astro S.A. - nadawcy telewizji Next TV. Zarządzał też startup-ami z zakresu nowych technologii. Jest doradcą z zakresu marketingu internetowego.
Cezary Godziuk

Cezary Godziuk

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

Od 2016 roku członek rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Wcześniej pracował między innymi w Aplitt S.A. jako członek zarządu, odpowiadając za rozwój spółki (2012 – 2016), był też członkiem rady nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. (2003 – 2009), a także prezesem zarządu gdańskich Zakładów Graficznych Atext S.A.

Grzegorz Sołtysiński

Grzegorz Sołtysiński

Członek Zarządu

Absolwent studiów ekonomicznych magisterskich oraz podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

Z Totalizatorem Sportowym związany od 1985 r. Od 9 lat jest członkiem zarządu Totalizatora Sportowego z wyboru pracowników spółki. Pełnił m. in. funkcję członka zarządu i skarbnika Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Był też członkiem Rady Kultury Fizycznej przy Kancelarii Prezydenta RP. Zasiadał w radach nadzorczych m.in. Petrobanku, HDI Asekuracja, Boryszew SA oraz Animexu. Członek-założyciel Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na trzy stanowiska w Zarządzie TS

Rada Nadzorcza w dniu 6 lutego 2017 r. podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: