Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa, która od ponad 60 lat działa nieprzerwanie na rodzimym rynku loteryjnym. Dysponuje siecią ponad 17 000 punktów sprzedaży pracujących w systemie online. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury.

Olgierd Cieślik

Olgierd Cieślik

Prezes Zarządu

Absolwent wydziału Zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Ukończył Studia MBA dla Finansistów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W roli Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego był odpowiedzialny za tworzenie strategii finansowych oraz bieżące zarządzanie finansami spółek i grup kapitałowych (Netizens Sp. z o.o., AT Group S.A., Cerg Sp. z o.o. – Grupa CRH Klinkier).  Podejmował się licznych projektów mających na celu wzrost wartości spółek jak i projektów doradczych dla przedsiębiorców o zasięgu ogólnopolskim.

Posiada znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami.  Zdobył doświadczenie działania w organach spółek, w tym giełdowych poprzez uczestnictwo w Radach Nadzorczych m.in. CIECH S.A., Elektrownia Kozienice S.A., GAT S.A.

Kopka-Wojciechowska Magdalena

Magdalena Kopka-Wojciechowska

Członek Zarządu

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie.

Przez długi czas związana z branżą mediów oraz rynkiem reklamowym. Jako wieloletni dyrektor Biura Reklamy Polskapresse Sp. z o.o. zajmowała się m. in. projektowaniem i prowadzeniem działań marketingowych dla projektów zewnętrznych, nadzorem nad rozwojem sieci dystrybucji usług reklamowych oraz serwisów  internetowych. W ostatnich latach, jako Menedżer zespołu strategii marki i badań marketingowych Banku Zachodniego WBK S.A., sprawowała nadzór m. in. nad planowaniem kampanii promocyjnych i działań reklamowych wspierających sprzedaż produktów, współrealizowała działania sprzedażowe w Internecie i kanale  mobilnym, a także koordynowała działania marketingowe placówek lokalnych oraz merchandisingu.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania, budowania strategii marketingowych oraz analiz strategicznych i finansowych. Zasiadała w radach nadzorczych wielu firm m.in. Fabryki Zapałek „Czechowice S.A.”. Obecnie Członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Pukowiec Bogdan

Bogdan Pukowiec

Członek Zarządu

Absolwent wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ukończył Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów w Katowicach, a także Studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Jako Prezes Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. w Bielsku-Białej zajmował się m.in. finansami, inwestycjami i organizacją pracy Spółki. Posiada certyfikat Autoryzowanego Doradcy dla spółek z rynku New Connect i rynku Catalyst. Wcześniej był też Wiceprezesem Zarządu ABS Investment S.A., Komandytariuszem  i Prokurentem Dombud Sp. z o. o., a także Analitykiem, Doradcą w Banku Przemysłowo-Handlowym i Polskim Banku Inwestycyjnym. Zasiadał w Radach Nadzorczych wielu firm, aktualnie jest członkiem Rady Nadzorczej AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu instrumentów analizy finansowej do bieżącej oceny wyników przedsiębiorstw, a także finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, analiz ekonomiczno-finansowych, analiz rynku kapitałowego, pieniężnego, funduszy strukturalnych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem w zakresie organizacyjnym, finansowym i zasobów ludzkich.

Grzegorz Sołtysiński

Grzegorz Sołtysiński

Członek Zarządu

Absolwent studiów ekonomicznych magisterskich oraz podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

Z Totalizatorem Sportowym związany od 1985 r. Od 9 lat jest członkiem zarządu Totalizatora Sportowego z wyboru pracowników spółki. Pełnił m. in. funkcję członka zarządu i skarbnika Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Był też członkiem Rady Kultury Fizycznej przy Kancelarii Prezydenta RP. Zasiadał w radach nadzorczych m.in. Petrobanku, HDI Asekuracja, Boryszew SA oraz Animexu. Członek-założyciel Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej.