zalozycKolekture_ts.jpg
Wróć do strony głównej

Jak założyć kolekturę

Spółka dysponuje siecią niemal 20 000 punktów sprzedaży umiejscowionych na terenie kraju, tworząc tym samym największą sieć sprzedażową w Polsce, działającą w czasie rzeczywistym (system online).

Spółka dysponuje siecią niemal 20 000 punktów sprzedaży umiejscowionych na terenie kraju, tworząc tym samym największą sieć sprzedażową w Polsce, działającą w czasie rzeczywistym (system online).

Zakładanie kolektury

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem dotyczącym prowadzenia punktów sprzedaży LOTTO, uprzejmie informujemy, że Totalizator Sportowy jest zainteresowany uruchamianiem nowych kolektur w lokalizacjach o wysokim potencjalne sprzedażowym oraz dużych walorach estetycznych, prowadzonych przez profesjonalnych sprzedawców. Do składania stosownych ofert zapraszamy podmioty gospodarcze dysponujące lokalem i prowadzące w nim własną działalność gospodarczą.

 

1.png
1

Przesłać zgłoszenie na Formularzu Zgłoszeniowym

2.png
2

Państwa zgłoszenie zostanie przeanalizowane pod kątem zgodności z założeniami rozwoju sieci spółki. Dodatkowo należy bezwzględnie pamiętać, że lokalizacja powinna spełniać określone przez Totalizator Sportowy wymagania techniczne.

3.png
3

Następnie zgłoszona lokalizacja zostanie zweryfikowana i oceniona. O wydanej decyzji pracownicy spółki poinformują Państwa w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia do nas Formularza Zgłoszeniowego.

4.png
4

W przypadku wydania przez Totalizator Sportowy pozytywnej decyzji o uruchomieniu punktu LOTTO podpisywana jest Umowa Agencyjna.

5.png
5

Ostatnim punktem post podpisanie Umowy jest uruchomienie punktu sprzedaży LOTTO.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowy opis procesu uruchamiania nowego punktu sprzedaży znajdą Państwo w Pakiecie Informacyjnym dla Oferentów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Oferty należy składać na adres właściwego oddziału Totalizatora Sportowego - wyłącznie na standardowym Formularzu zgłoszeniowym.

Wnioski są przyjmowane oraz rozpatrywane w oddziałach spółki, a o wydanej decyzji Oferenci są informowani w formie pisemnej. Dane adresowe oddziałów znajdą Państwo w zakładce "Oddziały" - stosownie do ich przyporządkowania terytorialnego.

Totalizator Sportowy zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta, tym samym nie przewiduje się przyjmowania żadnych reklamacji lub interwencji. Współpraca ze spółką odbywa się na podstawie umowy agencyjnej z wynagrodzeniem prowizyjnym.