Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Kariera

TotalizatorSportowy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce.Dysponuje siecią ponad 17 000 punktów sprzedaży, działających w najnowocześniejszym systemie online. Spółka posiada 17 oddziałów terenowych oraz zarządza perłą stołecznej architektury, wspaniałym obiektem rekreacyjnym - Warszawskim Torem Wyścigów Konnych. Zatrudniony i współpracujący ze spółką personel to łącznie kilkanaście tysięcy osób.

Poprzez cykliczne szkolenia firma dba o systematyczny rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Dzięki profesjonalnym metodom zarządzania przedsiębiorstwem, a także dzięki podejmowaniu etycznych i transparentnych działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, pracownicy w pełni identyfikują się z firmą i pozostają wobec niej lojalni.

W trosce o graczy, pracowników i środowisko, spółka stworzyła i realizuje Program Odpowiedzialności Społecznej Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy chce być liderem zarządzania zasobami ludzkimi, który stosuje nowoczesne metody i narzędzia w celu rozwijania organizacji, uwalniania potencjału oraz doskonalenia pracowników.

Jako organizacja zapewniamy pracownikom niepełnosprawnym jednakowe traktowanie w dziedzinie dostępu do zatrudnienia, wynagrodzenia, warunków pracy,ochrony socjalnej, kształcenia, szkolenia zawodowego i przebiegu kariery oraz pełną integrację w środowisku pracy i możliwość optymalnej realizacji zadań.

Kandydaci starający się o pracę w Totalizatorze Sportowym mają zagwarantowane:

  • przestrzeganie przepisów prawa, gdyż spółka stosuje w każdej rekrutacji zasady równych szans;
  • profesjonalizm oraz rzetelność rozmów kwalifikacyjnych;
  • poszanowanie prawa do zachowania poufności informacji o ich życiu zawodowym i osobistym.