Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania ofertowe

Totalizator Sportowy sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

***

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych do drukarek terminali GT1200 będzie uzyskanie pozytywnego testu w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

Nr sprawy: 03/ZAO15/2018

Dotyczy: Wykonanie robót remontowych w sześciu kioskach kolektur Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. na terenie województwa zachodniopomorskiego

Termin składania ofert to  07.05.2018. godz. 12:00

Nr sprawy: DBZ-503-2/2018

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie, konserwacje i serwis depozytorów kluczy dla Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 20.04.2018 do godziny 12:00
Termin zadawania pytań: 17.04.2018 do godziny 12:00

Nr sprawy: DSP/ZGA/01/04/2018

Dotyczy: dostarczenia 2 000 szt. regulaminów oraz 1 000 szt.

Termin zadawania pytań: 11.04.2018 godz. 10:00
Termin składania ofert: 13.04.2018 godz. 12:00.

Nr sprawy: 159/BZK/2018

Dotyczy: cykliczna dostawa Bankowych Dowodów Wpłaty

Termin zadawania pytań: 28.03.2018 r. do  godz. 12:00,
Termin składania zgłoszeń: 30.03.2018 r. do godz. 18.00,
Termin aukcji: 05.04.2018 r. od godz. 14.00.

Nr sprawy: 143/BZK/2018

Dotyczy: zamówienie prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na dostawę 16 szt. czytników kodów Motorola LI4278 z zasilaczami

Termin zadawania pytań: 28.03.2018 r. do  godz. 16:00,
Termin składania zgłoszeń: 30.03.2018 r. do godz. 18.00,
Termin aukcji: 05.04.2018 r. od godz. 13.00.

Nr sprawy: 02/ZAO15/2018

Dotyczy: Wykonanie adaptacji projektu budowlanego powtarzalnego kiosku oraz uzyskanie dwóch decyzji o pozwoleniu na budowę dla dwóch inwestycji Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. polegających na wymianie kiosków kolektur

Termin składania ofert: 04 kwietnia 2018r. do godz. 12:00

Nr sprawy: 130/BZK/2018

DOTYCZY: świadczenie usług zabezpieczenia medycznego sezonu wyścigowego 2018 na:
- Torze Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec w Warszawie,
- Torze Wyścigów Konnych Hipodrom Sopot w Sopocie.

Termin do składania ofert: 21.03.2018 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań: 20.03.2018 r. do godz. 12.00

Nr sprawy: 142/BZK/2018

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej dotyczącym zakupu licencji okresowych oprogramowania Adobe.

Termin zadawania pytań 20.03.2018 godz. 16:00
Termin składania zgłoszeń: 21.03.2018 godz. 16:00
Termin aukcji: 23.03.2018 godz. 13:00

Nr sprawy: DAD/ZAD/1/2018

DOTYCZY: Zaproszenie do składania ofert na dostawę pieczątek i wizytówek wg. zapotrzebowania Zamawiającego.

Zaproszenie pod nr sprawy : DAD/ZAD/1/2018 .

Termin składania ofert :  21.03.2018 r.  do godz. 12:00

Termin zadawania pytań do zaproszenia : 16.03.2018 r. do godz. 12:00

Nr sprawy: 01/ORY/2018

Dotyczy: Zaproszenie do składania Ofert na usługi pielęgnacji zieleni w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Totalizatora Sportowego Sp. z .o.o. w Rybienku Leśnym
Nr sprawy: 01/ORY/2018
Termin składania ofert do: 29.03.2018 godz.10.00
Termin zadawania pytań do: 26.03.2018 godz.10.00
Obowiązek odbycia wizji lokalnej do 23.03.2018

Nr sprawy: 1/ZAO7/2018

Dotyczy: zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych w kolekturach fizycznych Oddziału Bydgoszcz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Termin zadawania pytań: do dnia 12.03.2018 roku godz. 10.00
Termin składania ofert: do dnia 16.03.2018 roku do godz. 12.00.

Nr sprawy: 2/ZAO7/2018

Dotyczy: zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlano-wizualizacyjnych w lokalu kolektury 7/1946 przy ul. Brzeskiej 23 w Radziejowie.

Termin zadawania pytań: do dnia 12.03.2018 roku godz. 10.00
Termin składania ofert: do dnia 16.03.2018 roku do godz. 12.00.

Nr sprawy: DOWK/6/2018

Dotyczy: Dostawa i montaż kamery broadcastowej oraz kontrolera (sterownika) kamery.

Termin składania ofert: 1.03.2018
Termin zadawania pytań: 27.02.2018

Nr sprawy: 43/BZK/2018

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej na cykliczną dostawę regulaminów loterii organizowanych przez spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Termin zadawania pytań 14.02.2018 godz. 16:00
Termin składania zgłoszeń: 15.02.2018 godz. 16:00
Termin aukcji: 19.02.2018 godz. 13:00

Nr sprawy: DOWK/02/2018

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałowych podkładów pod siodła konne oraz kamizelek dla koniuszych.

Termin zadawania pytań: 7.02.2018
Termin składania ofert: 9.02.2018 do godziny 12:00

Nr sprawy: 468/BZK/2017

Dotyczy: dostawa przełącznika video wraz z panelem sterującym na potrzeby Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Termin składania  do ofert: 08.02.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 05.02.2018 r.

Nr sprawy: 0400-DIN-0003/2018

Dotyczy: Dostawa Usług Serwisu na sprzęt serwerowy i macierz Fujitsu

Termin zadawania zapytań: 1 luty 2018
Termin składania ofert : 6 luty 2018

Nr sprawy: 421/BZK/2017

Dotyczy: Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego (TAXI) dla pracowników Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.

Termin zadawania pytań upływa w dniu 31.01.2018 godz. 16:00
Termin składania ofert upływa w dniu: 02.02.2018 godz. 16:00

Nr sprawy: 439/BZK/2017

Dotyczy: Świadczenie usług polegających na przekazywaniu do dyspozycji Zamawiającego HOSTESS, które będą prowadzić działania promocyjno - reklamowe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem powiatów: górowskiego, głogowskiego oraz polkowickiego.”

Termin zadawania pytań upływa w dniu 29.01.2018 godz. 12:00
Termin składania ofert upływa w dniu: 31.01.2018 godz. 16:00

Nr sprawy: 434/BZK/2017

Dotyczy: Prace budowlane w pomieszczeniach należących do Oddziału Totalizatora Sportowego w Olsztynie

Składanie ofert do 15.01.2018 r. godz. 12.00 22.01.2018 r. godz. 12.00
Zadawanie pytań do 09.01.2018 godz. 12.00 12.01.2018 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 444/BZK/2017

Dotyczy: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych mających na celu adaptację lokalu zlokalizowanego w Rudniku
nad Sanem ul. Rynek 52 przeznaczonego na kolekturę Lotto

Termin do składania ofert: 08.01.2018 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań: 03.01.2018 r.
Wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty

Nr sprawy: 0400-DIN-0071/2017

Dotyczy: Dostawę i montaż systemu nagłośnienia eventowego opartego na transmisji sygnału z protokołu Dante

Termin składania ofert: 22.12.2017r. o godzinie 12.00
Termin zadawania pytań:  21.12.2017r

Nr sprawy: 1/DZC/2017

Dotyczy: Zapytanie o Informację (RFI). Dostarczenie danych cyfrowych punktów użyteczności publicznej (POI) z bezterminową licencją na użytkowanie, do użytku wewnętrznego.

Termin składania ofert: 22.12.2017 r.
Termin zadawania pytań:  20.12.2017.

Nr sprawy: 387/BZK/2017

Dotyczy: Projekt rewitalizacji padoku na terenie Oddziału Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie

Składanie ofert do 04.01.2018 r. godz. 12.00 15.01.2018 r. godz. 12.00
Zadawanie pytań do 22.12.2017 godz. 12.00 08.01.2018 r. godz. 12.00