Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania ofertowe

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych do drukarek terminali GT1200 będzie uzyskanie pozytywnego testu w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

***

Totalizator Sportowy sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

Nr sprawy: ZZN 1/2017

Dotyczy: licytacji nieruchomości przy ul. Granicznej 32 w Katowicach

Termin wpłaty wadium do 19.04.2017 r.
Termin licytacji: 24.04.2017 r.

Nr sprawy: 107/BZK/2017

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na dostawę oryginalnych bębnów i tonerów dla urządzeń drukujących Brother hl-5450dn

Termin zadawania pytań 24.03.2017 godz. 12:00
Termin składania zgłoszeń: 27.03.2017 godz. 16:00
Termin aukcji: 29.03.2017 godz. 14:00

Nr sprawy: 1/ZAO7/2017

Nr sprawy: 1/ZAO7/2017

Tytuł: zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlano-wizualizacyjnych w lokalu kolektury nr 7/90 przy ul. Świeckiej w Tucholi

Termin zadawania pytań: do dnia 28.03.2017 roku godz. 10.00

Termin składania ofert: do dnia 03.04.2017 roku do godz. 12.00.

Nr sprawy: DZC/ZCC/074/JD-25/2017

Dotyczy: zapytanie o możliwości dostarczenia, instalacji i wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania procesami Contact Center w rozproszonych lokalizacjach.

Nr. sprawy: DZC/ZCC/074/JD-25/2017

Termin zadawania pytań: 24-03-2017 r, do godz. 16.00.
Termin przesłania odpowiedzi na zapytanie o informację:  29-03-2017 r, do godz. 16.00.

Nr sprawy: 77/BZK/2017

Dotyczy: prowadzone w podziale na dwie następujące części Przedmiotu zamówienia :
Część I- wybór wykonawcy, który będzie świadczył kompleksowe usługi związane z doradztwem i wsparciem    eksperckim w zakresie wyboru przez Spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Domu mediowego;
Część II-  wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługę wsparcia Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. podczas badania i oceny ofert złożonych w prowadzonym przez Spółkę postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór Domu.

Termin składania ofert: 16.03.2017 r.
Termin zadawania pytań: 14.03.2017 r.

Nr sprawy: 0400-DIN-0007/2017

Dotyczy: Odnowienie subskrypcji SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support na okres 3 lat dla 10 szt. licencji

Termin składania ofert: do dnia 14.03.2017 r. do godz. 12.00
Termin  zadawania pytań: 10.03.2017 r. do godz. 12.00

Nr sprawy: 23/BZK/2017

Dotyczy: wykonanie i wdrożenie Narzędzia Chatbot do aplikacji Messenger do profilu produktowego marki LOTTO na portalu Facebook

Termin składania ofert do dnia 20 marca 2017 roku.
Termin zadawania pytań do dnia 13 marca 2017 roku.

Nr sprawy: 81/BZK/2017

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej dotyczącym zakupu licencji okresowych oprogramowania Adobe

Termin zadawania pytań 10.03.2017 godz. 12:00
Termin składania zgłoszeń: 13.03.2017 godz. 16:00
Termin aukcji: 14.03.2017 godz. 14:00

Nr sprawy: 28/BZK/2017

Dotyczy: świadczenie usługi serwisowej oraz wsparcia technicznego dla urządzeń Alcatel OmniPCX oraz oprogramowania OmniVista przez okres 24 miesięcy na rzecz Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 03.03.2017 r. 07.03.2017 r do godziny 12:00
Termin zadawania pytań: 01.03.2017 r.

Nr sprawy: 36/BZK/2017

Dotyczy: świadczenie usług, przez maksymalnie dwa niezależne podmioty, związanych z cykliczną oceną, telewizyjnych kampanii reklamowych realizowanych na rzecz Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez Dom Mediowy w 2017 r.

Termin składania ofert: 03.03.2017 r.
Termin zadawania pytań: 01.03.2017 r.

Nr sprawy: 21/BZK/2017

Dotyczy: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania na terenie siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5a polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu czystości budynku Oddziału, terenu  zewnętrznego  (w tym utrzymanie zieleni) oraz na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń terenu i połaci dachowej budynku Oddziału.

Termin składania ofert: do dnia  07 marca 2017 r.
Termin zadawania pytań: do dnia 03 marca 2017 r.

Nr sprawy: 37/BZK/2017

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług zabezpieczenia medycznego sezonu wyścigowego 2017 na:
- Torze Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec na Służewcu,
- Torze Wyścigów Konnych w Sopocie (Hipodrom Sopot),

Termin zadawania pytań 23.02.2017 godz. 12:00
Termin składania ofert: 27.02.2017 godz. 12:00

Nr sprawy: DAD/ZAD/1/2017

Dotyczy: świadczenie usług transportu osobowego ( TAXI) dla pracowników Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert : 23.02.2017 roku
Termin zadawania pytań : 20.02.2017 roku

Nr sprawy: 20/BZK/2017

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na adaptację lokalu użytkowego na kolekturę LOTTO w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 16a/1

Termin składania ofert 27.02.2017 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 23.02.2017 r. do godz. 12:00

Nr sprawy: 426/BZK/2016

Dotyczy: Modernizacja toalet w budynku Oddziału Totalizatora Sportowego w Poznaniu

Termin składania ofert: do 06.03.2017 r. godz. 12.00.

Nr sprawy: DZC/ZCC/074/JD-7/2017

Dotyczy: zapytanie o możliwość świadczenia usług: Contact Center, Helpdesk, Infolinii dla klientów Totalizatora Sportowego kontaktujących się w ramach różnych obszarów działalności.

Termin zadawania pytań: 22-02-2017 r, do godz. 16.00.
Termin przesłania odpowiedzi na zapytanie o informację:  28-02-2017 r, do godz. 16.00.

Nr sprawy: 42/BZK/2017

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej na dostawę apteczek pierwszej pomocy z logo oraz środków opatrunkowych

Termin zadawania pytań 15.02.2017 godz. 13:00
Termin składania zgłoszeń: 16.02.2017 godz. 18:00
Termin aukcji: 17.02.2017 godz. 13:00

Nr sprawy: 01/ZAO15/2017

Dotyczy: postępowanie na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w budynku siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. w Szczecinie przy ul. Celnej 1.

Termin składania ofert to  20.02.2017. godz. 10:00

Nr sprawy: 32/BZK/2017

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej na cykliczną dostawę regulaminów loterii organizowanych przez spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Termin zadawania pytań 09.02.2017 godz. 13:00
Termin składania zgłoszeń: 10.02.2017 godz. 18:00
Termin aukcji: 14.02.2017 godz. 13:00

Nr sprawy: 453/BZK/2016

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na rozbudowę sprzętu i oprogramowania serwerowego IBM Flex System

Termin do zadawania pytań: 02.02.2017 r.
Termin składania ofert: 06.02.2017 r. do 12.00 08.02.2017 r do godz. 12:00 10.02.2017 r do godz. 12:00.

Nr sprawy: 2/ZAO/14/2017

Dotyczy: Wykonanie oznakowania budynku stanowiącego siedzibę Oddziału Spółki Totalizator Sportowy w Zielonej Górze przy ul. Krętej 5

Termin składania ofert: 17.02.2017, godz. 15,00
Termin zadawania pytań 14.02.2017r, godz. 15,00

Nr sprawy: 19/BZK/2017

Dotyczy: Przedłużenie świadczenia usługi wsparcia technicznego na posiadany przez Zamawiającego sprzęt i oprogramowanie serwerowe IBM Flex System przez okres 36 miesięcy.

Termin do składania ofert 24.01.2017 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań 20.01.2017 r. do godz. 16.00

Nr sprawy: 1/ZAO/14/2017

Dotyczy: Usługa konserwacji, serwisu i napraw systemów teleinformatycznych (SSWiP, SKD, CCTV)

Termin składania ofert: 06.02.2017r, godz. 14.00
Termin zadawania pytań 1.02.2017r, godz. 15.00

Nr sprawy: 1/DWR/ZIR/2017

Dotyczy: Opracowania projektu aranżacji budynku Trybuny I wraz z terenem zewnętrznym

Termin składania ofert: 11.01.2017 do godz. 14.00
Termin zadawania pytań: 9.01.2017 do godz. 14.00

Nr sprawy: 516/BZK/2016

Dotyczy: Adaptacja lokalu na kolekturę LOTTO w Gdańsku.

Termin składania ofert: do 16.01.2017 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 10/ZAO8/2016

Dotyczy: Adaptacji lokalu użytkowego na kolekturę LOTTO w Tczewie

Termin składania ofert: 09.01.2017 do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 04.01.2017 do godz. 10:00