Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania ofertowe

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych do drukarek terminali GT1200 będzie uzyskanie pozytywnego testu w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

***

Totalizator Sportowy sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

Nr sprawy: 21/BZK/2017

Dotyczy: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania na terenie siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5a polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu czystości budynku Oddziału, terenu  zewnętrznego  (w tym utrzymanie zieleni) oraz na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń terenu i połaci dachowej budynku Oddziału.

Termin składania ofert: do dnia  07 marca 2017 r.
Termin zadawania pytań: do dnia 03 marca 2017 r.

Nr sprawy: 37/BZK/2017

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług zabezpieczenia medycznego sezonu wyścigowego 2017 na:
- Torze Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec na Służewcu,
- Torze Wyścigów Konnych w Sopocie (Hipodrom Sopot),

Termin zadawania pytań 23.02.2017 godz. 12:00
Termin składania ofert: 27.02.2017 godz. 12:00

Nr sprawy: DAD/ZAD/1/2017

Dotyczy: świadczenie usług transportu osobowego ( TAXI) dla pracowników Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert : 23.02.2017 roku
Termin zadawania pytań : 20.02.2017 roku

Nr sprawy: 20/BZK/2017

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na adaptację lokalu użytkowego na kolekturę LOTTO w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 16a/1

Termin składania ofert 27.02.2017 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 23.02.2017 r. do godz. 12:00

Nr sprawy: 426/BZK/2016

Dotyczy: Modernizacja toalet w budynku Oddziału Totalizatora Sportowego w Poznaniu

Termin składania ofert: do 06.03.2017 r. godz. 12.00.

Nr sprawy: DZC/ZCC/074/JD-7/2017

Dotyczy: zapytanie o możliwość świadczenia usług: Contact Center, Helpdesk, Infolinii dla klientów Totalizatora Sportowego kontaktujących się w ramach różnych obszarów działalności.

Termin zadawania pytań: 22-02-2017 r, do godz. 16.00.
Termin przesłania odpowiedzi na zapytanie o informację:  28-02-2017 r, do godz. 16.00.

Nr sprawy: 42/BZK/2017

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej na dostawę apteczek pierwszej pomocy z logo oraz środków opatrunkowych

Termin zadawania pytań 15.02.2017 godz. 13:00
Termin składania zgłoszeń: 16.02.2017 godz. 18:00
Termin aukcji: 17.02.2017 godz. 13:00

Nr sprawy: 24/BZK/2017

Dotyczy: Postępowanie na wybór dwóch wykonawców, którzy będą świadczyli usługi związane z doradztwem i wsparciem eksperckim w zakresie wyboru przez Spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Domu mediowego

Termin składania ofert: 15.02.2017 r.
Termin zadawania pytań: 13.02.2017 r.

Nr sprawy: 01/ZAO15/2017

Dotyczy: postępowanie na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w budynku siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. w Szczecinie przy ul. Celnej 1.

Termin składania ofert to  20.02.2017. godz. 10:00

Nr sprawy: 32/BZK/2017

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej na cykliczną dostawę regulaminów loterii organizowanych przez spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Termin zadawania pytań 09.02.2017 godz. 13:00
Termin składania zgłoszeń: 10.02.2017 godz. 18:00
Termin aukcji: 14.02.2017 godz. 13:00

Nr sprawy: 453/BZK/2016

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na rozbudowę sprzętu i oprogramowania serwerowego IBM Flex System

Termin do zadawania pytań: 02.02.2017 r.
Termin składania ofert: 06.02.2017 r. do 12.00 08.02.2017 r do godz. 12:00 10.02.2017 r do godz. 12:00.

Nr sprawy: 2/ZAO/14/2017

Dotyczy: Wykonanie oznakowania budynku stanowiącego siedzibę Oddziału Spółki Totalizator Sportowy w Zielonej Górze przy ul. Krętej 5

Termin składania ofert: 17.02.2017, godz. 15,00
Termin zadawania pytań 14.02.2017r, godz. 15,00

Nr sprawy: 19/BZK/2017

Dotyczy: Przedłużenie świadczenia usługi wsparcia technicznego na posiadany przez Zamawiającego sprzęt i oprogramowanie serwerowe IBM Flex System przez okres 36 miesięcy.

Termin do składania ofert 24.01.2017 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań 20.01.2017 r. do godz. 16.00

Nr sprawy: 1/ZAO/14/2017

Dotyczy: Usługa konserwacji, serwisu i napraw systemów teleinformatycznych (SSWiP, SKD, CCTV)

Termin składania ofert: 06.02.2017r, godz. 14.00
Termin zadawania pytań 1.02.2017r, godz. 15.00

Nr sprawy: 1/DWR/ZIR/2017

Dotyczy: Opracowania projektu aranżacji budynku Trybuny I wraz z terenem zewnętrznym

Termin składania ofert: 11.01.2017 do godz. 14.00
Termin zadawania pytań: 9.01.2017 do godz. 14.00

Nr sprawy: 516/BZK/2016

Dotyczy: Adaptacja lokalu na kolekturę LOTTO w Gdańsku.

Termin składania ofert: do 16.01.2017 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 10/ZAO8/2016

Dotyczy: Adaptacji lokalu użytkowego na kolekturę LOTTO w Tczewie

Termin składania ofert: 09.01.2017 do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 04.01.2017 do godz. 10:00