Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania ofertowe

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych do drukarek terminali GT1200 będzie uzyskanie pozytywnego testu w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

***

Totalizator Sportowy sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

Nr sprawy: 439/BZK/2017

Dotyczy: Świadczenie usług polegających na przekazywaniu do dyspozycji Zamawiającego HOSTESS, które będą prowadzić działania promocyjno - reklamowe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem powiatów: górowskiego, głogowskiego oraz polkowickiego.”

Termin zadawania pytań upływa w dniu 29.01.2018 godz. 12:00
Termin składania ofert upływa w dniu: 31.01.2018 godz. 16:00

Nr sprawy: 434/BZK/2017

Dotyczy: Prace budowlane w pomieszczeniach należących do Oddziału Totalizatora Sportowego w Olsztynie

Składanie ofert do 15.01.2018 r. godz. 12.00 22.01.2018 r. godz. 12.00
Zadawanie pytań do 09.01.2018 godz. 12.00 12.01.2018 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 444/BZK/2017

Dotyczy: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych mających na celu adaptację lokalu zlokalizowanego w Rudniku
nad Sanem ul. Rynek 52 przeznaczonego na kolekturę Lotto

Termin do składania ofert: 08.01.2018 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań: 03.01.2018 r.
Wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty

Nr sprawy: 0400-DIN-0071/2017

Dotyczy: Dostawę i montaż systemu nagłośnienia eventowego opartego na transmisji sygnału z protokołu Dante

Termin składania ofert: 22.12.2017r. o godzinie 12.00
Termin zadawania pytań:  21.12.2017r

Nr sprawy: 1/DZC/2017

Dotyczy: Zapytanie o Informację (RFI). Dostarczenie danych cyfrowych punktów użyteczności publicznej (POI) z bezterminową licencją na użytkowanie, do użytku wewnętrznego.

Termin składania ofert: 22.12.2017 r.
Termin zadawania pytań:  20.12.2017.

Nr sprawy: 387/BZK/2017

Dotyczy: Projekt rewitalizacji padoku na terenie Oddziału Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie

Składanie ofert do 04.01.2018 r. godz. 12.00 15.01.2018 r. godz. 12.00
Zadawanie pytań do 22.12.2017 godz. 12.00 08.01.2018 r. godz. 12.00