Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania ofertowe

Totalizator Sportowy sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

***

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych do drukarek terminali GT1200 będzie uzyskanie pozytywnego testu w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

Nr sprawy: OAN/02/2018

Dotyczy: Zakup i dostawa drzew, podłoża ogrodniczego, wsporników oraz wykonanie nasadzeń na terenie Toru Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec

Termin składania ofert: 27.08.2018 r.
Termin zadawania pytań: 16.08.2018 r. do godz. 12.00

Nr sprawy: 5/ZAO/14/2018

Dotyczy: wykonanie projektu budowlanego dot. dostosowania budynku administracyjno-usługowego czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego, zlokalizowanego w Zielonej Górze przy ul. Krętej 5 do wymogów Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Termin składania ofert: 21.08.2018 r. godz. 12:00

Nr sprawy: DBZ/2511-5/2018

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi mobilnego utrwalania przebiegu imprez masowych na terenie wyścigów konnych w Warszawie.

Termin zadawania pytań: 03.08.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018

Nr sprawy: ZA01/7/2018

Dotyczy: świadczenie usług projektowych mających na celu przygotowanie dokumentacji budowlano-instalacyjnej adaptacji lokali lub obiektów na kolektury i salony gier na automatach w połączeniu z kolekturami zlokalizowane na terenie Oddziału Warszawa

Termin składania ofert 06.08.2018

Nr sprawy: 1/ZAO16/2018

Dotyczy: remontu posadzki kamiennej wraz z barierkami za stali kwasoodpornej przed wejściem do budynku Totalizatora Sportowego Oddziału w Olsztynie, ul. Linki 1.

Oferty składać należy do: 17.08.2018r do godz. 14-tej,

Nr sprawy: 2/DZC/2018

Dotyczy: Zapytanie o Informację (RFI). Dostawa dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oprogramowania klasy Business Intelligence wraz z wymaganymi licencjami .

Termin składania ofert: 09.08.2018 r. 14.08.2018r

Nr sprawy: 4/ZAO/14/2018

Dotyczy: Wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu znajdującym się w Galerii Intermarche w Głogowie przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego 4 – kolektura nr 140929

Termin składania ofert: 19.07.2018 r. godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 18.07.2018 r.

Nr sprawy: 3/ZAO16/2018

Dotyczy: wykonanie adaptacji lokalu pod kol. 160502 zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Tysiąclecia 1

Oferty składać należy do: 10.07.2018r do godz. 14:00

Nr sprawy: 4/ZAO7/2018

Dotyczy: zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych dachu siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej 20.

Termin zadawania pytań: do dnia 13.07.2018 roku godz. 10.00
Termin składania ofert: do dnia 27.07.2018 roku do godz. 12.00.

Nr sprawy: OAN/1/2018

Dotyczy: Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych osadników i separatorów wraz z ich czyszczeniem i utylizacją odpadów. Osadniki umiejscowione na terenie Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec

Termin zadawania pytań do 02.07.2018
Termin składania ofert 04.07.2018

Nr sprawy: 99/DZK/2018

Dotyczy: świadczenie usług doradczych związanych z oceną kampanii reklamowych realizowanych na rzecz Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez Dom Mediowy

Termin na zadawanie pytań do 29.06.2018 r.
Termin na złożenie oferty do 05.07.2018 r. do godz. 12:00

Nr sprawy: 3/ZAO7/2018

Dotyczy: zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych dachu siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej 20.

Termin zadawania pytań: do dnia 22.06.2018 roku godz. 10.00
Termin składania ofert: do dnia 29.06.2018 roku do godz. 12.00.

Nr sprawy: 2/ZAO16/2018

Dotyczy: wykonanie dwóch przyłączy wodno – kanalizacyjnych do kolektur Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. Oddział w Olsztynie zlokalizowanych w Olsztynie przy ulicy Dworcowej i Herberta.

Oferty składać należy do: 29.06.2018r do godz.14:00

Nr sprawy: 3/ZAO/14/2018

Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Oddziału Totalizatora Sportowego w Zielonej Górze przy ul. Krętej 5.

Termin składania ofert: 22.06.2018 r.
Termin zadawania pytań: 18.06.2018 r.

Nr sprawy: DBZ/502/5/2018

Dotyczy: zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi mobilnego utrwalania przebiegu imprez masowych na terenie wyścigów konnych w Warszawie

Termin składania ofert: 15.06.2018
Termin zadawania pytań: 11.06.2018

Nr sprawy: ZA01/6/2018

Dotyczy: świadczenie usług niszczenia losów zamkniętych loterii, dokumentów oraz innych nośników danych.

Termin zadawania pytań 12.06.2018,
Termin składania ofert 13.06.2018 godz. 12.00

Nr sprawy: 105/DZK/2018

DOTYCZY: Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej dot. produkcji i dostawy rolek termicznych do terminali płatności bezgotówkowych, kas fiskalnych oraz drukarek ELZAB ADM USB dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Termin zadawania pytań: 08.06.2018 godz. 16:00
Termin składania zgłoszeń: 12.06.2018 godz. 16:00
Termin aukcji: 14.06.2018 godz. 13:00

Nr sprawy: 1/ZAO16/2018

Dotyczy: dostarczenia i montażu posadzki kamiennej wraz z barierkami przed wejściem do siedziby Oddziału Olsztyn, ul. Linki 1

Oferty składać należy do: 15.06.2018r do godz. 14-tej,

Nr sprawy: 155/BZK/2018

Dotyczy: Świadczenie usług związanych z produkcją internetowych nośników reklamowych na potrzeby kampanii reklamowanych realizowanych przez Totalizator Sportowy sp. z o.o

Termin składania do ofert: 15.06.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 08.06.2018

Nr sprawy: 16/OWS-2511-01/1/2018

Dotyczy: świadczenie usług polegających na wyklejeniu folii One Way Visin z grafiką otrzymaną od Zamawiającego oraz demontażu naklejek oraz folii znajdujących się na witrynach kolektur zlokalizowanych na terenie Oddziału Totalizatora Sportowego w Olsztynie ul. Linki 1 w 2018 r.

Termin do składania ofert: 04.06.2018 godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2018 r. godz. 12.00
Termin do zadawania pytań : 29.05.2018 r.

Nr sprawy: 16/OWS-2511-02/1/2018

Dotyczy: świadczenie usług w zakresie wykonywania banerów i stojaków reklamowych (roll-up) z grafiką przekazaną przez Zamawiającego i dostarczania ich do siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego w Olsztynie ul. Linki 1.

Termin do składania ofert: 04.06.2018 godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2018 r. godz. 12.00
Termin do zadawania pytań : 29.05.2018 r.

Nr sprawy: ODO1/DWS-7/2018

Dotyczy: zawarcia umowy ramowej o świadczenie usług polegających na przekazywaniu do dyspozycji Zamawiającego HOSTESS, które będą prowadzić działania promocyjno – reklamowe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta stołecznego Warszawy i jednorazowo w nie więcej niż w dwóch punktach na terenie województwa mazowieckiego.

Data składania ofert 28.05.2018 r.
Termin zadawania pytań 24.05.2018 do godziny 12:00

Nr sprawy: DBZ-503-2-2/2018

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie, konserwacje i serwis depozytorów kluczy dla Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 25.05.2018 do godziny 12:00
Termin zadawania pytań: 22.05.2018 do godziny 12:00

Nr sprawy: ZA01/6/2018

Dotyczy: świadczenie usług niszczenia losów zamkniętych loterii, dokumentów oraz nośników danych.

Termin składania ofert 22.05.2018

Nr sprawy: ODO1/DWS-5/2018

Dotyczy: zawarcia umowy ramowej o świadczenie usług polegających na przekazywaniu do dyspozycji Zamawiającego HOSTESS, które będą prowadzić działania promocyjno – reklamowe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta stołecznego Warszawy i jednorazowo w nie więcej niż w dwóch punktach na terenie województwa mazowieckiego.

Termin składania ofert 08.05.2018 r.
Termin zadawania pytań 07.05.2018 do godziny 12:00

Nr sprawy: 54/DZK/2018

Dotyczy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Sportowiec” w Krynicy Zdroju.

Składanie ofert do: 16.05.2018 r. godz. 12.00. 23.05.2018 r. godz. 12.00
Zadawanie pytań do: 10.05.2018 r. godz. 12.00. na koniec dnia 16.05.2018 r

Nr sprawy: 03/ZAO15/2018

Dotyczy: Wykonanie robót remontowych w sześciu kioskach kolektur Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. na terenie województwa zachodniopomorskiego

Termin składania ofert do  07.05.2018. godz. 12:00 28.05.2018. godz.10:00

Nr sprawy: DBZ-503-2/2018

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie, konserwacje i serwis depozytorów kluczy dla Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 20.04.2018 do godziny 12:00
Termin zadawania pytań: 17.04.2018 do godziny 12:00

Nr sprawy: DSP/ZGA/01/04/2018

Dotyczy: dostarczenia 2 000 szt. regulaminów oraz 1 000 szt.

Termin zadawania pytań: 11.04.2018 godz. 10:00
Termin składania ofert: 13.04.2018 godz. 12:00.

Nr sprawy: 159/BZK/2018

Dotyczy: cykliczna dostawa Bankowych Dowodów Wpłaty

Termin zadawania pytań: 28.03.2018 r. do  godz. 12:00,
Termin składania zgłoszeń: 30.03.2018 r. do godz. 18.00,
Termin aukcji: 05.04.2018 r. od godz. 14.00.

Nr sprawy: 143/BZK/2018

Dotyczy: zamówienie prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na dostawę 16 szt. czytników kodów Motorola LI4278 z zasilaczami

Termin zadawania pytań: 28.03.2018 r. do  godz. 16:00,
Termin składania zgłoszeń: 30.03.2018 r. do godz. 18.00,
Termin aukcji: 05.04.2018 r. od godz. 13.00.

Nr sprawy: 02/ZAO15/2018

Dotyczy: Wykonanie adaptacji projektu budowlanego powtarzalnego kiosku oraz uzyskanie dwóch decyzji o pozwoleniu na budowę dla dwóch inwestycji Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. polegających na wymianie kiosków kolektur

Termin składania ofert: 04 kwietnia 2018r. do godz. 12:00

Nr sprawy: 130/BZK/2018

DOTYCZY: świadczenie usług zabezpieczenia medycznego sezonu wyścigowego 2018 na:
- Torze Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec w Warszawie,
- Torze Wyścigów Konnych Hipodrom Sopot w Sopocie.

Termin do składania ofert: 21.03.2018 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań: 20.03.2018 r. do godz. 12.00

Nr sprawy: 142/BZK/2018

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej dotyczącym zakupu licencji okresowych oprogramowania Adobe.

Termin zadawania pytań 20.03.2018 godz. 16:00
Termin składania zgłoszeń: 21.03.2018 godz. 16:00
Termin aukcji: 23.03.2018 godz. 13:00

Nr sprawy: DAD/ZAD/1/2018

DOTYCZY: Zaproszenie do składania ofert na dostawę pieczątek i wizytówek wg. zapotrzebowania Zamawiającego.

Zaproszenie pod nr sprawy : DAD/ZAD/1/2018 .

Termin składania ofert :  21.03.2018 r.  do godz. 12:00

Termin zadawania pytań do zaproszenia : 16.03.2018 r. do godz. 12:00

Nr sprawy: 01/ORY/2018

Dotyczy: Zaproszenie do składania Ofert na usługi pielęgnacji zieleni w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Totalizatora Sportowego Sp. z .o.o. w Rybienku Leśnym
Nr sprawy: 01/ORY/2018
Termin składania ofert do: 29.03.2018 godz.10.00
Termin zadawania pytań do: 26.03.2018 godz.10.00
Obowiązek odbycia wizji lokalnej do 23.03.2018

Nr sprawy: 1/ZAO7/2018

Dotyczy: zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych w kolekturach fizycznych Oddziału Bydgoszcz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Termin zadawania pytań: do dnia 12.03.2018 roku godz. 10.00
Termin składania ofert: do dnia 16.03.2018 roku do godz. 12.00.

Nr sprawy: 2/ZAO7/2018

Dotyczy: zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlano-wizualizacyjnych w lokalu kolektury 7/1946 przy ul. Brzeskiej 23 w Radziejowie.

Termin zadawania pytań: do dnia 12.03.2018 roku godz. 10.00
Termin składania ofert: do dnia 16.03.2018 roku do godz. 12.00.