Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania przetargowe

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

***

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych  do drukarek terminali GT1200, będzie uzyskanie pozytywnego testu  w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

Nr sprawy: 304/DZK/2018

Dotyczy: sukcesywna dostawa do Lokalizacji Zamawiającego podarunkowych kart przedpłaconych do sklepów stacjonarnych oferujących sprzęt RTV i AGD, należących do ogólnopolskiej sieci sprzedaży Wykonawcy

Termin zadawania pytań upływa dnia 28.09.2018 roku.
Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2018 roku o godzinie 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2018 roku, o godzinie 12.15

Nr sprawy: 180/DZK/2018

Dotyczy: dostawa bonów upominkowych z możliwością realizacji w sklepach z asortymentem jubilerskim na terenie RP, do miejsc wskazanych przez Spółkę Totalizator Sportowy Sp.  z o.o.

Termin składania ofert upływa 08.10.2018 r. o godz. 12.00
Termin na zadawanie pytań do 03.10.2018 roku.

Nr sprawy: 155/DZK/2018

Dotyczy: przetarg nieograniczony na obsługę spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w ramach umowy ramowej w zakresie produkowania, dostarczania i montażu wyposażenia meblowego w salonach sprzedaży zamawiającego i punktach gier na automatach

Termin zadawania pytań upływa dnia 27.09.2018 roku.
Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2018 roku o godzinie 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2018 roku, o godzinie 12.15
Wymagane Wadium: 15.000 zł

Nr sprawy: 390/DZK/2018

Dotyczy: sukcesywna dostawa paliw płynnych oraz dodatkowych produktów i usług dla Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Termin składania  do ofert: 20.09.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 18.09.2018 r.
Wadium: 100 000,00 zł

Nr sprawy: 234/DZK/2018

Dotyczy: dostawa dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. urządzeń wielofunkcyjnychwraz z materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do ich uruchomienia, kompletem materiałów eksploatacyjnych zapasowych i wykonywanie wymaganych okresowych przeglądów technicznych.

Termin do składania ofert: 10.08.2018 do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 10.08.2018 r. godz. 12.05
Termin do zadawania pytań : 06.08.2018 r.
Wymagane wadium: 10 000 zł

Nr sprawy: 103/DZK/2018

Dotyczy: przetarg nieograniczony sprzedaży dostarczenia oraz montażu krzeseł, foteli produkowanych przez BEJOT Sp. z o.o. dla Spółki Totalizator Sportowy

Termin składanie Ofert: 07.08.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 31.07.2018 r.  
Wadium: 5 000,00 zł

Nr sprawy: 102/DZK/2018

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczanie mebli Fabryki Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o

Termin składanie Ofert: 08.08.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 01.08.2018 r.  
Wadium: 5 000,00 zł

Nr sprawy: 176/DZK/2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na obsługę Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie produkowania, dostarczania wybranych elementów wizualizacji marki do Kolektur LOTTO oraz Salonów Gier na Automatach
i świadczenie usług montażu/instalacji (grupa 1).

Termin składania ofert: 08.08.2018 r. do godz. 12.00. 14.08.2018  r. godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 03.08.2018 r. 09.08.2018 r.
Termin otwarcia ofert: 08.08.2018 r. godz. 12.05 14.08.2018  r. godz. 12:05
Wadium: 15.000,00 zł

Pozostałe załączniki

Nr sprawy: 177/DZK/2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na obsługę Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie produkowania, dostarczania wybranych elementów wizualizacji marki do Kolektur LOTTO oraz Salonów Gier na Automatach
i świadczenie usług montażu/instalacji (grupa 2).

Termin składania ofert: 08.08.2018 r. do godz. 12.00 14.08.2018 r. godz. 12.00
Termin zadawania pytań: 03.08.2018 r. 09.08.2018 r.
Termin otwarcia ofert: 08.08.2018 r. godz. 13.00 14.08.2018 r. godz. 13.00
Wadium: 15.000,00 zł

Pozostałe załączniki

Nr sprawy: 178/DZK/2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na obsługę Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie produkowania, dostarczania wybranych elementów wizualizacji marki do Kolektur LOTTO oraz Salonów Gier na Automatach
i świadczenie usług montażu/instalacji (grupa 3).

Termin składania ofert: 08.08.2018 r. do godz. 12.00 14.08.2018 r. godz. 12.00
Termin zadawania pytań: 03.08.2018 r. 09.08.2018 r.
Termin otwarcia ofert: 08.08.2018 r. godz. 14.00 14.08.2018 r. godz. 14.00
Wadium: 15.000,00 zł

Pozostałe załączniki

Nr sprawy: 175/DZK/2018

Dotyczy: Ogłoszenie o Zamówieniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej na dostarczanie hokerów do punktów sprzedaży.

Termin składanie Zgłoszeń, dostarczenie Wzoru Produktu: 23.07.2018 r. do godz. 12:00 25.07.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 18.07.2018 r.

Nr sprawy: 170/DZK/2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę Oprogramowania (z Licencjami) do wirtualizacji firmy VM Ware wraz z 36 miesięczną Opieką Serwisową.

Termin składania ofert: do 06.07.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: do 03.07.2018 r.
Otwarcie ofert: 06.07.2018 r. godz. 12:05

Nr sprawy: 110/DZK/2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na obsługę Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie badań marketingowych

Termin składania ofert: do 09.07.2018 r. do godz. 12:00 11.07.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: do 04.07.2018 r.
Otwarcie ofert: 09.07.2018 r. godz. 12:15 11.07.2018, godz. 12:15
Wadium wymagane: 25 000,00 zł
Brief dostępny zgodnie z pkt 4.8 SIWZ

Nr sprawy: 80/BZK/2018

Dotyczy: Przebudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Sportowiec” w Krynicy Zdroju wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Składanie ofert do 09.04.2018 r. godz. 12.00.
Zadawanie pytań do 23.03.2018 r. godz. 12.00