Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania przetargowe

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

***

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych  do drukarek terminali GT1200, będzie uzyskanie pozytywnego testu  w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

Nr sprawy: 48/DZK/2018

Dotyczy: Dostawa systemu zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa informacji.

Składanie ofert do 12.06.2018 r. godz. 12.00.
Zadawanie pytań do 01.06.2018 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 51/DZK/2018

Dotyczy: sprzedaż i dostawę okolicznościowych kuponów w postaci papierowych bonów towarowych do wskazanych przez Spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jednostek organizacyjnych

Termin do składania ofert: 25.05.2018 godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 25.05.2018 r. godz. 12.05
Termin do zadawania pytań : 22.05.2018 r.

Nr sprawy: 148/BZK/2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na świadczenie na rzecz Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. usług w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze wizerunkowo-sprzedażowym (eventów)

Termin składania ofert: do 29.05.2018 r. do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 24.05.2018 r.
Otwarcie ofert: 29.05.2018 r. godz. 12:15
Wadium wymagane: 20 000,00 zł

Nr sprawy: 140/BZK/2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na obsługę Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w zakresie badań Tajemniczego i Złotego Klienta w Punktach Sprzedaży

Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 30.04.2018 r.
Otwarcie ofert: 08.05.2018 r. godz. 12:15
Wadium wymagane: 50 000,00 zł

Nr sprawy: 137/BZK/2018

DOTYCZY: Sukcesywna dostawa dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. naturalnej wody źródlanej, niegazowanej w plastikowych pojemnikach - butlach o pojemności 18,9 l (5 galonów)

Termin składania ofert: 16.04.2018 roku o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi 16.04.2018 roku, o godz. 12.05
Termin do zadawania pytań 12.04.2018 r.
wadium w wysokości 10.000,00 zł,

Nr sprawy: 84/BZK/2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na obsługę Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie projektowania, wykonywania i dostarczania gadżetów reklamowych dedykowanych markom oraz produktom Zamawiającego w ramach umowy ramowej

Termin składania ofert: do 20.04.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: do 16.04.2018 r.
Otwarcie ofert: 20.04.2018 r. godz. 12:15
Wadium wymagane: 10 000,00 zł

Nr sprawy: 17/DZK/2018

Dotyczy: Przetarg  na realizację usług wpłat i wypłat w portalach internetowych i aplikacjach mobilnych Spółki Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 06.04.2018 r. do godz. 12:00 do dnia 10.04.2018 r., do godz. 12.00 do dnia 12.04.2018 r., do godz. 10.00
Termin zadawania pytań: 30.03.2018 r. do dnia 03.04.2018 roku

Nr sprawy: 83/BZK/2018

Dotyczy: obsługa Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie produkowania i dostarczania hokerów do punktów sprzedaży.

Termin składania  do ofert: 27.03.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 23.03.2018 r.

Nr sprawy: 80/BZK/2018

Dotyczy: Przebudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Sportowiec” w Krynicy Zdroju wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Składanie ofert do 09.04.2018 r. godz. 12.00.
Zadawanie pytań do 23.03.2018 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 63/BZK/2018

Dotyczy: Wyprodukowanie i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w postaci blankietów do terminali gier liczbowych

Termin składania  do ofert: 20.03.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 15.03.2018 r.

Nr sprawy: 81/BZK/2018

Dotyczy: Obsługa telewizyjna Wyścigów konnych na terenie Toru Wyścigów Konnych w Warszawie przy ul. Puławskiej 26, w sezonach:  2018 r. i 2019 r.

Termin składania ofert:08.03.2018 r. do dnia 09 marca 2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 08.03.2018 r. dnia 09 marca o godz. 12.15
Termin zadawania pytań: 05.03.2018 r.
Wadium: 50 000,00 zł