Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania przetargowe

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

***

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych  do drukarek terminali GT1200, będzie uzyskanie pozytywnego testu  w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

Nr sprawy: 17/DZK/2018

Dotyczy: Przetarg  na realizację usług wpłat i wypłat w portalach internetowych i aplikacjach mobilnych Spółki Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Termin składania  do ofert: 06.04.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 30.03.2018 r.

Nr sprawy: 83/BZK/2018

Dotyczy: obsługa Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie produkowania i dostarczania hokerów do punktów sprzedaży.

Termin składania  do ofert: 27.03.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 23.03.2018 r.

Nr sprawy: 80/BZK/2018

Dotyczy: Przebudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Sportowiec” w Krynicy Zdroju wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Składanie ofert do 09.04.2018 r. godz. 12.00.
Zadawanie pytań do 23.03.2018 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 63/BZK/2018

Dotyczy: Wyprodukowanie i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w postaci blankietów do terminali gier liczbowych

Termin składania  do ofert: 20.03.2018 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 15.03.2018 r.

Nr sprawy: 81/BZK/2018

Dotyczy: Obsługa telewizyjna Wyścigów konnych na terenie Toru Wyścigów Konnych w Warszawie przy ul. Puławskiej 26, w sezonach:  2018 r. i 2019 r.

Termin składania ofert:08.03.2018 r. do dnia 09 marca 2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 08.03.2018 r. dnia 09 marca o godz. 12.15
Termin zadawania pytań: 05.03.2018 r.
Wadium: 50 000,00 zł

Nr sprawy: 34/BZK/2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na usługi projektowania i wykonywania systemów zabezpieczeń technicznych w Lokalizacjach TS

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2018 r. do godz. 12.00 do dnia 01 marca 2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert:  22 lutego 2018 r. o godz. 12.15 dnia 01 marca 2018 r. o godz. 12.15
Termin zadawania pytań: do dnia 15 lutego 2018 r.
Wymagane wadium w wysokości 30.000,00 zł.

Nr sprawy: 388/BZK/2017

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa sprzętu AGD i RTV z przeznaczeniem na nagrody w loteriach, konkursach oraz innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Spółkę Totalizator Sportowy”.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2018 r. o godz. 12.00
Termin zadawania pytań: do dnia 09.02.2018 r.

Nr sprawy: 451/BZK/2017

Dotyczy: przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń okresowych BHP dla pracowników Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2018 r. o godz. 12.00,
Termin zadawania pytań upływa w dniu 06.02.2018 r. o godz. 12.00,
Otwarcie ofert nastąpi 13.02.2018 r. o godz. 12.15.

Nr sprawy: 458/BZK/2018

Dotyczy: sprzedaż i dostawę okolicznościowych kuponów w postaci papierowych bonów towarowych do wskazanych przez Spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jednostek organizacyjnych.

Termin składania ofert upływa 26.01.2018 roku o godz. 12.00.

Nr sprawy: 354/BZK/2017

Dotyczy: przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych pracowników Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Termin zadawania pytań do 25.01.2018 roku
Termin składania ofert upływa 31.01.2018 r. o godz. 12.00

Nr sprawy: 422/BZK/2017

Dotyczy: dostawa 900 sztuk kurtek ocieplanych damskich i męskich z logo Lotto

Termin do składania ofert: 22.12.2017 r. do godz. 12.00 08.01.2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 22.12.2017 r. o godz. 12.05

Nr sprawy: 390/BZK/2017

Dotyczy: Świadczenie usług transportu losów loterii pieniężnych oraz inny, zlecony transport rzeczy

Składanie ofert do 28.12.2017 r. godz. 12.00 11.01.2018 r. godz. 12.00
Zadawanie pytań do 20.12.2017 godz. 12.00 03.01.2018 godz. 12.00

Nr sprawy: 357/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zgodności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Termin składania ofert: do 20.12.2017 r. do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 14.12.2017 r.
Otwarcie ofert: 20.12.2017 r. godz. 12:15
Wadium wymagane: 10 000,00 zł

Nr sprawy: 371/BZK/2017

Dotyczy: ,,Obsługa Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług reklamowych"

- Termin na składanie oferty do 06.12.2017 do godz. 12.00 20.12.2017 do godz. 12.00 04.01.2018 do godz. 12.00
- Termin na zadawanie pytań do 24.11.2017 do dnia 29.11.2017
- Wymagane wadium 20 000 zł

Nr sprawy: 347/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ KART PRZEDPŁACONYCH DO MIEJSC WSKAZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.”

Termin zadawania pytań: do dnia 18.10.2017 r. do godz. 17.00.
Termin składania ofert: do dnia 24 października 2017 r. do godz. 12.00

Nr sprawy: 350/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wdrożenie i utrzymanie projektu pn. „Kasyno w Internecie (eKasyno)”

Informujemy, że zgodnie z warunkami przetargu postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w tym wszelka komunikacja również musi się odbywać po polsku.

We inform that, according to Totalizator Sportowy requirements  specified in ToR, all tender related activities shall be performed only in Polish language.

Termin składania ofert: do 26.09.2017 r. do godz. 12:00 do  10.10.2017 r. do godz. 12:00 do 31.10.2017 r, do godz. 12:00 6.11.2017 r. do godz. 12:00,
Zadawanie pytań: do 15.09.2017 r. do 29.09.2017 r. do 20.10.2017 r.
Otwarcie ofert: 26.09.2017 r. godz. 12:15 10.10.2017 godz. 12:15 31.10.2017 godz. 12:15 6.11.2017 r. godz. 12:15
Wadium wymagane: 1.000 000,00 zł

Ogłoszenie.pdf (473.7 KB) PDF SIWZ.pdf (14.8 MB) PDF załącznik_2_do SIWZ - umowa o poufności (NDA).DOC (168.0 KB) DOC załącznik_3_do SIWZ - Formularz oferty.docx (90.1 KB) DOCX załącznik_5_do SIWZ - Wykaz Usług.docx (70.1 KB) DOCX załącznik_6_do SIWZ - Wykaz Osób.docx (69.2 KB) DOCX załącznik_7_do SIWZ - Gwarancja wadialna.docx (70.3 KB) DOCX Announcement.pdf (373.6 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf (736.2 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 2.pdf (433.7 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 3.pdf (324.1 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 4.pdf (715.4 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 5.pdf (348.4 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 6.pdf (376.0 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 7.pdf (489.1 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 8.pdf (368.9 KB) PDF Addendum nr 1 - zmiana terminów.pdf (275.7 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 9.pdf (1008.3 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 10.pdf (490.8 KB) PDF Addendum nr 2.pdf (1.5 MB) PDF Załącznik nr 8 do SIWZ - zał. do Addendum nr 2.pdf (321.5 KB) PDF Załącznik nr 8 do SIWZ.docx (73.6 KB) DOCX SIWZ - zaktualizowane 13.09.17_addendum nr 2.pdf (10.3 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 11.pdf (602.8 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 12.pdf (529.5 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 13.pdf (1.3 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 14.pdf (731.1 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 15.pdf (393.4 KB) PDF Addendum nr 3.pdf (1.5 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 16.pdf (1003.0 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 17.pdf (832.8 KB) PDF SIWZ - zaktualizowana 22.09.17_addendum nr 3.pdf (12.8 MB) PDF Załącznik_3 do SIWZ - Formularz oferty - do addendum nr 3.pdf (1.6 MB) PDF Załącznik_5 do SIWZ - Wykaz Usług - do addendum nr 3.pdf (492.9 KB) PDF załącznik_3_do SIWZ - Formularz oferty - do addendum nr 3 22 09 17.docx (89.3 KB) DOCX załącznik_5_do SIWZ - Wykaz Usług - do addendum nr 3 22 09 17.docx (69.0 KB) DOCX Addendum nr 4 - zmiana terminu.pdf (278.5 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 18.pdf (733.3 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 19.pdf (756.0 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 20.pdf (375.5 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 21.pdf (428.5 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 22.pdf (437.1 KB) PDF Addendum nr 5.pdf (360.5 KB) PDF SIWZ - zaktualizowana 03.10.2017_addendum nr 5.pdf (10.5 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 23.pdf (999.6 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 24.pdf (385.3 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 25.pdf (812.7 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 26.pdf (840.5 KB) PDF Addendum nr 6 - zmiana terminu.pdf (331.3 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 27.pdf (926.9 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 28.pdf (560.0 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 29.pdf (1.2 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 30.pdf (516.9 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 31.pdf (511.5 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 32.pdf (347.9 KB) PDF Addendum nr 7.pdf (379.9 KB) PDF SIWZ - zaktualizowana 23 10 2017 - addendum nr 7.pdf (10.4 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 33 (SIWZ).pdf (850.3 KB) PDF Addendum nr 8 - zmiana terminu.pdf (49.5 KB) PDF