Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania przetargowe

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych do drukarek terminali GT1200, będzie uzyskanie pozytywnego testu w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

***

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

Nr sprawy: 304/BZK/2017

Dotyczy: świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2017 r. o godz. 12.00,
Termin zadawania pytań upływa w dniu 24.07.2017 r.,
Wadium wynosi 25.000,00 złotych, termin wniesienia wadium upływa w dniu 28.07.2017.

Nr sprawy: 239/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: „sprzedaż i dostawę artykułów higieniczno-sanitarnych dla Spółki Totalizator Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 24.07.2017 r. do godz. 12.00
Termin zadawania pytań do 20.07.2017 r.
Wadium: 20.000,00 zł

Nr sprawy: 296/BZK/2017

Dotyczy: prace polegające na wykonaniu nasadzeń roślinności wraz ze świadczeniem usługi pielęgnacyjnej, oraz alejki żwirowej wraz z montażem obiektów małej architektury tj. przyrządów siłowni plenerowej i fontanny ogrodowej z instalacją wodną i elektryczną na terenie Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego zlokalizowanego w Wyszkowie, należącego do Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 12.00.
Termin zadawania pytań do dnia 25.07.2017 do godz. 12.00

Nr sprawy: 75/BZK/2017

Dotyczy: Przebudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Sportowiec” w Krynicy Zdroju wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Termin składania ofert do: 11.08.2017 r. godz. 12.00
Termin  zadawania pytań: do 28.07.2017

Nr sprawy: 236/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie ubezpieczenia pojazdów należących lub będących w posiadaniu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie OC/ZK/AC/KR/NNW/ASS.

Termin do składania ofert: 03.07.207 r. do godz. 12.00 07.07.2017 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań: 29.06.2017 r.  28.06.2017 r.

Nr sprawy: 74/BZK/2017

Dotyczy: dostarczenie i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną w Spółce Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w oparciu o rozwiązanie ManageEngine ServiceDesk Plus w wersji Enterprise, zintegrowane z rozwiązaniem Snow Software oraz aplikacją ManageEngine ADAudit Plus (Dostawa Systemu SZII)

Termin zadawania pytań upływa dnia 26 czerwca 2017 roku o godz. 16.00
Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 roku, o godzinie 12.15.
Wymagane wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

Nr sprawy: 193/BZK/2017

Dotyczy :Dostawę Licencji i Oprogramowania IBM PureData (Netezza) wraz z 36 miesięczną Opieką Serwisową Producenta oraz 12 miesięczną Usługą Serwisową oraz Wdrożenie Systemu

Termin składania ofert do 20.06.2017 r. godz. 12.00
Termin zadawania pytań do 12.06.2017 r.

Nr sprawy: 189/BZK/2017

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany dachów na terenie Oddziału Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Składanie ofert do 14.06.2017 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 192/BZK/2017

Dotyczy: Remont hydroforni na terenie Oddziału Tor  Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Składanie ofert do 13.06.2017 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 191/BZK/2017

Dotyczy: przeprowadzenie  remontu oświetlenia uliczek dojazdowych i ścieżek dla biegaczy na terenie Toru Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec w Warszawie, przy ul. Puławskiej 266, na dz.nr ewid.36 z obrębu 1-08-15.

Termin do składania ofert: 06.06.2017 r. do godz. 12.00 09.06.2017 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań: 01.06.2017 r. 07.06.2017 r.
Wymagane wadium w wysokości: 100.000,00 zł
Wymagane odbycie wizji lokalnej

Nr sprawy: 122/BZK/2017

Dotyczy: dostawa 8 serwerów producenta Lenovo wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta;

Termin składania ofert: 10.05.2017 r.
Termin zadawania pytań: 27.04.2017 r.

Nr sprawy: 68/BZK/2017

Dotyczy: Produkowanie i sukcesywne dostarczenie do miejsc wskazanych przez Spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o. materiałów eksploatacyjnych do terminali gier liczbowych, tj. termicznych rolek kuponów do terminali GT 1200

Termin składania ofert: do 30.05.2017 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: do 24.05.2017 r.
Otwarcie ofert: 30.05.2017 r. godz. 12:15
Wadium wymagane: 50 000,00 zł

Nr sprawy: 69/BZK/2017

Dotyczy: Produkowanie i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w postaci blankietów do terminali gier liczbowych

Termin składania ofert: do 11.05.2017 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: do 08.05.2017 r.
Otwarcie ofert: 11.05.2017 r. godz. 12:15
Wadium wymagane: 20 000,00 zł

Nr sprawy: 118/BZK/2017

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. tj.:
Część I: dostawa Notebooków z wyposażeniem dodatkowym – 170 zestawów,
Część II: dostawa komputerów klasy All in One – 50 kompletów.

Termin składania ofert: 09.05.2017 r. 11.05.2017 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 25.04.2017 r.

Wadium:  Część I – 20 000,00 zł; Część II- 5 000,00 zł

Nr sprawy: 71/BZK/2017

Dotyczy: Obsługa Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie badań marketingowych.

Termin składania ofert: 25.04.2017 r. godz. 12.00.

Otwarcie ofert: 25.04.2017 r. godz. 12.15

Nr sprawy: 87/BZK/2017

Dotyczy: Wykonywanie bieżących konserwacji i robót awaryjnych na terenie Oddziału Wyścigi Konne Warszawa-Służewiec.

Składanie ofert do 20.04.2017 r. godz. 12.00.

Nr sprawy: 31/BZK/2017

Dotyczy: Obsługa Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w zakresie świadczenia kompleksowej usługi utrzymania czystości i sprzątania w budynkach przy ul. Targowej 25 i 34 oraz Kijowskiej 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do 26.04.2017 r. do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 19.04.2017 r.
Otwarcie ofert: 26.04.2017 r. godz. 12:15
Wadium wymagane: 10 000,00 zł

Nr sprawy: 41/BZK/2017

Dotyczy: Rozbudowa systemu klimatyzacji w Oddziale Totalizatora Sportowego we Wrocławiu.

Składanie ofert: do 30.03.2017 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 43/BZK/2017

Dotyczy: Dostawa systemu kontroli i zarządzania dostępem do sieci (NAC) wraz z Opieką Serwisową oraz Usługą Serwisową przez okres 36 miesięcy.

Termin składania ofert: 24.03.2017 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 24.03.2017 r. godz. 12:05
Termin zadawania pytań: 20.03.2017 r.
Wadium: 50 000,00 zł

Nr sprawy: 46/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na Obsługę telewizyjną Oddziału Wyścigi Konne Warszawa – Służewiec Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w sezonie 2017

Termin składania ofert: do dnia 07 marca 2017 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: dnia 07 marca o godz. 12:05
Termin zadawania pytań: do dnia 03 marca 2017 r.
Wymagane wadium w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Nr sprawy: 30/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na obsługę Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w zakresie dostawy 900 szt. damskich i męskich kurtek ocieplanych z logo LOTTO

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2017 roku do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: dnia 14 marca 2017 roku o godz. 12.05
Termin zadawania pytań: do dnia 23 lutego 2017 roku

Nr sprawy: 29/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na  zestawienie i uruchomienie sieci korporacyjnej WAN oraz świadczenie usług teletransmisyjnych, gwarancyjnych i serwisowych oraz zarządzanie i utrzymanie sieci przez okres 36 miesięcy od chwili uruchomienia.

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 12:00 do dnia 21 marca 2017 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: dnia 10 marca 2017 r. o godz. 12.05 21 marca o godz. 12:15 ,
Termin zadawania pytań: do dnia 03 marca 2017 r. do końca dnia 09 marca 2017 r.
Wymagane wadium w wysokości 50.000,00 zł.

Nr sprawy: 27/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na obsługę Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług składu, łamania, druku i dostawy Programów Gonitw na potrzeby Oddziału TWKS w latach 2017- 2019.

Termin składania ofert 28.02.2017 r. do godz. 14:00
Termin zadawania pytań: 24.02.2017 r.
Otwarcie Ofert: 28.02.2017 r. do godz. 14:05
Wadium wymagane: 5 000,00 zł

Nr sprawy: 518/BZK/2016

Dotyczy: obsługa Torów Wyścigi Konne Warszawa Służewiec w Warszawie przy ul. Puławskiej 266, w podziale na:
CZĘŚĆ I: obsługa mitingów wyścigowych i utrzymanie torów,
CZĘŚĆ II: sprzątanie budynków Trybuny 1 i Trybuny 2,
CZĘŚĆ III: sprzątanie terenu i obiektów oraz utrzymanie zieleni TWKS,
oraz możliwością złożenia oferty łącznej na obsługę wszystkich części.

1.    Termin składania ofert – do  dnia 14 lutego 2017 r. do godz.12.00. 17 lutego 2017 r. do godz. 12:00
2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2017 r.  do godz. 12.15 dniu 17 lutego 2017 o godz. 12.15
3.    Termin zadawania pytań – do dnia 08 lutego 2017 r.
4.    Wymagana wizja lokalna – do dnia 13 lutego 2017 r.
5.    Wymagane wadium w wysokości:
a)    10 000,00 zł dla każdej Części Postępowania,
b)    30 000,00 zł dla Oferty łącznej.

Nr sprawy: 420/BZK/2016

Dotyczy: Wykonywanie usług w zakresie re-certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normami ISO 27001:2013 oraz WLA-SCS:2016 w czasie zapewniającym utrzymanie ciągłości certyfikatów posiadanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji

Termin składania ofert: do 08.02.2017 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: do 03.02.2017 r.
Wadium wymagane: 10 000,00 PLN

Nr sprawy: 181/BZK/2016

Dotyczy: Obsługa Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w zakresie badań Tajemniczego i Złotego Klienta w Punktach Sprzedaży

Termin składania ofert: do 13.01.2017 do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 09.01.2017 r.
Otwarcie ofert: 13.01.2016 godz. 12:15
Wadium wymagane: 50 000,00 zł z o.o. w zakresie badań Tajemniczego i Złotego Klienta w Punktach Sprzedaży

Nr sprawy: 356/BZK/2016

Dotyczy: Opracowanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego remontu i przebudowy Budynku Trybuny Środkowej znajdującego się na terenie Toru Wyścigów Konnych Warszawa – Służewiec wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane

Termin składania ofert – do 14.12.2016 do godz. 12:00 do 28.12.2016 do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 09.12.2016 r. do 19.12.2016 r.
Otwarcie ofert: 14.12.2016 godz. 12:15 do 28.12.2016 godz. 12:15
Wadium wymagane: 10 000,00

Nr sprawy: 362/BZK/2016

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych w siedzibie Oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w  Szczecinie

Termin składania ofert 09.12.2016 r. do godz. 12:00 14.12.2016 r. do godz. 12:00 16.12.2016 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 07.12.2016 r.
Wadium: 5 000,00 zł

Nr sprawy: 176/BZK/2016

Tytuł: przetarg nieograniczony na: świadczenie na rzecz Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. usług w zakresie organizacji IX Kongresu European Lotteries Kraków 2017

Termin zadawania pytań: do dnia 10.10.2016 roku.

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2016 roku do godz. 12.00. 18.10.2016 r. do godz. 12:00