Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania przetargowe

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych do drukarek terminali GT1200, będzie uzyskanie pozytywnego testu w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

***

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

Nr sprawy: 422/BZK/2017

Dotyczy: dostawa 900 sztuk kurtek ocieplanych damskich i męskich z logo Lotto

Termin do składania ofert: 22.12.2017 r. do godz. 12.00 08.01.2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 22.12.2017 r. o godz. 12.05

Nr sprawy: 390/BZK/2017

Dotyczy: Świadczenie usług transportu losów loterii pieniężnych oraz inny, zlecony transport rzeczy

Składanie ofert do 28.12.2017 r. godz. 12.00
Zadawanie pytań do 20.12.2017 godz. 12.00

Nr sprawy: 357/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zgodności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Termin składania ofert: do 20.12.2017 r. do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 14.12.2017 r.
Otwarcie ofert: 20.12.2017 r. godz. 12:15
Wadium wymagane: 10 000,00 zł

Nr sprawy: 401/BZK/2017

Dotyczy: Remont siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego w Opolu

Składanie ofert do 18.12.2017 r. godz. 12.00 21.12.2017 r. godz. 12.00
Zadawanie pytań do 12.12.2017 godz. 12.00

Nr sprawy: 371/BZK/2017

Dotyczy: ,,Obsługa Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług reklamowych"

- Termin na składanie oferty do 06.12.2017 do godz. 12.00 20.12.2017 do godz. 12.00 04.01.2018 do godz. 12.00
- Termin na zadawanie pytań do 24.11.2017 do dnia 29.11.2017
- Wymagane wadium 20 000 zł

Nr sprawy: 376/BZK/2017

Dotyczy: „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY LICENCJI ORAZ PAKIETU SOFTWARE ASSURANCE PRODUCENTA MICROSOFT NA OKRES 36 MIESIĘCY”

- Termin składania ofert 24.11.2017 r. do godz. 12:00 01.12.2017 r. do godz. 12:00. 08.12.2017 r. do godz. 12:00 13.12.2017 r. do godz. 12:00.
- Termin zadawania pytań: 21.11.2017 r. 27.11.2017 r. 05.12.2017 r. 11.12.2017 r.
- Otwarcie Ofert: 24.11.2017 r. do godz. 12:15 01.12.2017 r. godz. 12:15 08.12.2017 r. godz. 12:15 13.12.2017 r. godz. 12:15
- Wadium wymagane: 50 000,00 zł

Nr sprawy: 368/BZK/2017

Dotyczy: postępowanie na druk materiałów reklamowych, promocyjnych oraz publikacji wraz z ich dostawą do Zamawiającego.

- Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,

- Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2017 r. o godz. 12.00,

- Termin zadawania pytań upływa w dniu 13.11.2017 r.

Nr sprawy: 362/BZK/2017

Dotyczy: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń budynku siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej 20 i terenów zewnętrznych przy budynku wraz z elementami zewnętrznymi budynku.

Termin składania ofert: 14.11.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 14.11.2017 r. godz. 12:15

Termin zadawania pytań: 10.11.2017 r.

Wadium: 5 000,00 zł

Nr sprawy: 347/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ KART PRZEDPŁACONYCH DO MIEJSC WSKAZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.”

Termin zadawania pytań: do dnia 18.10.2017 r. do godz. 17.00.
Termin składania ofert: do dnia 24 października 2017 r. do godz. 12.00

Nr sprawy: 346/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2017 r. o godz. 12.00, 02.10.2017 r., godz. 13.00
Termin zadawania pytań upływa w dniu 25.09.2017 r.,
Wadium wynosi 25.000,00 złotych, termin wniesienia wadium upływa w dniu 29.09.2017 r. 02.10.2017 r. do godz. 13.00

Nr sprawy: 348/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sukcesywną sprzedaż i dostarczanie dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oryginalnych tuszy i tonerów do eksploatacji urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego.

Termin składania ofert 29.09.2017 r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert 29.09.2017 r o godz. 12.05
Termin do zadawania pytań  25.09.2017 r.

Nr sprawy: 320/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu klimatyzacji w Oddziale Totalizatora Sportowego w Bydgoszczy.

Termin składania ofert: 26.09.2017 r. do godz. 12:00   29.09.2017 r do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 21.09.2017 r. do 25.09.2017 r.
Termin otwarcia ofert: 26.09.2017 r. do godz. 12:10 29.09.2017 godz. 12:10
Wadium: 10 000,00 zł

Nr sprawy: 338/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na sukcesywną sprzedaż i dostarczanie dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w postaci tonerów dla urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA.

Termin składania ofert do: 19.09.2017 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań: 14.09.2017 r.
Termin otwarcia ofert: 19.09.2017 r. godz. 12.05
Wadium - nie jest wymagane

Nr sprawy: 305/BZK/2017

Dotyczy: obsługa Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie produkowania i dostarczania hockerów do punktów sprzedaży

Termin składania ofert: do 14.09.2017 do godz. 12.00
Termin zadawania pytań: do 08.09.2017 r.
Termin otwarcia ofert 14.09.2017 r. godz. 12.05
Wadium wymagane: 10.000,00 zł

Nr sprawy: 350/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wdrożenie i utrzymanie projektu pn. „Kasyno w Internecie (eKasyno)”

Informujemy, że zgodnie z warunkami przetargu postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w tym wszelka komunikacja również musi się odbywać po polsku.

We inform that, according to Totalizator Sportowy requirements  specified in ToR, all tender related activities shall be performed only in Polish language.

Termin składania ofert: do 26.09.2017 r. do godz. 12:00 do  10.10.2017 r. do godz. 12:00 do 31.10.2017 r, do godz. 12:00 6.11.2017 r. do godz. 12:00,
Zadawanie pytań: do 15.09.2017 r. do 29.09.2017 r. do 20.10.2017 r.
Otwarcie ofert: 26.09.2017 r. godz. 12:15 10.10.2017 godz. 12:15 31.10.2017 godz. 12:15 6.11.2017 r. godz. 12:15
Wadium wymagane: 1.000 000,00 zł

Ogłoszenie.pdf (473.7 KB) PDF SIWZ.pdf (14.8 MB) PDF załącznik_2_do SIWZ - umowa o poufności (NDA).DOC (168.0 KB) DOC załącznik_3_do SIWZ - Formularz oferty.docx (90.1 KB) DOCX załącznik_5_do SIWZ - Wykaz Usług.docx (70.1 KB) DOCX załącznik_6_do SIWZ - Wykaz Osób.docx (69.2 KB) DOCX załącznik_7_do SIWZ - Gwarancja wadialna.docx (70.3 KB) DOCX Announcement.pdf (373.6 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf (736.2 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 2.pdf (433.7 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 3.pdf (324.1 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 4.pdf (715.4 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 5.pdf (348.4 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 6.pdf (376.0 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 7.pdf (489.1 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 8.pdf (368.9 KB) PDF Addendum nr 1 - zmiana terminów.pdf (275.7 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 9.pdf (1008.3 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 10.pdf (490.8 KB) PDF Addendum nr 2.pdf (1.5 MB) PDF Załącznik nr 8 do SIWZ - zał. do Addendum nr 2.pdf (321.5 KB) PDF Załącznik nr 8 do SIWZ.docx (73.6 KB) DOCX SIWZ - zaktualizowane 13.09.17_addendum nr 2.pdf (10.3 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 11.pdf (602.8 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 12.pdf (529.5 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 13.pdf (1.3 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 14.pdf (731.1 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 15.pdf (393.4 KB) PDF Addendum nr 3.pdf (1.5 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 16.pdf (1003.0 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 17.pdf (832.8 KB) PDF SIWZ - zaktualizowana 22.09.17_addendum nr 3.pdf (12.8 MB) PDF Załącznik_3 do SIWZ - Formularz oferty - do addendum nr 3.pdf (1.6 MB) PDF Załącznik_5 do SIWZ - Wykaz Usług - do addendum nr 3.pdf (492.9 KB) PDF załącznik_3_do SIWZ - Formularz oferty - do addendum nr 3 22 09 17.docx (89.3 KB) DOCX załącznik_5_do SIWZ - Wykaz Usług - do addendum nr 3 22 09 17.docx (69.0 KB) DOCX Addendum nr 4 - zmiana terminu.pdf (278.5 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 18.pdf (733.3 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 19.pdf (756.0 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 20.pdf (375.5 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 21.pdf (428.5 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 22.pdf (437.1 KB) PDF Addendum nr 5.pdf (360.5 KB) PDF SIWZ - zaktualizowana 03.10.2017_addendum nr 5.pdf (10.5 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 23.pdf (999.6 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 24.pdf (385.3 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 25.pdf (812.7 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 26.pdf (840.5 KB) PDF Addendum nr 6 - zmiana terminu.pdf (331.3 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 27.pdf (926.9 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 28.pdf (560.0 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 29.pdf (1.2 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 30.pdf (516.9 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 31.pdf (511.5 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 32.pdf (347.9 KB) PDF Addendum nr 7.pdf (379.9 KB) PDF SIWZ - zaktualizowana 23 10 2017 - addendum nr 7.pdf (10.4 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 33 (SIWZ).pdf (850.3 KB) PDF Addendum nr 8 - zmiana terminu.pdf (49.5 KB) PDF

Nr sprawy: 123/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony w podziale na części:
CZĘŚĆ I: obsługa w zakresie dostaw gadżetów reklamowych w ramach umowy ramowej
CZĘŚĆ II: obsługa w zakresie projektowania, wykonywania i dostarczania gadżetów reklamowych dedykowanych markom oraz produktom Zamawiającego w ramach umowy ramowej

UWAGA! W wyniku odpowiedzi na pytania 01.09.2017 r. wprowadzono zmiany w Katalogu Podstawowym i załączniku nr 1 do Formularza oferty – w części I Postępowania.

Termin składania ofert: do 14.09.2017 r. do godz. 12:00 do 22.09.2017, do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 07.09.2017 r. do 12.09.2017 r.
Otwarcie ofert: 14.09.2017 r. godz. 12:15 22.09.2017 godz. 12:15.
Wadium wymagane: 10 000,00 zł w każdej części

Ogłoszenie.pdf (564.4 KB) PDF SIWZ.pdf (13.4 MB) PDF Załacznik nr 2 do SIWZ Brief.pdf (332.1 KB) PDF Załacznik nr 3 do SIWZ Katalog podstawowy.PDF (1.1 MB) PDF Załacznik nr 7B do SIWZ - Umowa część II.pdf (9.3 MB) PDF Załącznik 1A SIWZ Ramowy Przedmiot Zamówienia - cz. I.pdf (379.4 KB) PDF Załącznik 1B SIWZ Ramowy Przedmiot Zamówienia - cz. II.pdf (299.7 KB) PDF Załącznik A i B do Formularza Oferty - część I.pdf (3.4 MB) PDF Załącznik nr 7A do SIWZ - Umowa część I.pdf (9.0 MB) PDF Załącznik nr 4 do SIWZ Katalog premium.pdf (524.2 KB) PDF Załącznik A do Formularza oferty - wycena Katalogu Podstawowego.xlsx (18.8 KB) XLSX Załącznik B do Formularza Oferty - wycena Katalogu Premium.xlsx (16.2 KB) XLSX Załączniki w wersji edytowalnej.docx (87.2 KB) DOCX Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf (544.0 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 2.pdf (707.1 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 3.pdf (822.3 KB) PDF Addendum nr 1.pdf (260.4 KB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 4.pdf (858.8 KB) PDF KATALOG PODSTAWOWY - ZMIENIONY 01 09 17.pdf (1.2 MB) PDF ZMIANA 01 09 17 - Zał. A do Formularza oferty - wycena Katalogu Podstawowego.pdf (553.4 KB) PDF ZMIANA 01 09 17 - Załącznik A do Formularza oferty - wycena Katalogu Podstawowego — wycofane poz..xlsx (18.5 KB) XLSX KATALOG PODSTAWOWY - ZMIENIONY 07 09 2017.pdf (1.2 MB) PDF Odpowiedzi na pytania nr 5.pdf (417.4 KB) PDF ZMIANA 07 09 17 - Zał. A do Formularza oferty - wycena Katalogu Podstawowego — wycofana poz. 36.pdf (549.9 KB) PDF ZMIANA 07 09 17 - Załącznik A do Formularza oferty - wycena Katalogu Podstawowego.xlsx (18.4 KB) XLSX Odpowiedzi na pytania nr 6.pdf (851.1 KB) PDF KATALOG PODSTAWOWY - ZMIENIONY 14.09.2017.pdf (1.2 MB) PDF KATALOG PREMIUM - ZMIENIONY 14.09.2017.pdf (653.6 KB) PDF ZMIANA 14 09 17 - Załącznik A do Formularza oferty - wycena Katalogu Podstawowego.xlsx (18.2 KB) XLSX

Nr sprawy: 335/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wybór Agenta rozliczeniowego dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., w zakresie realizacji usług akceptacji i rozliczania Transakcji realizowanych za pośrednictwem elektronicznych Instrumentów płatniczych w Placówkach Zamawiającego.

Termin składania ofert 01.09.2017 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 25.08.2017 r.
Otwarcie Ofert: 01.09.2017 r. do godz. 12:10
Wadium: 200 000,00 zł

Nr sprawy: 298/BZK/2017

Dotyczy: Remont siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego w Opolu

Termin składania ofert: 22.08.2017 r. godz. 12.00 31.08.2017 r. godz. 12.00
Termin zadawania pytań: 14.08.2017 godz. 12.00 22.08.2017 r. godz. 12.00.

Nr sprawy: 294/BZK/2017

Dotyczy: ROZBUDOWA CENTRALNEGO SYSTEMU KOPII ZAPASOWYCH EMC AVAMAR W SPÓŁCE TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z  O.O.

Termin składania pytań: do dnia 14.08.2017 r. do godz. 14.00
Termin składania ofert: do dnia 18.08.2017 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert: dnia 18.08.2017 r o godz. 12.15.
Wymagane wadium w wysokości 70.000 zł.

Nr sprawy: 304/BZK/2017

Dotyczy: świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2017 r. o godz. 12.00,
Termin zadawania pytań upływa w dniu 24.07.2017 r.,
Wadium wynosi 25.000,00 złotych, termin wniesienia wadium upływa w dniu 28.07.2017.

Nr sprawy: 239/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: „sprzedaż i dostawę artykułów higieniczno-sanitarnych dla Spółki Totalizator Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 24.07.2017 r. do godz. 12.00
Termin zadawania pytań do 20.07.2017 r.
Wadium: 20.000,00 zł

Nr sprawy: 296/BZK/2017

Dotyczy: prace polegające na wykonaniu nasadzeń roślinności wraz ze świadczeniem usługi pielęgnacyjnej, oraz alejki żwirowej wraz z montażem obiektów małej architektury tj. przyrządów siłowni plenerowej i fontanny ogrodowej z instalacją wodną i elektryczną na terenie Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego zlokalizowanego w Wyszkowie, należącego do Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 12.00.
Termin zadawania pytań do dnia 25.07.2017 do godz. 12.00

Nr sprawy: 75/BZK/2017

Dotyczy: Przebudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Sportowiec” w Krynicy Zdroju wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Termin składania ofert do: 11.08.2017 r. godz. 12.00 22.08.2017 r. godz. 14.00 29.08.2017 r. godz. 14.00
Termin  zadawania pytań: do 28.07.2017

Nr sprawy: 236/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie ubezpieczenia pojazdów należących lub będących w posiadaniu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie OC/ZK/AC/KR/NNW/ASS.

Termin do składania ofert: 03.07.207 r. do godz. 12.00 07.07.2017 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań: 29.06.2017 r.  28.06.2017 r.

Nr sprawy: 74/BZK/2017

Dotyczy: dostarczenie i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną w Spółce Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w oparciu o rozwiązanie ManageEngine ServiceDesk Plus w wersji Enterprise, zintegrowane z rozwiązaniem Snow Software oraz aplikacją ManageEngine ADAudit Plus (Dostawa Systemu SZII)

Termin zadawania pytań upływa dnia 26 czerwca 2017 roku o godz. 16.00
Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 roku, o godzinie 12.15.
Wymagane wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

Nr sprawy: 193/BZK/2017

Dotyczy :Dostawę Licencji i Oprogramowania IBM PureData (Netezza) wraz z 36 miesięczną Opieką Serwisową Producenta oraz 12 miesięczną Usługą Serwisową oraz Wdrożenie Systemu

Termin składania ofert do 20.06.2017 r. godz. 12.00
Termin zadawania pytań do 12.06.2017 r.

Nr sprawy: 189/BZK/2017

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany dachów na terenie Oddziału Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Składanie ofert do 14.06.2017 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 192/BZK/2017

Dotyczy: Remont hydroforni na terenie Oddziału Tor  Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Składanie ofert do 13.06.2017 r. godz. 12.00

Nr sprawy: 191/BZK/2017

Dotyczy: przeprowadzenie  remontu oświetlenia uliczek dojazdowych i ścieżek dla biegaczy na terenie Toru Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec w Warszawie, przy ul. Puławskiej 266, na dz.nr ewid.36 z obrębu 1-08-15.

Termin do składania ofert: 06.06.2017 r. do godz. 12.00 09.06.2017 r. do godz. 12.00
Termin do zadawania pytań: 01.06.2017 r. 07.06.2017 r.
Wymagane wadium w wysokości: 100.000,00 zł
Wymagane odbycie wizji lokalnej