slot_machine_form_header.jpg
Wróć do strony głównej

Złóż ofertę najmu lokalu dla Salonu gier na automatach

 

 

Aby przesłać ofertę, wypełnij formularz poniżej. Pamiętaj o poprawnym wypełnieniu wszystkich pól.

Aby przesłać ofertę, wypełnij formularz poniżej. Pamiętaj o poprawnym wypełnieniu wszystkich pól.

Dane kontaktowe podmiotu składającego ofertę

Zaznaczenie opcji jest wymagane
*

0 /250

*

0 /9

Dane lokalu

*

0 /250

*

0 /5

*

0 /6

*

0 /250

Niepoprawnie wypełnione pole.

0 /250

0 /250

Niepoprawnie wypełnione pole.
Niepoprawnie wypełnione pole.
Niepoprawnie wypełnione pole.
Powyższa zgoda jest wymagana

* Odległość mierzona najkrótszym pieszym szlakiem komunikacyjnym (dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego) od wejścia do wejścia (w przypadku miejsc posiadających trwałe ogrodzenie do miejsca wejścia na teren)

** Miejsce kultu religijnego – miejsce, w którym stale i systematycznie zbierają się wierni danej religii (wyznania) dla wzięcia udziału w nabożeństwach i innych zorganizowanych formach sprawowania kultu religijnego

Powyższa zgoda jest wymagana
Powyższa zgoda jest wymagana

Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z rozpatrzeniem oferty współpracy w ramach czynności niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z rozpatrzeniem oferty współpracy w ramach czynności niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz tutaj