Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Odpowiedzialność Społeczna

Totalizator Sportowy, wszystkie swoje działania prowadzi w sposób przemyślany, odpowiedzialny, z pełnym szacunkiem dla klientów, otoczenia biznesowego oraz środowiska.

Jednym z założeń leżących u podstaw decyzji o powołaniu spółki było gromadzenie środków na cele społeczne – sport, a później także kulturę.Z biegiem lat działania te rozszerzono i usystematyzowano. Szczególny nacisk położono na rozwijanie działań na rzecz odpowiedzialnej gry. Mają one na celu wspieraniu rozwoju spółki, przy poszanowaniu potrzeb i oczekiwań otoczenia.