Odpowiedzialność Społeczna

Totalizator Sportowy wszystkie swoje działania prowadzi w sposób przemyślany, odpowiedzialny, z pełnym szacunkiem dla klientów, otoczenia biznesowego oraz środowiska.

Jednym z założeń leżących u podstaw decyzji o powołaniu spółki było gromadzenie środków na cele społeczne – sport, a później także kulturę.Z biegiem lat działania te rozszerzono i usystematyzowano. Szczególny nacisk położono na rozwijanie działań na rzecz odpowiedzialnej gry. Mają one na celu wspieraniu rozwoju spółki, przy poszanowaniu potrzeb i oczekiwań otoczenia.