Odpowiedzialna Gra


Bezpieczna rozrywka

Na Totalizatorze Sportowym będącym spółką Skarbu Państwa spoczywa szczególna odpowiedzialność za kształtowanie bezpiecznych wzorców korzystania z gier losowych. Oznacza to pełną odpowiedzialność za oferowane produkty i dotyczące ich regulaminy. Udział w grach liczbowych i loteriach pieniężnych, w tym perspektywa wielkiej wygranej, mogą wzbudzać olbrzymie emocje.

Spółka podejmuje zróżnicowane działania, by emocje te były zawsze pozytywne. Program Odpowiedzialnej Gry ma na celu ochronę grających. Jego założenia są oparte na międzynarodowych standardach i zaleceniach, opracowanych  przez niezależne organizacje zrzeszające firmy loteryjne.

Sprawdź czy grasz rozsądnie

Odpowiedzialna gra 2015-2016