Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Profesjonalna organizacja

Ciągły rozwój

Totalizator Sportowy to przede wszystkim ludzie. Spółka podejmuje wiele działań na rzecz swoich pracowników oraz współpracowników. Co roku biorą oni udział w różnorodnych szkoleniach i seminariach, rozwijając w ten sposób swoje kompetencje. Firma stara się zapewniać optymalne warunki do doskonalenia umiejętności i wiedzy, wykorzystywanych w codziennej pracy.

Ważna jest również wymiana wiedzy w środowisku międzynarodowym. Dzięki temu, można poznać najlepsze praktyki firm loteryjnych z różnych obszarów - od marketingu po działania sprzedażowe czy też te dotyczące odpowiedzialnej gry. Działania skierowane do pracowników to nie tylko szkolenia. To również edukacja ekologiczna i aktywności wolontariackie. Efektem jest silna i profesjonalna organizacja.

Ekologia na co dzień

Działalność Totalizatora Sportowego nie ma takiego wpływu na środowisko naturalne jak działalność typowych firm produkcyjnych. Dlatego firma stara się przede wszystkim propagować świadome i odpowiedzialne korzystanie z takich zasobów jak papier, energia elektryczna czy woda.

Bezpieczne miejsce pracy

Spółka podejmuje wiele działań, by zagwarantować bezpieczne warunki pracy. Są to działania zarówno z obszaru BHP, jak i bezpieczeństwa informacji, a także promowanie zachowań prośrodowiskowych. Firma stoi na stanowisku, że dzięki takiemu podejściu możliwe jest zbudowanie odpowiednich warunków do efektywnego realizowania celów.