_0004_Sponsoring i partnerstwo.jpg
Wróć do strony głównej

Złóż ofertę sponsoringową

W procesie rozpatrywania ofert będą brane pod uwagę dane zamieszczone w formularzu. Załączniki stanowią materiał dodatkowy, uzupełniający.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru propozycji sponsoringowej i kontaktu wyłącznie z wybranymi podmiotami składającymi propozycję sponsoringową.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zastrzega, że zaproszenie do składania propozycji sponsoringowych, jak też propozycje sponsoringowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza sponsoringowego, dochodzi do jego rejestracji w systemie. Od razu po rejestracji oferty sponsoringowej w systemie jest wysyłana wiadomość pocztą elektroniczna na adres wskazany w formularzu z potwierdzeniem złożenia oraz informacją o nadanym numerze identyfikacyjnym.

*

0 /250

*

0 /250

DANE KONTAKTOWE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ

*

0 /250

0 /250

OSOBA KONTAKTOWA

*

0 /250

*

0 /250

*

0 /9

*

0 /250

opis

0 /2500

*

0 /2500

*
*
Niepoprawnie wypełnione pole.
*
Niepoprawnie wypełnione pole.

CHARAKTER WYDARZENIA

ZESTAW ŚWIADCZEŃ NA RZECZ TOTALIZATORA SPORTOWEGO

0 /2000

*

POTWIERDZENI SPONSORZY

0 /1000

0 /1000

ODBIORCY

Zasięg wydarzenia:
Zaznaczenie opcji jest wymagane
Niepoprawnie wypełnione pole.

WKŁAD FINANSOWY

0 /1000

*

DODAJ PLIK OFERTY I WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI.
(Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie w formacie PDF)

Informacje zamieszczone w załącznikach nie stanowią podstawy do oceny zgłaszanych wniosków sponsoringowych. Ocena wniosku dokonywana jest w oparciu o dane z formularza.
Powyższa zgoda jest wymagana

W przypadku dodatkowych pytań - skontaktuj się z nami.