_0014_pomoc-ukrainie.jpg

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, od 66 lat realizuje misję działania na rzecz społeczeństwa. W dużej mierze dotyczy ona sportu i kultury, ale jako firma odpowiedzialna społecznie, wielokrotnie niosła pomoc także w innych obszarach. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę spółka – wraz z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej, której jest fundatorem – podjęła działania, których celem jest wsparcie Ukrainy i jej mieszkańców.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, od 66 lat realizuje misję działania na rzecz społeczeństwa. W dużej mierze dotyczy ona sportu i kultury, ale jako firma odpowiedzialna społecznie, wielokrotnie niosła pomoc także w innych obszarach. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę spółka – wraz z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej, której jest fundatorem – podjęła działania, których celem jest wsparcie Ukrainy i jej mieszkańców.

Wsparcie pracownicze

 • Od 7 do 31 marca Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej koordynowała działania punktu pomocy przy Dworcu Zachodnim w Warszawie, działającym przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w którego obsługę zaangażowani byli wolontariusze, w tym m.in. pracownicy Totalizatora Sportowego. Zapewniał on pomoc prawną i możliwość realizacji darmowych połączeń telefonicznych. Na miejscu można było odpocząć, otrzymać poczęstunek, wydzielony został także pokój dla matki z dzieckiem.
 • Wspólnie z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej uruchomiono program Wolontariatu Pracowniczego „Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina!”, który polega na zgłoszeniu pomysłu na pomoc, a następnie po odpowiednim rozpatrzeniu – zrealizowaniu projektu wolontariackiego. Szczegóły na www.fundacjalotto.pl/wolontariat-pracowniczy/
 • Pracownicy Totalizatora Sportowego, będący obywatelami Ukrainy, objęci są dodatkowym wsparciem. Przeprowadzana jest akcja informacyjna dla pracowników Totalizatora Sportowego, która zachęca do zaangażowania się w zbiórki wewnętrzne oraz zewnętrzne, a także oddania krwi w Centrach Krwiodawstwa w całej Polsce.
 • Pracownicy otrzymali dodatkowy czas wolny na działania związane z niesieniem pomocy Ukrainie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wsparcie materialne i finansowe

 • Od 14 marca przeznaczono ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Totalizatora Sportowego w Krynicy-Zdroju na zapewnienie pobytu (noclegów i wyżywienia) dla 45 uchodźców. W ośrodku znajdzie także zatrudnienie 3 do 5 osób.
 • Poprzez Totalizator Sportowy oraz Fundację LOTTO im. H. Konopackiej realizowane są zakupy bieżące w postaci najbardziej potrzebnych rzeczy dla uchodźców. Przekazano już m. in. opaski odblaskowe, koce, gondole dla dzieci (od prywatnego darczyńcy).
 • Przekazanie samochodu VW Transporter dla Caritas Lwów.
 • Fundacja LOTTO przekazała darowizny w wysokości 200 tys. zł każda fundacjom Caritas Polska oraz Polski Czerwony Krzyż, które aktywnie działają na rzecz uchodźców w całej Polsce. Dodatkowo Fundacja wsparła Fundację Global Compact Poland, przekazując darowiznę o wartości 50 000 zł.

Zakłady Specjalne Totalizatora Sportowego na rzecz Ukrainy

 • 18 marca rozpoczęła się sprzedaż Zakładów Specjalnych – gry liczbowej Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO, z której cały przychód zostanie przekazany na pomoc Ukrainie. Zakłady Specjalne będą dostępne we wszystkich punktach LOTTO do 3 kwietnia 2022 roku – tego dnia odbędzie się także losowanie. Zakłady Specjalne są organizowane przez Totalizator Sportowy z ważnych powodów. W przypadku tej edycji każdy, kto nabędzie zakład będzie mógł pomóc obywatelom Ukrainy, a jednocześnie zyskać  szansę na wygraną. Aby zagrać, wystarczy udać się do punktu LOTTO i zakupić zakład, w którym typuje się 5 z 45 liczb. Koszt zakładu to 10 zł (w tym 2 zł dopłaty). Wygrana będzie wypłacana za trafienie trzech, czterech lub pięciu liczb, a wysokość wygranych zależy od kwoty stawek wpłaconych przez graczy.
 • W niedzielę (17 kwietnia) odbyło się losowanie kończące drugą turę Zakładów Specjalnych Totalizatora Sportowego, z których cały przychód zostanie przekazany na pomoc Ukrainie. Dzięki naszym klientom, którzy wzięli udział w Zakładach Specjalnych, na wsparcie Ukrainy zostanie przekazane łącznie 4 270 904 zł, a w tym – 2 260 640 zł z pierwszej tury oraz 2 010 264 zł z drugiej.
 • Po raz pierwszy w ponad 65-letniej historii Totalizatora Sportowego wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży Zakładów Specjalnych (z wyłączeniem obowiązkowych dopłat) spółka przekaże na cel społeczny, którym w tym przypadku jest pomoc Ukrainie. Zostaną one przeznaczone m.in. na doraźną pomoc dzieciom i ich opiekunom będącym w Polsce, jak i na zaspokajanie ich przyszłych potrzeb. Mowa o przysposobieniu do podjęcia pracy w Polsce, nauce języka polskiego, wsparciu działań integracyjnych itd.

Program grantowy „Dzieci Ukrainy”

Fundacja LOTTO opracowała specjalny program grantowy „Dzieci Ukrainy”, który ma na celu wspomóc organizację zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Do programu mogą zgłaszać się podmioty publiczne lub niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Do tej pory rozpatrzono pozytywnie 9 wniosków o łącznej kwocie wsparcia 310 000 zł.

Inne

 • Wykluczenie rosyjskich i białoruskich loterii z międzynarodowych organizacji branżowych: w ramach członkostwa w strukturach European Lotteries oraz World Lottery Association Totalizator Sportowy wraz z partnerami z MSL (Ukraina), Olifeja (Litwa), Latvijas Loto (Łotwa), Eesti Loto (Estonia) przesłali do Prezesa European Lotteries, Pana Hansjörga Höltkemeiera, oraz Prezes World Lottery Association, Pani Rebekki Paul, pisma wnioskujące o natychmiastowe wykluczenie dwóch podmiotów ze struktur ww. organizacji: białoruskiego CJSC Sport Pari oraz rosyjskiego JSC Technology Company “Center”.

  Szczegóły: www.totalizator.pl/firma/aktualnosci/wykluczenie-rosyjskich-i-bialoruskich-loterii-z-miedzynarodowych-organizacji-branzowych

 

 

 • 22 marca br. WLA poinformowała JSC Technology Company "Center" (Rosja) oraz CJSC Sport Pari (Białoruś) o zawieszeniu ich członkostwa w strukturach WLA. Ponadto na walnym zgromadzeniu WLA zostanie omówiona kwestia całkowitego wykluczenia podmiotów ze struktur WLA. W związku z podjętą decyzją JSC Technology Company "Center" i CJSC Sport Pari utraciły wszystkie prawa i przywileje związane z członkostwem w WLA. Organizacje nie figurują na liście członków, nie mają prawa do reprezentacji ani prawa głosu, nie mają również dostępu do akcji i wydarzeń organizowanych przez WLA, w tym do internetowej sekcji WLA przeznaczonej wyłącznie dla członków. Oba podmioty zostały poinformowane o decyzji i jej skutkach.


  Szczegóły: www.totalizator.pl/firma/aktualnosci/oswiadczenie-world-lottery-association-ws.-zawieszenia-rosyjskich-i-bialoruskich-podmiotow-w-swoich-strukturach