_0014_pomoc-ukrainie.jpg

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, od 1956 roku realizuje misję działania na rzecz społeczeństwa. W dużej mierze dotyczy ona sportu i kultury, ale jako firma odpowiedzialna społecznie wielokrotnie nieśliśmy pomoc także w innych obszarach. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę spółka – wraz z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundacją Totalizatora Sportowego, których jest fundatorem – podjęła działania, których celem jest wsparcie Ukrainy i jej mieszkańców.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, od 1956 roku realizuje misję działania na rzecz społeczeństwa. W dużej mierze dotyczy ona sportu i kultury, ale jako firma odpowiedzialna społecznie wielokrotnie nieśliśmy pomoc także w innych obszarach. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę spółka – wraz z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundacją Totalizatora Sportowego, których jest fundatorem – podjęła działania, których celem jest wsparcie Ukrainy i jej mieszkańców.

Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy od pierwszych dni wojny zaangażował się w pomoc Ukrainie zarówno bezpośrednio, jak i poprzez wsparcie akcji podejmowanych przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundację Totalizatora Sportowego, których jest fundatorem.

W ramach pomocy bezpośredniej Totalizator Sportowy:

 • zapewnił pobyt 45 uchodźcom w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Krynicy-Zdroju;
 • przekazał dla Caritas Lwów samochód VW Transporter;
 • był partnerem całego europejskiego cyklu „Mecz o Pokój”, w ramach którego odbył się mecz charytatywny Legia Warszawa - Dynamo Kijów;
 • był jednym z inicjatorów (obok partnerów z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii) akcji wykluczenia podmiotów rosyjskich i białoruskich z międzynarodowych organizacji branżowych European Lotteries oraz World Lottery Association;
 • zorganizował Zakłady Specjalne Totalizatora Sportowego, z których cały przychód został przekazany na pomoc Ukrainie w ramach nowo utworzonej Fundacji Totalizatora Sportowego. Łącznie dzięki graczom LOTTO zebrano ponad 4,7 mln zł;
 • wykorzystał również swoje wewnętrzne i zewnętrzne kanały komunikacji (strony www oraz media społecznościowe) do wspierania Ukrainy i promocji strony pomagamukrainie.gov.pl;
 • zapewnia opiekę psychologiczną swoim pracownikom pochodzenia ukraińskiego i zachęca do angażowania się w zbiórki wewnętrzne oraz zewnętrzne, a także do oddawania krwi w Centrach Krwiodawstwa w całej Polsce;
 • umożliwił pracownikom udział w wolontariacie „Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina!” w punkcie pomocy na terenie Dworca Zachodniego, zapewniając chętnym dodatkowy czas wolny na działania związane z niesieniem pomocy Ukrainie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
 • wraz z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej realizował bieżące zakupy w postaci najbardziej potrzebnych rzeczy i produktów dla uchodźców. 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, powołana przez Totalizator Sportowy, wspiera spółkę w realizacji jej misji społecznej i pozwala na zaangażowanie firmy w wiele inicjatyw społecznych. Jednym z filarów działalności Fundacji LOTTO są filantropia i wolontariat, dlatego były to główne obszary organizowanej pomocy na rzecz Ukrainy.

Fundacja LOTTO w ramach pomocy Ukrainie:

 • oferowała bieżącą pomocą uchodźcom, m.in. zakupy pierwszej potrzeby i różnego rodzaju zbiórki;
 • stworzyła specjalne programy dedykowane pomocy Ukrainie. Angażując kwotę ponad 100 tys. zł, fundacja zrealizowała zakupy dla osób pozostających na Ukrainie, takie jak racje żywnościowe, latarki, termosy, kubki, opaski odblaskowe.
 • uruchomiła program wolontariatu pracowniczego „Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina”. Polegał on na zgłoszeniu pomysłu na pomoc, a następnie po odpowiednim rozpatrzeniu – zrealizowaniu projektu wolontariackiego. Zrealizowano 42 projekty przy zaangażowaniu 378 wolontariuszy. Łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 180 tys. zł. Szczegóły na fundacjalotto.pl/wolontariat-pracowniczy.
 • stworzyła także specjalny program grantowy pt. „Dzieci Ukrainy”, którego celem było wsparcie organizacji zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Dzięki temu program pomagał rodzicom (uchodźcom z Ukrainy) podjąć pracę zarobkową lub przygotować się do zdobycia zatrudnienia. Wsparcie finansowe otrzymało 18 placówek oświatowych, a zajęciami objęto ponad 400 dzieci. Suma dofinansowań w ramach programu wyniosła ponad 550 tys. zł. Więcej na stronie fundacjalotto.pl/dzieciukrainy.
 • dofinansowała w Programie Grantów „Partnerstwa Społeczne” zgłaszane przez inne organizacje projekty związane bezpośrednio ze wsparciem uchodźców przybywających do Polski, m.in. transport darów, transport osób, zakwaterowanie i wyżywienie, pomoc prawną, socjalną i psychologiczną, działania edukacyjno-sportowo-kulturalne. Koszt dofinansowania wyniósł ponad 550 tys. zł.
 • przekazywała darowizny finansowe – 200 tys. zł dla Caritas Polska, 200 tys. dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 50 tys. zł dla Fundacji Global Compact Poland.
 • odpowiadała za organizację punktu pomocy dla uchodźców przy Dworcu Zachodnim w Warszawie w marcu 2022 r., który funkcjonował przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W jego obsługę byli zaangażowani wolontariusze, w tym m.in. pracownicy Totalizatora Sportowego. Na miejscu można było odpocząć, otrzymać poczęstunek, wydzielona została także przestrzeń dla matki z dzieckiem i miejsce zabaw dla dzieci. Punkt zapewniał pomoc prawną i możliwość realizacji darmowych połączeń telefonicznych.  Działało tam łącznie ponad 200 wolontariuszy, a ze wsparcia skorzystało ponad 4800 uchodźców. Ponadto fundacja – przy pomocy wolontariuszy – zrealizowała przewóz 40 uchodźców z Warszawy do Szwecji.

Fundacja Totalizatora Sportowego

Powołana przez Totalizator Sportowy Fundacja powstała przede wszystkim z potrzeby ogromnej pomocy, jakiej nieustannie wymagają uchodźcy, którzy uciekli do Polski z Ukrainy objętej wojną z Rosją.

Fundacja Totalizatora Sportowego zrealizowała m.in.:

 • program pomocowo-rozwojowy „Wygraj Rozwój” utworzony wspólnie z firmą Manpower, który zainaugurował działalność fundacji. W jego ramach 4000 osób z Ukrainy otrzymało szansę na nową pracę. Projekt zakładał naukę języka polskiego, szkolenie zawodowe i zaproszenie do procesu rekrutacyjnego. Dla pracodawców i osób z Ukrainy udział w programie udział był bezpłatny. Środki, którymi operowała Fundacja Totalizatora Sportowego w ramach programu „Wygraj Rozwój”, zostały pozyskane ze sprzedaży Zakładów Specjalnych organizowanych przez Totalizator Sportowy w marcu i kwietniu 2022 roku. Dzięki graczom zebrano wówczas ponad 4,7 mln zł.
 • inicjatywę Business for Ukrainie Center – kolejny projekt Fundacji Totalizatora Sportowego. Realizowany we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, ma na celu wspieranie rozwoju polsko-ukraińskich relacji gospodarczych. Centrum ma pomóc kilkuset przedsiębiorcom i firmom z Ukrainy. Projekt ma zapewnić swoim klientom m.in. doradztwo biznesowe i lokalizacyjne, pomoc w znalezieniu polskich kontrahentów lub inwestorów, a także bezpłatną przestrzeń coworkingową. Dodatkowo będą organizowane webinaria edukacyjne na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, obowiązujących przepisów czy możliwości finansowania. Firmy mogą skorzystać z pomocy w znalezieniu lokalizacji dla swojej działalności. Jednocześnie centrum ma możliwość udostępnienia bezpłatnej przestrzeni produkcyjnej na terenie Warszawy.
 • udział w charytatywnym wyścigu konnym Westminster Day Charity Race 2022, wygrywając 3500 PLN, które w całości postanowiła przekazać na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.