Pomoc w walce z COVID-19

25 mln przeznaczone na walkę z koronawirusem

Totalizator Sportowy od początku pandemii COVID-19 aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz jej zwalczania. W marcu 2020 roku włączył się bezpośrednio w akcję pomocy szpitalom przy współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Zdrowia. Za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej spółka przekazała 4 miliony złotych na zakup sprzętu medycznego i materiałów ochrony osobistej dla 6 szpitali: w Tychach, Lublinie, Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie, Jarosławiu i Sanoku. Totalizator Sportowy pomógł kilkudziesięciu placówkom medycznym również rzeczowo – za pośrednictwem Fundacji rozdysponował ze swojej floty 90 samochodów, które cały czas wspomagają transport  w szpitalach. Kwota pomocy nieustannie rośnie za sprawą prowadzonej od 30 marca 2020 roku akcji bezterminowego przeznaczania 10 procent ze sprzedaży online produktów LOTTO na walkę z koronawirusem i jego skutkami – wysokość środków można śledzić na bieżąco na stronie www.totalizator.pl oraz www.lotto.pl. Ze zgromadzonej w ten sposób puli 5 mln zł zasiliło ministerialny program Sportowe Wakacje+, mający na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego najmłodszych oraz wsparcie organizacji pozarządowych. Marka LOTTO była również zaangażowana  w ogólnopolską akcję #ZostańWDomu poprzez autorską inicjatywę „Miliony sposób nudę”, która znajduje się na platformie www.milionysposobownanude.pl. Poza pomocą finansową  i darowiznami Totalizator Sportowy podjął się również organizacji szpitala tymczasowego dla pacjentów z COVID-19. Placówka będzie zlokalizowana w Radomiu. Projekt powstaje we współpracy z wojewodą mazowieckim.

srodki walka covid19

Pracownicy Totalizatora Sportowego także postanowili aktywnie włączyć się w działania wspomagające polską służbę zdrowia i w czerwcu wyszli z wyjątkową inicjatywą, której efektem jest kreatywna kartka – osobisty wyraz podziękowania od nich dla wszystkich pracowników służby zdrowia, w tym m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, za ich trud, poświęcenie i odwagę w walce z koronawirusem.

Wśród wielu prac, jakie powstały, zwycięską okazała się kartka autorstwa Pani Natalii Roczniak z Departamentu Organizacyjnego.

kartka dla medyka

Do wszystkich dotychczas zrealizowanych przez spółkę działań na rzecz szpitali walczących  z COVID-19, pracownicy Totalizatora Sportowego dołączają ten niezwykły gest solidarności  w formie kreatywnej kartki, przeznaczony dla wszystkich pracowników służb medycznych. Kartka została wysłana do szpitali wspieranych przez markę LOTTO.

Totalizator Sportowy wspiera walkę z koronawirusem – wszystkie aktualności:

Totalizator Sportowy kontynuuje walkę z pandemią COVID-19. Spółka organizuje szpital tymczasowy w Radomiu. [6-11-2020]

Pomoc Totalizatora Sportowego w walce z pandemią: przekazana kwota sięga niemal 12 mln zł i stale roście. [04-05-2020]

90 samochodów od Totalizatora Sportowego trafiło do szpitali, które potrzebują środków transportu  [26-03-2020]

Marka LOTTO wystartowała z ogólnopolskim projektem #MilionySposobówNaNudę [25-03-2020]

Totalizator Sportowy za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej przekazał 4 miliony złotych na walkę z koronawirusem [20-03-2020]

Więcej informacji również na stronie Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej -  www.fundacjalotto.pl