Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Sponsoring

Sponsoring jest jedną z najważniejszych form komunikacji zewnętrznej Totalizatora Sportowego. Stanowi również istotny element kreowania wizerunku spółki.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Ministra Skarbu Państwa z 13 lutego 2009 r. dotyczącym Modelu Regulacji Działalności Sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa, Totalizator Sportowy opracował szczegółowe Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej, zawierające wszystkie przedstawione w Modelu rozwiązania.

Systematyzują one i ułatwiają realizację działań sponsoringowych prowadzonych przez spółkę oraz pozwalają na optymalizację nakładów.

Przez działalność sponsoringową rozumiemy wyłącznie transparentne działania, zmierzające do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora oraz podmiot sponsorowany, a oferty sponsoringowe rozpatrujemy wyłącznie w formie prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego.

Wśród wielu działań prowadzonych w tym zakresie przez Totalizator Sportowy na szczególne wyróżnienie zasługuje wieloletnia współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim i sponsoring polskich reprezentacji olimpijskich.

Jako sponsor spółka była z polskimi olimpijczykami na Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City (2002), w Atenach (2004), w Pekinie (2008), Vancouver (2010), w Londynie (2012), Soczi (2014), w Baku (2015), w Rio de Janeiro (2016).

Złóż ofertę sponsoringową

Totalizator Sportowy rozpatruje oferty sponsoringowe złożone wyłącznie w formie prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego.