Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Cele

Cele działań sponsoringowych Totalizatora Sportowego

Działania sponsoringowe są prowadzone przez Totalizator Sportowy na podstawie Zasad prowadzenia działalności sponsoringowej i mają na celu w szczególności:

  • propagowanie (upowszechnianie i wzmacnianie) wizerunku spółki poprzez zwiększenie stopnia znajomości marki i zasięgu jej oddziaływania;
  • budowę pozytywnego wizerunku spółki poprzez przeniesienie na nią skojarzeń z podmiotu sponsorowanego;
  • dotarcie z przekazem do środowisk istotnych z punktu widzenia spółki;
  • budowę relacji biznesowych i pozabiznesowych w kontekście podejmowania i kontynuacji działań operacyjnych spółki;
  • wsparcie działań promocyjno – handlowych.
Złóż ofertę sponsoringową

Totalizator Sportowy rozpatruje oferty sponsoringowe złożone wyłącznie w formie prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego.