Działalność sponsoringowa

Spółka prowadzi działalność sponsoringową w oparciu o Zasady Prowadzenia Działalności Sponsoringowej przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o., przyjęte uchwałą Zarządu

Polski Komitet Olimpijski:

Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim jest konsekwentnym działaniem na rzecz budowania wizerunku Totalizatora Sportowego. Promocja polskiego sportu olimpijskiego, propagowanie szlachetnej idei olimpizmu, a także długofalowy związek z polskim ruchem olimpijskim są naturalnymi obszarami działania spółki. Wykorzystanie prawa do posiadanych tytułów i prawa do ich używania w działaniach reklamowych i promocyjnych przekłada się na budowę pozytywnego, spójnego z misją wizerunku spółki jako promotora i patrona polskiego sportu.

Dobór obszarów działań partnerskich i sponsoringowych

W zasadach prowadzenia działalności sponsoringowej mowa jest o kryteriach wizerunkowych marki, które mają na celu budowę wizerunku spółki także w kontekście działań partnerskich o cechach spójnych z marką. Dobór obszaru zaangażowania musi być w zgodzie z podstawowym przesłaniem Totalizatora Sportowego (misja), oraz musi umożliwiać najłatwiejsze dla odbiorcy spontaniczne jej skojarzenie z pożądanymi cechami marki wyróżniającymi w danym obszarze. Kryteria wyboru projektów uwzględniają następujące cechy komunikacyjne:

 • polski;
 • duży;
 • godny zaufania;
 • odpowiedzialny;
 • nowoczesny;
 • dostępny.

Oraz uwzględniają kryteria wizerunkowe działań:

 • charakter narodowy obszaru sponsorowania;
 • wysoka ranga obszaru sponsorowania;
 • wyróżnienie (dominująca pozycja marki w projekcie);
 • wyjątkowość (wysoki potencjał medialny);
 • ogólnopolski zasięg komunikacji;
 • wysoki rezonans komunikacyjny (zainteresowanie wśród szerokiego spektrum odbiorców);
 • popularność reprezentantów obszaru sponsorowania.

W związku z powyżej nakreślonymi podstawowymi kierunkami spółka traktuje działalność sponsoringową i partnerską jako jedno z istotnych narzędzi do skutecznej realizacji swojej długofalowej strategii rozwoju. Poprzez tę działalność spółka kształtuje wizerunek firmy nie tylko osiągającej dobre wyniki ekonomiczne, ale również przyjaznej i odpowiedzialnej społecznie.