Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Złóż ofertę sponsoringową

Przed wypełnieniem formularza prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami sponsoringowymi oraz informacjami dotyczącymi składania ofert sponsoringu.

Aby przesłać formularz sponsoringowy, należy poprawnie wypełnić wszystkie pola.

W procesie rozpatrywania ofert będą brane pod uwagę dane zamieszczone w formularzu. Załączniki stanowią materiał dodatkowy, uzupełniający.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru propozycji sponsoringowej i kontaktu wyłącznie z wybranymi podmiotami składającymi propozycję sponsoringową.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zastrzega, że zaproszenie do składania propozycji sponsoringowych, jak też propozycje sponsoringowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza sponsoringowego, dochodzi do jego rejestracji w systemie. Od razu po rejestracji oferty sponsoringowej w systemie jest wysyłana wiadomość pocztą elektroniczna na adres wskazany w formularzu z potwierdzeniem złożenia oraz informacją o nadanym numerze identyfikacyjnym.

Dane kontaktowe podmiotu składającego ofertę:

Osoba kontaktowa

Inny adres niż podany powyżej

Cele wydarzenia

Rola Totalizatora Sportowego w wydarzeniu

Zestaw świadczeń na rzecz Totalizatora Sportowego

Pozostali sponsorzy i media:

Odbiorcy:

Realizacja umowy:

Struktura budżetu uwzględniającą wydatkowanie środków finansowych uzyskanych od Totalizatora Sportowego (proszę podać udział środków finansowych TS w realizacji wydarzenia, na co będą wydane środki)

Dodaj kolejny udział

Wkład finansowy:

Przepisz kod z obrazka:

Dodaj kolejny plik PDF
Loader
Złóż ofertę sponsoringową

Totalizator Sportowy rozpatruje oferty sponsoringowe złożone wyłącznie w formie prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego.