Totalizator Sportowy rozpatruje oferty sponsoringowe złożone tylko i wyłącznie poprzez prawidłowo wypełniony formularz aplikacyjny.

Oferty sponsoringowe złożone w innym trybie nie będą rozpatrywane.

Pytania dotyczące sponsoringu należy kierować na adres email: sponsoring@totalizator.pl