Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Kontakt

Totalizator Sportowy rozpatruje oferty sponsoringowe złożone tylko i wyłącznie poprzez prawidłowo wypełniony formularz aplikacyjny.
Oferty sponsoringowe złożone w innym trybie nie będą rozpatrywane.

Pytania dotyczące sponsoringu należy kierować na adres email: sponsoring@totalizator.pl

Złóż ofertę sponsoringową

Totalizator Sportowy rozpatruje oferty sponsoringowe złożone wyłącznie w formie prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego.