Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zasady sponsoringowe

Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej przez Totalizator Sportowy

W związku z Zarządzeniem nr 5 Ministra Skarbu Państwa z 13 lutego 2009 r., zawierającym Model Regulacji Działalności Sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa, Totalizator Sportowy opracował szczegółowe Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej, zawierające wszystkie rozwiązania przedstawione w Modelu.

Sponsoring, będący formą komunikacji zewnętrznej spółki, wpływający znacząco na jej wizerunek i odbiór społeczny, jest jednym z kluczowych narzędzi w realizacji strategii komunikacyjnej.

Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej przez Totalizator Sportowy są pomocne w efektywnej realizacji działań sponsoringowych prowadzonych przez spółkę oraz pozwalają na optymalizację nakładów ponoszonych na ten cel.

Zasady określają m.in.: definicję i znaczenie sponsoringu w odniesieniu do działań komunikacyjnych spółki, wizję i misję sponsoringową spółki, obszary realizacji projektów sponsoringowych, model procedur podejmowania decyzji sponsoringowych oraz model oceny efektywności tych działań.

Wizja sponsoringowa: Totalizator Sportowy prowadzi działalność sponsoringową według kryteriów wizerunkowych zgodnych z poniższymi cechami wyróżniającymi spółkę:

Struktura własnościowa i nazwa:

 • jednoosobowa spółka Skarbu Państwa;
 • spółka polska.

Wizerunek i oferta dla klientów:

 • prestiż, renoma, innowacyjność;
 • szeroki dostęp do punktów sprzedaży;
 • duży wybór produktów;
 • wartość i historia marki;
 • zaufanie i bezpieczeństwo.

Atrybuty komunikacyjne Totalizatora Sportowego:

 • polski;
 • duży;
 • godny zaufania;
 • odpowiedzialny;
 • nowoczesny;
 • dostępny.

Misja sponsoringowa Totalizator Sportowy jest spółką prowadzącą działalność sponsoringową, zgodną z jej uniwersalnym charakterem. Podejmując decyzje o sponsorowaniu, Totalizator Sportowy postępuje zgodnie z przyjętą strategią komunikacji korporacyjnej, a realizując ją zgodnie z planem działań sponsoringowych, kieruje się interesem spółki oraz oczekiwaniami odbiorców (klienci, partnerzy biznesowi, środowiska opiniotwórcze, w tym liderzy opinii, przedstawiciele mediów, przedstawiciele administracji publicznej, pracownicy Totalizatora Sportowego), odnoszącymi się do spółki w obszarze sponsoringu.

Złóż ofertę sponsoringową

Totalizator Sportowy rozpatruje oferty sponsoringowe złożone wyłącznie w formie prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego.