Złóż ofertę sponsoringową

Aby przesłać formularz sponsoringowy, należy poprawnie wypełnić wszystkie pola.

W procesie rozpatrywania ofert będą brane pod uwagę dane zamieszczone w formularzu. Załączniki stanowią materiał dodatkowy, uzupełniający.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru propozycji sponsoringowej i kontaktu wyłącznie z wybranymi podmiotami składającymi propozycję sponsoringową.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zastrzega, że zaproszenie do składania propozycji sponsoringowych, jak też propozycje sponsoringowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza sponsoringowego, dochodzi do jego rejestracji w systemie. Od razu po rejestracji oferty sponsoringowej w systemie jest wysyłana wiadomość pocztą elektroniczna na adres wskazany w formularzu z potwierdzeniem złożenia oraz informacją o nadanym numerze identyfikacyjnym.

Dane kontaktowe podmiotu składającego ofertę:

Osoba kontaktowa

Inny adres niż podany powyżej

Cele wydarzenia

Rola Totalizatora Sportowego w wydarzeniu

Zestaw świadczeń na rzecz Totalizatora Sportowego

Pozostali sponsorzy i media

Odbiorcy

Realizacja umowy

Struktura budżetu uwzględniającą wydatkowanie środków finansowych uzyskanych od Totalizatora Sportowego (proszę podać udział środków finansowych TS w realizacji wydarzenia, na co będą wydane środki)

Dodaj kolejny udział

Wkład finansowy

Dodaj kolejny plik PDF