Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Złóż ofertę sponsoringową 

Składanie ofert sponsoringu 

Totalizator Sportowy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, znaną powszechnie ze swojego zaangażowania we wspieranie projektów sportowych i kulturalnych. Spółka przykłada dużą wagę do rozwoju własnego potencjału i dba o pozytywny odbiór propagowanych wartości. 

Działania sponsoringowe Totalizatora Sportowego mogą być podejmowane w następujących obszarach: 

 • działalność kulturalna, w tym w obszarze kultury masowej,
 • sport kwalifikowany (w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym – Dz.U. z 2005 r Nr 155, Poz.1298 ze zm.),
 • promocja wiedzy, w szczególności poprzez seminaria, konferencje, kongresy, warsztaty i szkolenia związane z przedmiotem działalności biznesowej Totalizatora Sportowego,
 • projekty o wysokim znaczeniu społecznym, a w szczególności związane z dziedzictwem narodowym i kulturowym.

Wszelkie inicjatywy sponsoringowe prowadzone przez Totalizator Sportowy muszą być zgodne z Wizją i Misją sponsoringową spółki


Mając na względzie obowiązujące przepisy prawne, przyjęte zasady działalności sponsoringowej, a także ustalone kierunki rozwoju firmy, przyjęto zasadę nieangażowania się w projekty sponsoringowe: 

 • realizowane przez osoby prywatne,
 • których termin rozpoczęcia przypada wcześniej niż 40 dni od dnia złożenia aplikacji sponsoringowej do Totalizatora Sportowego,
 • nieoferujące szczegółowego pakietu świadczeń wizerunkowych dla Totalizatora Sportowego,
 • niepozwalające na precyzyjne ustalenie efektywności podjętych działań sponsoringowych,
 • mające charakter polityczny,
 • noszące znamiona dyskryminacji oraz naruszające prawo lub ogólnie przyjęte normy społeczne,
 • związane obowiązującymi umowami z podmiotami konkurencyjnymi względem Totalizatora Sportowego.
Złóż ofertę sponsoringową

Totalizator Sportowy rozpatruje oferty sponsoringowe złożone wyłącznie w formie prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego.