Wsparcie kultury

Totalizator Sportowy powstał w 1956 roku by gromadzić środki, z których finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Później do tych zadań dołączyło też wsparcie kultury. Spółka realizuje je na dwa sposoby – przekazując środki z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych, a także angażując środki własne.

Od 2003 roku na rachunek Funduszu Promocji Kultury, którym dysponuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu trafiło ponad 2,8 miliarda złotych. W minionych dziesięcioleciach dzięki funduszom z Totalizatora Sportowego zostało zrealizowanych wiele różnych działań związanych ze wsparciem kultury i sztuki – od remontów bibliotek czy teatrów po lokalne i ogólnopolskie wydarzenia.

Jednym z pierwszych i zarazem najistotniejszych projektów był udział Totalizatora Sportowego w odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie (1971 rok). Niezwykle ważne dla polskiej kultury było odsłonięcie w październiku 2004 r. w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach jedynego w Polsce dzieła XVI-wiecznego malarza El Greco - Ekstaza św. Franciszka. Tę perłę malarstwa hiszpańskiego udostępniono szerokiej publiczności dzięki pomocy Totalizatora Sportowego, który przekazał środki na zakup systemu zabezpieczającego obraz.

Dzięki finansowemu zaangażowaniu spółki odbyły się m.in. pokazy multimedialne Muzeum Utraconego, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena czy XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.


kultura

W 1994 r. ustawodawca nałożył na Totalizator Sportowy obowiązkową dopłatę do stawek gier liczbowych w wysokości 20%, a w 2003 r. znowelizowana ustawa o grach i zakładach wzajemnych zwiększyła procent dopłat do 25 i nałożyła na spółkę obowiązek przekazywania środków nie tylko na budowę infrastruktury sportowej, sport dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych, ale także na wspieranie kultury narodowej. Z kolei zgodnie z ustawą o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku jesteśmy zobligowani do przekazywania środków z dopłat także na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 1 kwietnia 2017 roku weszła w życie nowa ustawa o grach hazardowych. Utworzono czwarty fundusz celowy – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Podział pieniędzy z dopłat wygląda następująco: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 75% wpływów, Fundusz Promocji Kultury - 20%, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – 4% oraz Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych -1%.

ZACHODNIOPOMORSKIE WIELKOPOLSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚLĄSKIE POMORSKIE PODLASKIE PODKARPACKIE OPOLSKIE MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE ŁÓDZKIE LUBUSKIE LUBELSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE