Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcy wnioskodawca nazwa zadania - projektu program MKiDN piorytet rodzaj zadania dotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
Wieluń Wieluński Dom Kultury w Wieluniu Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu- przebudowa i rozbudowa Kino Teatru Syrena Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 380 000,00
Łódź Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych, w tym kontynuacja badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski oraz weryfikacja badań dotychczasowych 30 000,00
Kutno Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie Remont przyszkolnego internatu - PSM I i I I stopnia w Kutnie Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego 110 000,00
Łódź Fundacja Dokument i Świat Stambuł od świtu do zmierzchu Turcja BRAK zadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim 166 040,00
Łódź Dom Literatury w Łodzi Wydanie i promocja książki poetyckiej Darka Foksa pod roboczym tytułem "Rozmowy z głuchym psem" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 200,00
Łódź Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi Arnold Mostowicz –  „Żółta gwiazda i czerwony krzyż” Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 3 500,00
Łódź Łódzki Dom Kultury „Folklor muzyczny Ziemi Radomszczańskiej  –  wydanie oraz promocja publikacji Marka Kopra” Kolberg 2014 – Promesa BRAK Kompleksowe zadania multidyscyplinarne 30 000,00
Łódź Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Wariacje Kolbergowskie na dwa regiony: Ziemia Łęczycka i Kurpie - czyli ludowe słowo, muzyka i taniec inspirowane spuścizną Oskara Kolberga, jako budowanie kulturowej więzi ponadregionalnej Kolberg 2014 – Promesa BRAK Zadania realizowane we współpracy międzyśrodowiskowej z podmiotami reprezentującymi środowiska lokalne, których celem jest wymiana doświadczeń w zakresie twórczości muzycznej, słownej, tanecznej i wizualnej, w tym warsztaty mistrzowskie, których efektem b 40 000,00
Łódź Bałucki Ośrodek Kultury Pracownia edukacji muzycznej Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 25 000,00
Łódź Fundacja Industrial Igrzyska Wolności - Literatura Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa festiwale literackie 80 000,00
Łódź Fundacja "Wytwórnia" 7. Letnia Akademia Jazzu — Legendy Polskiego Jazzu Wydarzenia artystyczne Muzyka zadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka muzyczna stanowi istotny element koncepcji programowej 100 000,00
Łódź Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi  V Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów im. Józefa Ciepłuchy - Łódź 2014 Edukacja Edukacja artystyczna organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych 20 000,00
Łódź Fundacja Industrial Igrzyska Wolności - Teatr Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec zadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej 100 000,00
Łódź Dom Literatury w Łodzi Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 80 000,00
Łódź Ośrodek Kultury "Górna" Modernizacja i remont Ośrodka Kultury "Górna" w Łodzi Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 150 000,00
Łódź Łódzki Dom Kultury 37. Łódzkie Spotkania Teatralne – Człowiekiem między oczy – festiwal teatralny w województwie łódzkim  Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec festiwal / przegląd / konkurs 100 000,00
Łódź Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi  Rozwój zasobów artystycznych Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi poprzez zakup instrumentów perkusyjnych Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 15 000,00
Łódź Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna  im. L. Schillera w Łodzi Zakup systemu elektroakustycznego i sprzętu nagłaśniającego dla Teatru Szkolnego Studyjnego PWSFTviT Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 50 000,00
Łódź Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna  im. L. Schillera w Łodzi Centrum Nowych Mediów -  II etap wyposażenia. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 400 000,00
Łowicz Muzeum w Łowiczu Dziedzictwo w plenerze - konserwacja zabytków XVIII - XIX w. prezentowanych w skansenie w Maurzycach Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 19 961,00
Łódź Fundacja Edukacji Wizualnej Fotofestiwal - 13. Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne festiwal / przegląd / konkurs 100 000,00
Łódź Stowarzyszenie Promocji Kultury im. A. Tansmana TANSMAN 2014 - X Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych. Edycja jubileuszowa Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 500 000,00
Łódź Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "Venae Artis" FILMOWA MAPA POKOLEŃ   Edukacja Edukacja kulturalna zadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności 40 000,00
Łódź Poleski Ośrodek Sztuki Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla potrzeb edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 30 000,00
Łódź Wydawnictwo Akapit Press Sp. z o.o. Wydanie książki pt. „Królowa Ptaków” Zofii Beszczyńskiej Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 16 000,00
Piotrków Trybunalski Miejski Ośrodek Kultury Remont Amfiteatru Miejskiego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 150 000,00
Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu Zakup szabli oficera polskiego z XVIII w. tzw. "konstytucyjnej", z okazji 50. rocznicy odrodzonego muzeum w Wieluniu Kolekcje Kolekcje muzealne zakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu 20 000,00
Uniejów Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Floriana w Uniejowie Digitalizacja i udostępnienie XIV-wiecznej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia NMP w Uniejowie Dziedzictwo kulturowe Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich 40 000,00
Łódź Łódzki Dom Kultury UTWORZENIE MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ  REGIONU  ŁÓDZKIEGO – remont i wyposażenie budynku ŁDK Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 200 000,00
Zgierz Miejski Ośrodek Kultury Doposażenie Centrum Kultury Dziecka, filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 30 000,00
Łódź Muzeum Sztuki w Łodzi Rozwój "Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi - edycja III Kolekcje Narodowe kolekcje sztuki współczesnej zakup dzieł sztuki w celu dopełnienia już istniejących kolekcji instytucji dla tworzenia dodatkowych możliwości działań statutowych w oparciu o kolekcje 1 000 000,00
Łódź Akademia Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi Międzynarodowe Letnie Kursy Grafika i Tkanina Artystyczna - Łódź 2014 Edukacja Edukacja artystyczna organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów, służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych 30 000,00
Konstantynów Łódzki Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim
„Uśmiech i pogoda ducha to wyprawka dla malucha, czyli bawimy się i czytamy razem z rodzicami”
Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne 5 000,00
Łódź Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi Kontynuacja badań nieinwazyjnych grodzisk Polski Centralnej Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych nieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt 70 000,00
Łódź Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi Od Nieszawy do Dybowa – nieinwazyjne rozpoznanie krajobrazu archeologicznego pomiędzy Małą Nieszawką a Zamkiem Dybowskim Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych nieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt 62 000,00
Dzierżązna Gminny Ośrodek Kultury Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 60 000,00
Łowicz Powiat Łowicki Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - II etap Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura kultury budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej 100 000,00
Radomsko Miejski Dom Kultury w Radomsku Różewicz Open Festiwal  Radomsko 2014 Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec zadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej 50 000,00
Celestynów Fundacja Urban Forms Festiwal Galeria Urban Forms 2014 Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne festiwal / przegląd / konkurs 200 000,00
Łódź Fundacja Edukacji Wizualnej Photopoland. Fotografia polska na świecie Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych 40 000,00
Łódź "Noyamundi" - Grażyna Walczak Tomasz Sikorski - uruchomienie portalu internetowego Wydarzenia artystyczne Muzyka inne zadanie dokumentujące oraz popularyzujące kulturę muzyczną 50 000,00
Wieruszów Wieruszowski Dom Kultury Modernizacja i wyposażenie Sali Widowiskowej Wielofunkcyjnej WDK Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 150 000,00
Łódź Muzeum Miasta Łodzi Festiwal Łódź Czterech Kultur 2014: Festiwal Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec zadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej 400 000,00
Piotrków Trybunalski Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I.J. Paderewskiego Fortepian dla szkoły Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 100 000,00
Łódź Dom Literatury w Łodzi VIII Festiwal Puls Literatury w Łodzi Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa festiwale literackie 130 000,00
Łódź Muzeum Miasta Łodzi Tansman:Zapomniany-Odkryty.Warsztat kompozytora, czyli interaktywna i multimedialna opowieść o życiu Aleksandra Tansmana Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych modernizacja stałych wystaw muzealnych 130 000,00
Łódź Teatr Powszechny w Łodzi Wyjazd Teatru Powszechnego w Łodzi na International Theatre Festival w Sibiu Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych 40 000,00
Łódź Muzeum Miasta Łodzi "Gabinet profesora Jana Karskiego" - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Miasta Łodzi Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych modernizacja stałych wystaw muzealnych 120 000,00
Łódź Fundacja Filmowa Se-ma-for Se-ma-for Latin Express Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego 100 000,00
Łódź Teatr Powszechny w Łodzi II tom Współczesnej Antologii Komedii Polskiej w wersji drukowanej/ Audiobook I i II tomu Antologii Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 32 000,00
Pabianice Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach Zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb PSM I i II stopnia w Pabianicach. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 20 000,00
Łódź Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi Nowa pracownia - nowe wyposażenie - ZPSP w Łodzi Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 40 000,00
Sieradz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu Doposażenie PSM I stopnia w Sieradzu w niezbędne instrumentarium Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 110 000,00
Łódź Teatr Pinokio Teatralna Karuzela 2014 Edukacja Edukacja kulturalna wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży - festiwal / przegląd sztuki 100 000,00
Łódź Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi „Naród zatracenia” – powieść graficzna Macieja Świerkockiego i Mariusza Sołtysika Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 28 000,00
Łódź Stowarzyszenie Teatralne CHOREA RETRO/PER/SPEKTYWY 2014 Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec festiwal / przegląd / konkurs 100 000,00
Łódź Łódź Art Center Międzynarodowy Festiwalu Designu w Łodzi - Łódź Design Festival  Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne festiwal / przegląd / konkurs 400 000,00
Łódź Fundacja In Search Of... 30-lecie Galerii Wschodniej Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne wystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem 170 000,00
Łódź Stowarzyszenie Twórców Contur Literatura pełna komiksu - spotkania, warsztaty, prelekcje Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych 50 000,00
Piotrków Trybunalski Fundacja "Wyciągamy Dzieci z Bramy" "WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAMY ' -  wyposażenie do promocji akcji na terenie kraju. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura kultury zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej 50 000,00
Radomsko Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Tomasz Sroczyński - "Wariacje multimedialne na temat polskich tańców ludowych" Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła multimedialne, w których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji 15 000,00
Kutno Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie Dokończenie remontu Pawilonu Zachodniego - PSM I i II stopnia w Kutnie Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego 100 000,00
Łódź Teatr Nowy  im. Kazimierza Dejmka w Łodzi Kolektyw Muzyczny Szlifierza Karhana Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła multimedialne, w których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji 12 000,00
Łódź Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna  im. L. Schillera w Łodzi Festiwal Szkół Teatralnych Edukacja Edukacja artystyczna organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych 210 000,00
Łódź Muzeum Miasta Łodzi Festiwal Łódź Czterech Kultur: Podwórka Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec spektakl(spektakle) teatralny/tańca/baletu klasycznego 100 000,00
Łódź Akademia Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi Centrum Promocji Mody - Klaster branży tekstylko-odzieżowej Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego BRAK budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury publicznych szkół i uczelni artystycznych 462 360,81
Łódź Stowarzyszenie EIKON Wariacje na temat… Promocja literatury i czytelnictwa Partnerstwo Publiczno-Społeczne Zadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne 23 000,00
Mokrsko Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku Zaplecze kultury - zakup wyposażenia Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 15 000,00


7 900 061,81