Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcywnioskodawcanazwa zadania - projektuprogram MKiDNpiorytetrodzaj zadaniadotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
LegnicaMuzeum Miedzi w LegnicyGrzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelazaDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków137 700,00
WrocławZakład Narodowy im. OssolińskichKonserwacja najwartościowszych rękopisów ze zbiorów OssolineumDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego111 782,00
WrocławZwiązek Karaimów PolskichRatunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukamiDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego35 000,00
WrocławPaństwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we WrocławiuRemont i przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem na salę wielofunkcyjną z zapleczem dla potrzeb SKIBA we Wrocławiu - II etapRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego90 000,00
WrocławWydawnictwo Format Tomasz MalejkiWydanie i promocja autorskiej książki Janoscha "Auto Ferdynand" JanoschaPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski250,00
WrocławWydawnictwo Format Tomasz MalejkiWydanie i promocja autorskiej książki "Cztery zwykłe miski" Iwony ChmielewskiejPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej250,00
WrocławWydawnictwo Format Tomasz MalejkiWydanie i promocja książki "Książę w cukierni" Marka BieńczykaPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej250,00
WrocławOśrodek Kultury i Sztuki we WrocławiuEugeniusz Geppert. W nierzeczywistość.Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 000,00
WrocławPSM II st. im. Ryszarda BukowskiegoPrzywrócenie walorów funkcjonalnych budynkowi PSM II st. we Wrocławiu poprzez jego remont i przebudowę oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego572 499,00
LegnicaTeatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy"Teatr w podwórkach" - laboratorium ESK Wrocław 2016Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecinna forma prezentacji teatralnej70 000,00
Duszniki ZdrójMuzeum Papiernictwa w Dusznikach ZdrojuPrzebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - Etap III.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturybudowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej250 000,00
WrocławOpera WrocławskaZamówienie i prawykonanie Pięciu Śpiewów z Klatki PrasqualaKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieło wokalne i wokalno-instrumentalne17 250,00
WrocławOśrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu"Ro/Złączenia"TurcjaBRAKzadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim249 700,00
LegnicaTeatr im. Heleny Modrzejewskiej w LegnicyPodróż artystyczna ze spektaklem "Łemko" do TurcjiTurcjaBRAKzadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim138 000,00
Wrocław"Avant Art"Polish / Turkish Avant Art J.V.TurcjaBRAKzadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim131 500,00
WrocławKolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Wydanie książki Izy Chruślińskiej "Rozmowy z Oksaną Zabużko" w wersji papierowej i elektronicznej.Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski2 000,00
WrocławFundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza KarpowiczaWydanie, promocja i dystrybucja książki prozatorskiej Jacka Bieruta „Pornofonia”Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 200,00
WrocławFundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza KarpowiczaWydanie, promocja i dystrybucja książki prozatorskiej Karola Maliszewskiego "Przemyśl - Szczecin"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 200,00
WrocławFundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza KarpowiczaWydanie, promocja i dystrybucja książki poetyckiej "Niska rozdzielczość" Klary Nowakowskiej Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 000,00
WrocławKsiążkowe Klimaty s.c.publikacja książki Jana Balabana pt. "Zapytaj taty"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski4 500,00
WrocławStowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”Ewa Sonnenberg, wiersze zebrane (bez tytułu)Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej100,00
WrocławINSTYTUT RZEŹBY SPOŁECZNEJ Fundacja im. Josepha BeuysaInicjatywy społeczne i kulturalne angażujące seniorów - diagnoza i ewaluacja na Dolnym ŚląskuObserwatorium kulturyBRAKInicjatywy z udziałem grupy 50+ a rozwój kapitału społecznego31 245,00
WrocławKolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Wydanie książki Siergieja Kowaliowa i Aleksandra Pumpiańskiego "Sprawa Chodorkowskiego".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski2 000,00
WrocławKolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Wydanie książki Herkusa Kunciusa LITWIN W WILNIE w wersji drukowanej i elektronicznej.Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski2 000,00
WrocławKolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Tłumaczenie i wydanie książki Aleksandra Łukaszuka "Ślad motyla. Oswald w Mińsku".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski2 000,00
WrocławMuzeum Narodowe we WrocławiuDolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańceKolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z prowadzeniem działań dokumentujących współczesne zjawiska z zakresu folkloru słownego, muzycznego i tanecznego, sztuk wizualnych, zdobniczych i architektury regionalnej, obrzędowości i obyczajowości, języka regionalnego i gwary100 000,00
StrzelinFundacja WażkaObraz rzeczy przywiezionychKolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z prowadzeniem działań dokumentujących współczesne zjawiska z zakresu folkloru słownego, muzycznego i tanecznego, sztuk wizualnych, zdobniczych i architektury regionalnej, obrzędowości i obyczajowości, języka regionalnego i gwary40 000,00
WrocławKolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Oskar Kolberg (1814-1890) w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej. Organizacja konferencji oraz wydanie dodatku specjalnego do  kwartalnika w języku angielskim New Eastern Europe.Kolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne50 000,00
WrocławFundacja Doliny Palaców I Ogrodów Kotliny JeleniogórskiejFestival dell'Arte w Dolinie Pałaców i OgrodówWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
WrocławMuzeum Narodowe we WrocławiuRozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziału Muzeum Narodowego we WrocławiuKolekcjeRegionalne kolekcje sztuki współczesnejzakup dzieł sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych65 000,00
CieszkówGminne Centrum Kultury CieszkówRemont i wyposażenie świetlicy wiejskiej gminy Cieszków - Nowy FolwarkRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej120 000,00
WrocławDolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we WrocławiuNastępcy Makuszyńskiego dzieciom, czyli z książką na walizkach po Dolnym ŚląskuPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwakampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne35 000,00
WrocławFundacja Nauki Archaeologia SilesiaeMikroregion osadniczy we Wleniu w X-XVIII w. Ewidencja elementów krajobrazu kulturowegoDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychnieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt68 000,00
Oborniki ŚląskieOBORNICKI OŚRODEK KULTURYModernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich - I etapRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
GóraDom Kultury w GórzeRemont dachu części B Domu Kultury w Górze z dociepleniem budynku.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej250 000,00
LegnicaLegnickie Centrum Kultury im. Henryka KarlińskiegoDziecięco - Młodzieżowa Legnicka Orkiestra DętaRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej60 000,00
WrocławFundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza KarpowiczaWydanie, promocja i dystrybucja tomu Andrzeja Niewiadomskiego "Pan Optico. Wiersze trzech sezonów"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 870,00
WrocławFundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza KarpowiczaWydanie, promocja i dystrybucja książki prozatorskiej Darka Foksa pod roboczym tytułem  „Susza”Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej13 096,00
WrocławFundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza KarpowiczaWydanie, promocja i dystrybucja książki prozatorskiej Agnieszki Kłos pod  tytułem  „Gry w Birkenau”Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej13 096,00
WrocławBiuro LiterackiePublikacja książki z utworami zebranymi Rafała Wojaczka "Wiersze i proza 1964-1971" wraz z reprintem nieznanego BrulionuPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej27 962,00
WrocławBiuro LiterackiePublikacja książki "Rozmowy z Ryszardem Krynickim".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej17 000,00
ZgorzelecPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w ZgorzelcuNowa jakość wieloletniej tradycji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w ZgorzelcuRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego55 000,00
WrocławZakład Narodowy im. OssolińskichKonserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie OssolineumDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego200 000,00
WrocławAkademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuGLASS ZONE - STREFA SZKŁAEdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego40 000,00
ŻmigródFundacja ART TRANSPARENT12 edycja Przeglądu Sztuki SURVIVALWydarzenia artystyczneSztuki wizualnefestiwal / przegląd / konkurs200 000,00
WrocławAkademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuZakup specjalistycznego sprzętu do CSU CI we Wrocławiu- 3 etap oraz wyposażenie pracowni i biur w budynku głównym ASP.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego160 000,00
PolkowicePolkowickie Centrum AnimacjiSala kinowo-widowiskowa na miarę XXI wieku Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
WrocławKolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Wydanie książki A. Ross Johnsona "Radio Wolna Europa i Radio Swoboda" w wersji papierowej i elektronicznejPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski16 000,00
GłogówMiejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie"Czytam, bo lubię" czyli mądre wychowanie przez czytanie.Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych10 000,00
WrocławTowarzystwo Aktywnej KomunikacjiMiędzynarodowy Festiwal Opowiadania 2014-2016 (edycja dziesiąta, jedenasta i dwunasta)Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwafestiwale literackie200 000,00
WrocławMuzeum Narodowe we WrocławiuZakup dwóch prac autorstwa Bolesława Biegasa: obrazu "Portret sferyczny" oraz rzeźby "Scena symboliczna" KolekcjeKolekcje muzealnezakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu75 000,00
WrocławMuzeum Narodowe we WrocławiuZakup kolekcji szklanych i porcelanowych naczyń pamiątkowych dekorowanych widokami miejscowości śląskichKolekcjeKolekcje muzealnezakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu75 000,00
GłogówMiejski Ośrodek KulturyJubileuszowe 30. Głogowskie Spotkania JazzoweWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
KłodzkoPaństwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopinazakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznegoRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego50 000,00
Jelenia GóraMuzeum Karkonoskie w Jeleniej GórzeZakup kolekcji szkieł śląskich do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej GórzeKolekcjeKolekcje muzealnezakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu90 000,00
WrocławFundacja WRO Centrum Sztuki MediówBiennale WRO 2015 - Przygotowanie programowo-organizacyjne / WRO on TourWydarzenia artystyczneSztuki wizualnefestiwal / przegląd / konkurs250 000,00
WrocławWrocławski Teatr LalekSłuchaj! – Sztafeta pisarzyPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych50 000,00
WrocławKolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Wydanie w wersji papierowej i elektronicznej książki Mykoły Riabczuka "Ukraina. Syndrom postkolonialny".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski12 000,00
WrocławKolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Wydanie książki Uładzimira Niaklajewa "Automat z wodą gazowaną z syropem lub bez".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski12 000,00
WrocławWrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka TomaszewskiegoAkcja: EDUKACJAEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie rozwijające aktywność twórczą seniorów, także o charakterze integracyjnym, łączące różne grupy wiekowe i społeczne25 000,00
SiedliskaGminny Ośrodek Kultury i SportuRemont i zakup wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach - II etap.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
WrocławMuzeum Architektury we WrocławiuZakup zespołu witraży średniowiecznychKolekcjeKolekcje muzealnezakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu25 000,00
WrocławArchidiecezja WrocławskaEuropejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa Noce Kościołów 2014r.Wydarzenia artystyczneMuzykazadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka muzyczna stanowi istotny element koncepcji programowej80 000,00
WrocławStowarzyszenie Świat NadzieiDigitalizacji wybranych zasobów kolekcji Galerii ArtBrut wraz z opracowaniem i udostępnieniemDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich25 000,00
Bystrzyca KłodzkaMiejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy KłodzkiejMiejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu - Etap IIRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej400 000,00
WrocławKlub Pod KolumnamiZakup wyposażenia pracowni edukacji filmowejRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej35 000,00
WrocławBWA Wrocław Galerie Sztuki WspółczesnejOUT OF STH vol.4 - Międzynarodowe Biennale Sztuki ZewnętrznejWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem100 000,00
WrocławBiuro LiterackieEuropejskie Porty Literatury w wybranych krajach z okazji dwudziestolecia festiwalu Port Literacki (2014-2015) Wydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych30 000,00
WrocławUniwersytet WrocławskiObozowiska, osady, wsie. Z badań wielokulturowego stanowiska archeologicznego WROCŁAW – WIDAWA 17Dziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków50 000,00
WrocławMuzeum Architektury we WrocławiuArchi-box cykl prezentacji architektury najnowszejWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem70 000,00
ŻmigródZespół Placówek Kultury  "Multimedialne Centrum Kultury"Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
Jaworzyna ŚląskaMuzeum Przemysłu i Kolejnictwa na ŚląskuRemont kotła parowozu TKt48-18Dziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego150 000,00
Jelenia GóraBiuro Wystaw ArtystycznychGorzki to chleb jest polskośćWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem50 000,00
WrocławWrocławscy Kameraliści Cantores Minores WratislaviensesZaginione dźwięki - skarby z "Bibliotheca Rudolphina"Wydarzenia artystyczneMuzykainne zadanie dokumentujące oraz popularyzujące kulturę muzyczną100 000,00
LegnicaZespół Szkół Muzycznych w LegnicyXII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy "Młody Paganini"EdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych30 000,00
LegnicaZespół Szkół Muzycznych w LegnicyX Festiwal Rytmu DRUM BATTLE Legnica 2014EdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych30 000,00
PrusiceGminny Ośrodek Kultury i Sportu w PrusicachZakup dodatkowego wyposażenia do prowadzenia działalności kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w PrusicachRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej200 000,00
WrocławOpera WrocławskaZakup oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej235 900,00
WrocławStowarzyszenie Teatr FormyRozbudowa infrastruktury technicznej Teatru Formy szansą alternatywnych festiwali teatralnych o zasięgu międzynarodowym.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej50 000,00
SycówPaństwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w SycowieZakup instrumentów dla PSM I st. im. I.J.Paderewskiego w SycowieRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego25 000,00
WrocławZwiązek Karaimów PolskichRatunkowe prace konserwatorskorestauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami - kontynuacjaDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego70 000,00
LegnicaGaleria Sztuki w LegnicyZakup wyposażenia Otwartej Pracowni Sztuki w LegnicyRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej40 000,00
WałbrzychZespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych""Skok na nową scenę" - zakup wyposażenia dla działań edukacyjnych i artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych".Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej100 000,00
Jelenia GóraPaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny GarściZakup instrumentów perkusyjnych  dla Szkoły Muzycznej I stopniaRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego30 000,00
WrocławFundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza KarpowiczaWydanie, promocja i dystrybucja tłumaczenia książki poetyckiej "Las afueras" Pablo García CasadoPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski12 870,00
WrocławBWA Wrocław Galerie Sztuki WspółczesnejOlaf Brzeski - wystawa indywidualna w Dum Umeni Mesta Brna - Brno, CzechyWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicązadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego30 000,00
TrzebnicaTrzebnickie Centrum Kultury i SportuRozbudowa strefy wejściowej do kina wraz z modernizacją sali widowiskowo-kinowej w Trzebnickim Centrum Kultury i SportRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
Bystrzyca KłodzkaMuzeum Filumenistyczne w Bystrzycy KłodzkiejModernizacja wystawy stałej pn. "Historia niecenia ognia", z okazji obchodów 50-lecia istnienia Muzeum FilumenistycznegoDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychmodernizacja stałych wystaw muzealnych40 000,00
WrocławCentrum Kultury Wrocław - Zachód"Wywindowani kulturalnie"-  dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszychRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
Piława GórnaGmina Piława GórnaRemont sali widowiskowo-kinowej w celu zapewnienia optymalnych warunków dostępności mieszkańców do oferty MOK w P.G.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
WałbrzychWałbrzyski Ośrodek KulturyZakup wyposażenia do WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
WleńOśrodek Kultury, Sportu i TurystykiZakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej OKSiT we WleniuRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej35 000,00
WrocławPSM II st. im. Ryszarda BukowskiegoDostawa wyposażenia na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu. Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego120 000,00
WrocławInstytut im. Jerzego GrotowskiegoMasters in Residence 2014Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecspektakl (spektakle) teatralny / tańca / baletu klasycznego250 000,00
RogoźnicaMuzeum Gross-Rosen w RogoźnicyOdtworzenie wnętrza sztuby więźniarskiej w baraku nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-RosenDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychtworzenie stałych wystaw muzealnych180 000,00
WałbrzychZespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"Zakup nagłośnienia i instrumentów muzycznych dla potrzeb edukacyjnych i artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej80 000,00
WrocławStowarzyszenie Przyjaciół Teatru ArkaMiędzynarodowa Akademia w Integracyjnym Teatrze ArkaEdukacjaEdukacja kulturalnawydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży - spektakl teatralny / muzyczny / operowy50 000,00
WrocławMuzeum Współczesne WrocławKolekcja Muzeum Współczesnego WrocławKolekcjeNarodowe kolekcje sztuki współczesnejzakup dzieł inicjujących powstanie nowych kolekcji, w oparciu o przedstawioną koncepcję i strategię budowy kolekcji oraz sposób jej wykorzystania1 500 000,00
LegnicaZespół Szkół Muzycznych w LegnicyZakup instrumentów muzycznych i wyposażenia pracowni komputerowejRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego60 000,00
Kamieniec ZąbkowickiGminne Centrum Kultury w Kamieńcu ZąbkowickimOrganizacja stałej wystawy pt. "Twórcy i dzieje unikalnego zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim” – etap IDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychtworzenie stałych wystaw muzealnych180 000,00
WrocławAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuTwórczość i innowacje czyli IV edycja projektu "Mistrzowie w Akademii"EdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów, służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych100 000,00
WrocławStowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”Brave Festival -Przeciw wypędzeniom z kultury 2014 "Święte ciało"Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs250 000,00
WrocławGmina WrocławRUSKA 46 abc - przestrzeń dla kultury. Wykonanie zabezpieczających prac budowlanych.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturybudowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej400 000,00
WrocławMuzeum Współczesne WrocławAwangarda nie biła braw. Romuald Kutera i Galeria Sztuki NajnowszejWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem130 000,00
GłogówMuzeum Archeologiczno-Historyczne w GłogowieWydrukowano w Głogowie. 300 lat głogowskiego drukarstwaDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychorganizacja czasowych wystaw muzealnych100 000,00
LegnicaMuzeum Miedzi w LegnicyWystawa: "Rycerze wolności, strażnicy praw. Szlachta na Śląsku w średniowieczu i w czasach nowożytnych" Dziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychorganizacja czasowych wystaw muzealnych150 000,00
WrocławMuzeum Współczesne WrocławMagazyn Aspen 1965-1971Wydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem100 000,00
WrocławCentrum Technologii AudiowizualnychStworzenie nowoczesnej bazy technologicznej i multimedialnej Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej200 000,00
WrocławInstytut im. Jerzego Grotowskiego Międzynarodowy Festiwal Świat Miejscem Prawdy - zapowiedź Olimpiady TeatralnejWydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
WrocławFundacja Teatr Nie-TakiRealizacja spektaklu „Banja Luka, bośniacka opowieść o tych co żyją i tych co odeszli”Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecspektakl (spektakle) teatralny / tańca / baletu klasycznego100 000,00
WrocławFundacja EclecticaArt MeetingsWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicązadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego80 000,00
Środa ŚląskaAgata Szakiel INDYGOPolski jazz - kierunek Islandia | Pólskur djass á ÍslandiWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych40 000,00
WrocławStowarzyszenie Przyjaciół Teatru ArkaTeatr bez barierWydarzenia artystyczneTeatr i taniecspektakl (spektakle) teatralny / tańca / baletu klasycznego70 000,00
LubinOśrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe"Międzypokoleniowa gra miejska „Mediacje” EdukacjaEdukacja medialna i informacyjnazadanie rozwijające kompetencje medialne, w tym m.in. dotyczące języka mediów, sposobu komunikacji w mediach, kształtowania własnego wizerunku, tworzenia, przetwarzania i prezentowania treści, etyki i prawa związanego przedmiotowym obszarem25 000,00
WrocławInstytut im. Jerzego GrotowskiegoPrezentacja Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na Międzynarodowej Olimpiadzie Teatralnej w Pekinie w 2014 rokuWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych100 000,00
WrocławStowarzyszenie Teatr ZAREuropejska premiera spektaklu Armine, Sister w Londynie oraz prezentacje spektaklu Anhelli. Wołanie we Francji w 2014 r.Wydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych100 000,00
WrocławBiuro Festiwalowe IMPART 2016Cyber akademiaEdukacjaEdukacja medialna i informacyjnazadanie adresowane do kadr kultury, rozwijające warsztat dydaktyczny oraz wspomagające prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej50 000,00
WrocławFundacja im. Andrzeja MarkowskiegoTryptyk w cyklu „Musica Vincit Omnia”   Wydarzenia artystyczneMuzykakoncert / cykl koncertów110 000,00
WrocławFundacja im. Andrzeja MarkowskiegoTryptyk w cyklu „Musica Vincit Omnia”   Wydarzenia artystyczneMuzykakoncert / cykl koncertów
WrocławKulturaonline.pl Sp. z o.o."Jak odróżnić ziarno od plew- czyli w poszukiwaniu wartościowych źródeł"EdukacjaEdukacja medialna i informacyjnazadanie rozwijające kompetencje informacyjne, w tym m.in. związane z wyszukiwaniem informacji zgromadzonych w różnych źródłach, krytyczną oceną, przetwarzaniem, prezentowaniem i ich efektywnym wykorzystaniem90 000,00
Wrocław Stowarzyszenie Ojczyzny PolszczyznyKonkurs Ojczyzny PolszczyznyEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności100 000,00
WrocławZwiązek Karaimów PolskichKaraimskie drogi. Spis podróżny IIIDziedzictwo kulturoweKultura ludowazadania animacyjne wspomagające lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji32 000,00
SwidnicaFundacja im. Jana Sebastiana BachaMiędzynarodowy Festiwal Bachowski ŚwidnicaWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal/przegląd/konkurs170 000,00
LegnicaTeatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy"Teatr opowieści 2013-2014" Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecspektakl(spektakle) teatralny/tańca/baletu klasycznego200 000,00
WrocławWrocławskie Towarzystwo GitaroweWrocławski Festiwal Gitarowy GITARA+Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal/przegląd/konkurs100 000,00
Piechowice-MichałowiceStowarzyszenie Teatralne Teatr CinemaFestiwal Muzyki TeatralnejWydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal/przegląd/konkurs50 000,00
WęgliniecStowarzyszenie Miłośników Ziemi WęglinieckiejZ książką w roli głównej- promocja literatury i czytelnictwa Promocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne12 000,00
LegnicaFundacja "Sztuka dla Ludzi"Kolej Na KsiążkęPromocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne21 300,00
RadwaniceStowarzyszenie "Bliżej Siebie""Dobra książka dla rodziców" Promocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne8 300,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiDobromiła Jaskot Utwór: Slejpnir na głos męski, fortepian, obiekty perkusyjne i amplifikację. Zamówienie i prawykonanieKolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji20 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiKarol Nepelski: Utwór na baryton, instrumenty perkusyjne i fortepian. Zamówienie i prawykonanieKolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji17 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiAgnieszka Stulgińska Utworu

Conversionis na głos, perkusję i fortepian. Zamówienie i prawykonanie
KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne15 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiUnho Chang, „Pattern” – utwór na skrzypce, klarnet, perkusję, fortepian i organy Hammonda. Zamówienie i prawykonanie.KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne22 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiMateusz Ryczek; utwór kameralny na kwintet (skrzypce, klarnet, perkusja, fortepian, organy Hammonda)KolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji15 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiMikołaj Laskowski ;Utwór kameralny-kwartet The tiger left me unsatisfied"na organy Hammonda, klarnet,skrzypce i perkusjęKolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji15 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiJacek Sotomski koncert

na akordeon, komputer i orkiestrę smyczkową. Zamówienie i prawykonanie.
KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła elektroakustyczne24 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiJAKUB SARWAS pieśń na sopran, elektronikę i mieszany zespół instrumentalny

Zamówienie i prawykonanie.
KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła wokalne i wokalno-instrumentalne29 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiCezary Duchnowski „Drone Music” na zespół kameralny i elektronikęKolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji32 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiMarek Pasieczny kompozycja na wiolonczelę i gitaręKolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji15 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiJarosław Płonka Kompozycja na klawesyn solo i elektronikęKolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji15 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiMichał Moc kompozycja na klawesyn i akordeonKolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji15 000,00
WrocławNarodowe Forum MuzykiRafał Augustyn "SPHAE.RA -utwór cykliczny nr 3.2" instalacja scenicznaKolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji35 000,00


13 015 820,00