Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcywnioskodawcanazwa zadania - projektuprogram MKiDNpiorytetrodzaj zadaniadotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
ToruńFundacja Fabryka UTUDźwiękospacery!/ Soundwalks!EdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności50 000,00
ToruńTako Tomasz KlejnaWielka księga portretów zwierzątPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski1 060,00
GłogowoFundacja Win-WinTeodorPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej500,00
BydgoszczPolskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.Radiowy teatr wyobraźni.Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej3 780,00
GościeszynStowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych TEMPERAMENTYZamówienie, prawykonanie i rozpowszechnienie nagrania utworu na kwartet smyczkowy i projekcję audiowizualną Piotra PawlikaKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieło multimedialne, w których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji7 500,00
ToruńPracownia Zrównoważonego RozwojuJazz and Experimental Music from Poland TurcjaBRAKzadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim87 500,00
BydgoszczFilharmonia Pomorska im. Ignacego Jana PaderewskiegoOSCAR za Kolberga Kolberg 2014 – PromesaBRAKZadania realizowane we współpracy międzyśrodowiskowej z podmiotami reprezentującymi środowiska lokalne, których celem jest wymiana doświadczeń w zakresie twórczości muzycznej, słownej, tanecznej i wizualnej, w tym warsztaty mistrzowskie, których efektem b42 000,00
BydgoszczPolskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.Kolberg - lubieKolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne34 000,00
ToruńFundacja Fabryka UTUDźwiękohistorie. Badania nad pamięcią dźwiękową Kaszubów. Kolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne40 000,00
BydgoszczPaństwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w BydgoszczyX Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Arthur Rubinstein In Memoriam" EdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych30 000,00
LipnoMiejskie Centrum KulturalneStudio nagraniowe "REC"Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej30 000,00
BydgoszczTowarzystwo Muzyczne im. I. J. PaderewskiegoX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. PaderewskiegoWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs30 000,00
MogilnoMogileński Dom KulturyRenowacja budynku kina Wawrzyn w Mogilnie - Etap III: przebudowa sali kinowejRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w BydgoszczyIII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”  Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwafestiwale literackie90 000,00
ToruńCentrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w ToruniuRozbudowa regionalnej kolekcji dzieł sztuki w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w ToruniuKolekcjeRegionalne kolekcje sztuki współczesnejzakup dzieł sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych150 000,00
ToruńTeatr im. Wilama  HorzycyMiędzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt"Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs300 000,00
ChełmżaSzkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży z filią w Lubiczu i z filią w Czernikowie  Adaptacja istniejącego nieużytkowanego bud. zlokaliz. przy ul. Hallera w Chełmży na szkołę muzyczną z salą koncertową.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego200 000,00
ChełmnoPaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G.G.Gorczyckiego w ChełmnieInstrumenty dla maluchaRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego50 000,00
WłocławekDiecezja WłocławskaKonserwacja najstarszych archiwaliów Diecezji WłocławskiejDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego60 000,00
BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w BydgoszczyBiblia w remoncieDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego22 600,00
BydgoszczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w BydgoszczyKsięgi do ratowaniaDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego34 500,00
ToruńUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"Tractatus super Psalterium" Ps. Roberta Bacona - pomorski zabytek XIII-wieczny w domenie publicznejDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich40 000,00
ToruńTo-Tur Toruńska Turystyka Firma Usługowo - Handlowa Olszewska ElżbietaŻywe lekcje kultury materialnej, rzemiosła i dziedzictwa kult. dla dzieci niepełnosprawnych, z uwzględ. audiodeskrypcji.EdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności30 000,00
ToruńUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuPublikacja monografii pt. Kowal 14 – Centrum sepulkralno-obrzędowe kultury amfor kulistychDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków30 800,00
ToruńUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuZamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiałDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków37 000,00
ToruńFundacja Amicus Universitatis Nicolai CoperniciInwentaryzacja przestrzeni reliktowej na stanowisku podwodnym w Nowym Dworku (3 ostatni etap prac)Dziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych, w tym kontynuacja badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski oraz weryfikacja badań dotychczasowych34 000,00
Włocławek Centrum Kultury "Browar B."Światło dla kultury Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
BydgoszczFilharmonia Pomorska im. Ignacego Jana PaderewskiegoZakup fagotów dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej150 000,00
ToruńFundacja Muzyki Dawnej CANORMiędzynarodowy Festiwal "Muzyka w Raju", edycja XIIWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
ToruńTako Tomasz KlejnaWydanie książki "TOKIO" Taro MiuryPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski12 000,00
MogilnoMiejska Biblioteka PublicznaSpotkajmy się w bibliotece - spotkania autorskie dla dzieciPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych5 000,00
ToruńMuzeum Okręgowe w ToruniuZakup astrolabium planisferycznego do kolekcji przyrządów naukowych w dziale Dom Mikołaja Kopernika w Muzeum Okręgowym w ToruniuKolekcjeKolekcje muzealnezakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu35 000,00
ToruńFundacja Muzeum Historyczno-WojskoweDigitalizacja zbiorów Muzeum Historyczno-Wojskowego i rozwój platformy do ich udostępnianiaDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich15 000,00
ToruńStowarzyszenie SZTUKA CIĘ SZUKA"#galerie" — publikacja prezentująca przegląd strategii galerii prowadzonych przez artystów w Polsce w II połowie XX w.Wydarzenia artystyczneSztuki wizualnepublikacja książkowa z dziedziny sztuk wizualnych40 000,00
ToruńFundacja TUMULTCamerimage Winners Show 2013Wydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych50 000,00
BydgoszczOpera NOVA w BydgoszczyZakup nowoczesnego systemu interkomowego dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej200 000,00
BydgoszczAkademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyVII Międzynarodowe Operowe Forum MłodychEdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych40 000,00
BydgoszczTeatr Polski im. Hieronima KonieczkiFestiwal Prapremier Bydgoszcz 2014Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs150 000,00
ToruńFundacja Europejskiej Akademii SztukiXXI Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA 2014Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
ToruńMuzeum Okręgowe w ToruniuToruń i jego historia. Cz. III: Od wieku XIX do zakończenia II wojny światowej Dziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychmodernizacja stałych wystaw muzealnych200 000,00
BydgoszczMuzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w BydgoszczyMultiplicationWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem60 000,00
BrodnicaPaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w BrodnicyNowe instrumenty - równe szanseRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego120 000,00
InowrocławPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w InowrocławiuRemont Sali Koncertowej PSM I i II st. w Inowrocławiu II EtapRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego300 000,00
ŚwiecieOśrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w ŚwieciuPrzebudzenie – ciąg dalszyWydarzenia artystyczneSztuki wizualneinna forma prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogiem: performance, happening i prezentacja multimedialna50 000,00
BydgoszczPaństwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w BydgoszczyInstrumentarium dla rozwoju sztuki wykonawczej w szkolnictwie artystycznym objętym pilotażem.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego80 000,00
Zławieś WielkaGmina Zławieś WielkaZakup instrumentów do nowo powstałej samorządowej szkoły muzycznej.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego50 000,00
BydgoszczZespół Szkół Plastycznych im. Leona WyczółkowskiegoPRACOWNIA OBRAZOWANIA FOTOGRAFICZNEGO OD PROJEKTU DO EKSPOZYCJI. Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego65 000,00
Toruń"Jestem" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym WsparciaKIS- Teatralne Działania Bez BarierEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności40 000,00
Toruń"Jestem" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym WsparciaKIS- ALTERNATYWNE CENTRUM KULTURYEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności70 000,00
GłogowoFundacja Win-WinCritical Juncture - IndieWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych60 000,00
ToruńTeatr Lalek "Zaczarowany Świat" s.c.Ehsan Analouie - polsko-irańska muzyczna bajka sceniczna na klasyczne instrumenty perskieKolekcjeZamówienia kompozytorskieinne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji30 000,00
BydgoszczAkademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyEtnos. Kompozycja wokalno-instrumentalna w formie kolażu muzyczno-słownego. Zamówienie i prawykonanieKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła wokalne i wokalno-instrumentalne17 000,00
BydgoszczPaństwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w BydgoszczyMarcin Gumiela - Koncert na wiolonczelę, orkiestrę i dźwięki elektroniczne.  KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła symfoniczne16 000,00
KowalkiStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin"Akademia w bibliotece - od przedszkola do seniora"Promocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne22 500,00
ToruńFundacja AgrafkaOdkrywanie tożsamości historycznej i kulturowej w legendach i opowiadaniach

w Gminie Lubicz

KOREKTA
Promocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne21 000,00
ToruńFundacja TUMULTMiędzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE Wydarzenia artystyczneFilmfestiwal / przegląd / konkurs600 000,00


4 433 740,00