Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcywnioskodawcanazwa zadania - projektuprogram MKiDNpiorytetrodzaj zadaniadotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
ŚwiętochłowiceGmina ŚwiętochłowiceTworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez organizację nowoczesnego, multimedialnego Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach - roboty budowlane wraz z zakupem wyposażenia.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturybudowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej500 000,00
MilówkaFundacja Braci GolecPublikacja "Strój mieszczan cieszyńskich" w ramach serii wydawniczej "Stroje ludowe w Karpatach polskich"Dziedzictwo kulturoweKultura ludowapublikacje książkowe z zakresu dziedzictwa kultury ludowej55 000,00
ŻywiecFundacja KlamraAlbum  "Gajdosze"  Dziedzictwo kulturoweKultura ludowapublikacje książkowe z zakresu dziedzictwa kultury ludowej27 000,00
MikołówInstytut MikołowskiPublikacja książki "Wagary" Witolda WirpszyPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 000,00
MikołówInstytut MikołowskiPublikacja książki "Wirpsza wielokrotnie" autorstwa Dariusza PawelcaPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej800,00
MikołówInstytut MikołowskiPublikacja książki E.Balcerzana "Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 000,00
MikołówInstytut MikołowskiPublikacja książki "Twarze rozbitka. Poezja i eseistyka Krzysztofa Karaska" autorstwa Grzegorza KociubyPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej625,00
KatowiceFundacja CredoRodzic uczy się z dzieckiem. Wydanie i promocja książki dla dzieci pt. "Dziewczynka z ZOO"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej2 000,00
KatowiceCentrum Kultury Katowice im. Krystyny BochenekKwartet na viole da gamba   kompozytor Zygmunt Konieczny KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieło kameralne6 780,00
KatowiceŚląskie Towarzystwo MuzyczneAgata Zubel - Koncert solowy na skrzypce i zespół instrumentalny. KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieło solistyczne9 000,00
KatowiceZespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata SilesiaZamówienie i prawykonanie formy scenicznej "Ameryka" z muzyką Stanisława KrupowiczaKolekcjeZamówienia kompozytorskiepełnowymiarowe i kameralne dzieło sceniczne12 000,00
UstrońGaleria na Gojach A. B. K. Heczko s.c.
Wydanie książki "Dzienniki z lat 1945-1968" Jana Szczepańskiego (tom II jego zapisków)
Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej1 000,00
KatowiceKonrad Kęder Wydawnictwo FA-art Wydanie i promocja wyboru wierszy poetek z Czech, Słowenii i UkrainyPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski1 000,00
KatowiceStowarzyszenie im. Zoltana Kodalya w PolscePublikacja edukacyjna "Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka"Kolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z wydawaniem książek i czasopism, prezentujących wyniki badań dotyczących zjawisk polskiej kultury tradycyjnej30 000,00
KatowiceRegionalny Ośrodek Kultury w KatowicachTropem Kolberga-etnograficzne badania terenowe Zagł. Dąbr.Kolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z prowadzeniem działań dokumentujących współczesne zjawiska z zakresu folkloru słownego, muzycznego i tanecznego, sztuk wizualnych, zdobniczych i architektury regionalnej, obrzędowości i obyczajowości, języka regionalnego i gwary50 000,00
Bielsko-BiałaKsiążnica BeskidzkaTanecznym krokiem - cały rok z Kolbergiem - projekt edukacyjnyKolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne20 000,00
KatowiceStowarzyszenie Thesaurus Silesiae Skarb ŚląskiPolskie legendy miejskie.Kolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z wydawaniem książek i czasopism, prezentujących wyniki badań dotyczących zjawisk polskiej kultury tradycyjnej25 000,00
Bielsko-BiałaRegionalny Ośrodek Kultury„Kapela Byrtków z Pewli Wielkiej” - wydawnictwo muzyczneKolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne20 000,00
CzęstochowaZespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie,,Swojego nie znacie "- muzyczne inspiracje kulturą ludowąKolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne30 000,00
GliwiceStowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki OrganowejXXV Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej" w GliwicachWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
Bielsko-BiałaBielskie Centrum KulturyXIX Festiwal Kompozytorów PolskichWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
KatowiceŚląsk Sp.z o.o. Wydawnictwo NaukowePublikacja 4 zeszytów kwartalnika "Guliwer" czasopisma o książce dla dziecka w 2014 roku.Promocja literatury i czytelnictwaCzasopismawydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej45 000,00
OlsztynGmina OlsztynPrzebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie - Etap IIRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej200 000,00
KatowiceStowarzyszenie Teatralne A Part20. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A PARTWydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
Bielsko-BiałaZespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-BiałejZakup instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych dla potrzeb ZPSM w Bielsku-BiałejRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego180 000,00
Jaworze DolneRawa Blues - Ireneusz Dudek34.Festiwal Rawa BluesWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs200 000,00
Bielsko-BiałaZespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-BiałejAndrzej Panufnik - znany i nieznany - w 100 lecie urodzinEdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych35 000,00
ZabrzeMuzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu II Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego w Zabrzu - Poziom 320Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs200 000,00
ŚwiętochłowiceGmina ŚwiętochłowiceOrganizacja nowoczesnego, multimedialnego Muzeum Powstań Śląskich w ŚwiętochłowicachRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej400 000,00
KatowiceNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachZakup dwóch fortepianów koncertowych z pokrowcami i ławamiRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej500 000,00
ŻywiecMiejskie Centrum Kultury w ŻywcuZakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury w ŻywcuRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
KatowiceMuzeum Śląskie w KatowicachZakup obrazu Alfonsa Dunin Borkowskiego: "Podjazd lisa"KolekcjeKolekcje muzealnezakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu100 000,00
CzęstochowaZespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie,,Muzyk XXI wieku"-zwiększenie potencjału edukacyjno-artystycznego- zakup wyposażenia szkołyRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego80 000,00
KatowiceAkademia Sztuk Pięknych w KatowicachZakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w KatowicachRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego580 000,00
Dąbrowa GórniczaMuzeum Miejskie "Sztygarka""Skarb hutnika" z Dąbrowy Górniczej - Łośnia (Steelworker's hoard from Dąbrowa Górnicza - Łosień)Dziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków33 000,00
BytomWydzial Teatru Tanca w Bytomiu Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im Ludwika Solskiego w KrakowieForum Młodej Reżyserii 2014EdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych30 000,00
Kuźnia RaciborskaMiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni RaciborskiejRemont Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej dla Edukacji Kulturalnej - etap 3.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
KatowiceAkademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w KatowicachIV Międzynarodowy Festiwal Akademickich Orkiestr SymfonicznychEdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych60 000,00
MikołówInstytut MikołowskiPaweł Marcinkiewicz "Oni przybyli, żeby wysadzić Amerykę. John Ashbery i dwudziestowieczne awangardy amerykańskie".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
MikołówInstytut MikołowskiPublikacja książki Witolda Wirpszy "Sonata i inne wiersze do 1956 roku". Wybór, opracowanie i przedmowa Dariusz PawelecPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
MikołówInstytut MikołowskiPublikacja książki Marka K.E. Baczewskiego "Złote myśli samobójcze"Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej12 000,00
MikołówInstytut MikołowskiPublikacja tomu wierszy "Geranium" Macieja NiemcaPromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej8 000,00
CieszynStowarzyszenie Kultura na Granicy16. Filmová přehlídka KINO NA HRANICIWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych40 000,00
BytomStowarzyszenie gorczycki.plOrkiestra AUKSO w Filharmonii BerlińskiejWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicązadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego60 000,00
KatowiceFundacja "Wielki Człowiek"Digitalizacja i publikacja materiałów archiwalnych Jerzego KukuczkiDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich100 000,00
BytomStowarzyszenie gorczycki.plGorczycki Festiwal - 9. Międzynarodowy Festiwal im. G. G. GorczyckiegoWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs150 000,00
CzęstochowaStowarzyszenie Kapela JasnogórskaFestiwal Musica ClaromontanaWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
KatowiceCentrum Kultury Katowice im. Krystyny BochenekZakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnejRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
GliwiceMuzeum w GliwicachKonserwacja zbroi japońskichDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego40 000,00
Jastrzębie-ZdrójMiejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju"Jastrzębskie podróże z literaturą"Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych30 000,00
GliwiceMuzeum w GliwicachZdzisław Beksiński/Jerzy Lewczyński – korespondencjaWydarzenia artystyczneSztuki wizualnepublikacja książkowa z dziedziny sztuk wizualnych25 000,00
Bielsko-BiałaMiejski Dom KulturyKubiszówka - pracownie.  Doposażenie MDK Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku BiałejRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej60 000,00
CzęstochowaFilharmonia Częstochowska im. Bronisława HubermanaX Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława HubermanaWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
BytomRzymsko-Katolicka Parafia św. Jacka w BytomiuRozbark pulsujący talentami VIRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyzakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej100 000,00
KatowiceInstytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki SilesiaXXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MŁODYCH LAUREATÓW KONKURSÓW MUZYCZNYCHWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs70 000,00
Bielsko-BiałaStowarzyszenie Sztuka TeatrLOTOS Jazz Festival 16. Bielska Zadymka JazzowaWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs200 000,00
KatowiceKonrad Kęder Wydawnictwo FA-art Wydawanie kwartalnika "FA-art"  w latach 2014-2016Promocja literatury i czytelnictwaCzasopismawydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej50 000,00
SosnowiecMiejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w SosnowcuX Sosnowieckie Dni LiteraturyPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych35 000,00
SosnowiecMiejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w SosnowcuLiteraccy łowcy przygód na startPromocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwakampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne15 000,00
Tarnowskie GóryTarnogórskie Centrum KulturyAdaptacja budynku i pomieszczeń Tarnogórskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnychRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
CieszynStowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w CieszynieXXV Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Bez Granic"Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
BytomWydzial Teatru Tanca w Bytomiu Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im Ludwika Solskiego w KrakowieZakup i wymiana urządzeń rozdzielni zasilającej obiekt dydaktyczny i salę teatralną PWST w Krakowie.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego120 000,00
KatowicePaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w KatowicachZakup fortepianu koncertowego dla SzkołyRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego400 000,00
BytomMuzeum Górnośląskie w BytomiuDoposażenie pracowni konserwacji i preparacji zbiorów kulturowych i przyrodniczych Muzeum Górnośląskiego w BytomiuDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychzakup wyposażenia pracowni konserwatorskich120 000,00
ŁazyMiejski Ośrodek Kultury w ŁazachModernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Miejskim Ośrodku Kultury w ŁazachRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
ŚwiętochłowiceCentrum Kultury ŚląskiejRemont Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach - Lipinach z zakupem wyposażenia dla prowadzenia edukacji kulturalnejRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
KatowiceMuzeum Historii KatowicModernizacja wystawy stałej "Z dziejów Katowic " - etap IDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychmodernizacja stałych wystaw muzealnych197 958,00
Bielsko-BiałaOficyna Wydawnicza "KWADRAT" Jacek StrokaKsiążka-album pt. roboczym: „Arbeit macht frei".Promocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej30 625,00
SosnowiecMuzeum w SosnowcuModernizacja stałej wystawy "Polskie szkło współczesne" - etap IIDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychmodernizacja stałych wystaw muzealnych50 000,00
Czerwionka-LeszczynyMiejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-LeszczynachRemont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szczejkowicach wraz zakupem wyposażenia.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
CzęstochowaMuzeum CzęstochowskieModernizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie ArcheologicznymDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychmodernizacja stałych wystaw muzealnych60 000,00
MilówkaGminny Ośrodek Kultury w MilówceZakup instrumentów ludowych na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury w MilówceRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej40 000,00
LubliniecMiejski Dom KulturyRozwój infrastruktury Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej60 000,00
KatowiceAkademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w KatowicachModernizacja Pawilonu Dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego350 000,00
KatowiceGaleria Sztuki Współczesnej BWANocne aktywnościWydarzenia artystyczneSztuki wizualneinna forma prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogiem: performance, happening i prezentacja multimedialna45 000,00
KatowiceRegionalny Ośrodek Kultury w KatowicachOgólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kulturyObserwatorium kulturyBRAKdiagnoza podnoszenia kompetencji kadr sektora kultury50 000,00
JaworznoMuzeum Miasta JaworznaStała wystawa muzealna pt. "Najdawniejsze dzieje górnictwa węgla kamiennego w Polsce"Dziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychtworzenie stałych wystaw muzealnych70 000,00
JaworznoMuzeum Miasta JaworznaTworzenie stałej wystawy muzealnej pt. "Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956"Dziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychtworzenie stałych wystaw muzealnych100 000,00
BytomBytomskie Centrum Kultury16. Międzynarodowy Festiwal TeatromaniaWydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
ZabrzeMuzeum Górnictwa Węglowego w ZabrzuStworzenie wystawy stałej pod nazwą "Kopalnia Edisona" w Muzeum Górnictwa Węglowego w ZabrzuDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychtworzenie stałych wystaw muzealnych120 000,00
KatowiceStowarzyszenie Teatralne TESPIS"Baśnie Pana Szekspira"EdukacjaEdukacja kulturalnawydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży - spektakl teatralny / muzyczny / operowy100 000,00
KoszęcinZespół  Pieśni i Tańca "Śląsk" im.Stanisława HadynyPlatforma Artystyczna "Wehikuł Sztuki"Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecinna forma prezentacji teatralnej100 000,00
BytomBytomskie Centrum KulturyPlica PolonicaWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem90 000,00
ChorzówPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w ChorzowieNowa aula - nowe możliwościRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego120 000,00
KatowiceAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach5. Festiwal Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości "Kręgi Sztuki"EdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych100 000,00
GliwiceGliwicki Teatr MuzycznyJubileuszowy Międzynarodowy Festiwal XXV Gliwickie Spotkania Teatralne Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
BytomOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopniaZakup instrumentów orkiestrowychRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego120 000,00
KatowiceInstytucja Kultury Katowice - Miasto OgrodówKatowice Street Art Festival 2014Wydarzenia artystyczneSztuki wizualnefestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
KatowiceTowarzystwo Przyjaciół Ronda SztukiKsiążka dobrze zaprojektowana - zacznijmy od dzieci: konkurs, konferencja, wystawyWydarzenia artystyczneSztuki wizualnezadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej40 000,00
RybnikPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopni im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku"Z duchem czasów ..." - pracownie specjalistyczne dla PSM I i II st. im. K. i A. Szafranków w RybnikuRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego25 000,00
KatowiceMore Music Agency Adam Godziek, Adam Pomian Spółka Jawna9 Festiwal Tauron Nowa MuzykaWydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs300 000,00
KatowiceFundacja TeatralnaAktorzy czytają dzieciom.Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwakampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne5 000,00
BytomFundacja Slaskiego Teatru TancaMiędzynarodowa Konferencja/Festiwal Współczesnej Sztuki Tanecznej - Ekotopie kultury  Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
CzęstochowaStowarzyszenie Przyjaciół Gaude MaterXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs300 000,00
KatowiceBiblioteka Śląska w KatowicachCYFROWE KORZENIEEdukacjaEdukacja medialna i informacyjnazadanie rozwijające kompetencje informacyjne, w tym m.in. związane z wyszukiwaniem informacji zgromadzonych w różnych źródłach, krytyczną oceną, przetwarzaniem, prezentowaniem i ich efektywnym wykorzystaniem30 000,00
ChorzówFundacja Park ŚląskiPerformance Wolności Wydarzenia artystyczneSztuki wizualneinna forma prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogiem: performance, happening i prezentacja multimedialna200 000,00
KatowiceAgencja Artystyczna "Appassionato"Jazda z Kulturą - cykl programów dokumentalnychWydarzenia artystyczneMuzykafilm dokumentalny o tematyce muzycznej50 000,00
KatowiceNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachMaciej Jabłoński, symfoniaKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła symfoniczne12 500,00
KatowiceNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachTomasz Praszczałek – utwór na dwie orkiestry, akordeon i dźwięki elektroniczne – zamówienie i prawykonanie.KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła symfoniczne14 500,00
KatowiceNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachLidia Zielińska, symfonia koncertująca na 2 solistów, elektronikę i orkiestrę symfonicznąKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła symfoniczne16 000,00
KatowiceNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachHanna Kulenty, Koncert na trąbkę i orkiestręKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła symfoniczne20 000,00
KatowiceNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachCezary Duchnowski, SYMFONIA ZBIORÓW na grupy instrumentów i elektronikę KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła symfoniczne17 500,00
KatowiceNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachAndrzej Kwieciński, utwór na kontrabas solo i wielką orkiestrę symfonicznąKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła symfoniczne20 000,00
Bielsko-BiałaZespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-BiałejPiotr Majchrzak - utwór na małą orkiestrę symfoniczną, dostosowaną poziomem trudności dla uczniów szkoły muzycznej II stKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła symfoniczne12 000,00
KatowiceNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachSławomir Wojciechowski, kompozycja na zespół kameralny i elektronikęKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne13 000,00
KatowiceNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachKrzysztof Meyer, kwartet smyczkowyKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne20 000,00
KatowiceNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachJustyna Kowalska-Lasoń, kompozycja na mieszany chór solistów, orkiestrę kameralną i dźwięki elektroniczneKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła wokalne i wokalno-instrumentalne10 000,00
KatowiceFundacja Młoda Muzyka ŚląskaXV LETNIA FILHARMONIA aukso Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs200 000,00
KatowiceFilharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja GóreckiegoAdriana Robaka “Semi semi” na chór mieszany i orkiestrę smyczkową KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła wokalne i wokalno-instrumentalne22 000,00
KatowiceCentrum Kultury Katowice im. Krystyny BochenekSymfonia jazzowa

Paweł Tomaszewski
KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła symfoniczne12 700,00
KatowiceInstytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki SilesiaBajka Muzyczna pt. "Historia pewnej melodii" KolekcjeZamówienia kompozytorskiepełnowymiarowe i kameralne dzieła sceniczne25 000,00
KatowiceInstytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki SilesiaPiotr Moss - Quatuor avec flûte (Kwartet fletowy) KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne16 000,00
Tarnowskie GóryPałac w RybnejSławomir Zubrzycki - forma suity - złożona z 5 częściKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła solistyczne10 000,00
KatowiceAgencja Artystyczna "Appassionato"Jarosław Mamczarski „Poemat Liczb” na baryton, kontrabas, fortepian i media elektroniczneKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne18 000,00
Bytom"Orkiestra Muzyki Nowej"Paweł Hendrich - Koncert na skrzypce, orkiestrę kameralną i komputerKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła solistyczne30 000,00
Bytom"Orkiestra Muzyki Nowej"Tadeusz Wielecki. Jednoczęściowy utwór na zespół kameralny (15-17minut)KolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła kameralne14 000,00
CieszynStowarzyszenie "Via Musica"XXIII Festiwal Muzyki Wokalnej "Viva il canto" Cieszyn 2014Wydarzenia artystyczneMuzykafestiwal / przegląd / konkurs90 000,00
ChorzówDelta Agencja Koncertowo-Wydawnicza Danuta MatysikWydawanie ogólnopolskiego czasopisma kulturalnego Kwartalnik TWÓJ BLUESPromocja literatury i czytelnictwaCzasopismawydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej50 000,00
KatowiceAkademia Sztuk Pięknych w KatowicachBudowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennychPromesa Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBRAKbudowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury szkół i uczelni artystycznych3 008 719,67
Nakło ŚląskieStowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana BursigaOd ogółu do szczegółu - literackie wędrówki z Sherlockiem HolmesemPromocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne7 000,00
RydułtowyGrupa Inicjatyw Twórczych "GIT"Fantastyczni bibliotekarze

-  integracja społeczności lokalnej wokół promocji  czytelnictwa i literatury fantasy
Promocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne20 300,00
ŻywiecŻywiecka Fundacja RozwojuBibliomania - Książka! Kultura! Kreacja!Promocja literatury i czytelnictwaPartnerstwo Publiczno-SpołeczneZadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne17 600,00


13 444 607,67