Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcy wnioskodawca nazwa zadania - projektu program MKiDN piorytet rodzaj zadania dotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
Zielona Góra Fundacja Salony Park Tysiąclecia. Próby, szkice, scenariusze nowej przestrzeni publicznej. Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne inna forma prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogiem: performance, happening i prezentacja multimedialna 100 000,00
Gorzów Wlkp.  Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska Łukasz Pieprzyk poemat symfoniczny na II Gorzowski Festiwal Muzyki Współczesnej Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieło symfoniczne 10 500,00
Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu  Inicjatywy  z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja Obserwatorium kultury BRAK Inicjatywy z udziałem grupy 50+ a rozwój kapitału społecznego 40 000,00
Zielona Góra Fundacja Salony Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne publikacja książkowa z dziedziny sztuk wizualnych 35 000,00
Świdnica Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy Konserwacja i analizy specjalistyczne skarbu brązowego Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 35 000,00
Gorzów Wlkp.  Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska II Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara w Gorzowie Wlkp. Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 100 000,00
Międzyrzecz Międzyrzecki Ośrodek Kultury Wyposażenie pracowni edukacji fotografii cyfrowej i analogowej Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 25 000,00
Zielona Góra Fundacja Archeologiczna  Kozów, st. 2, woj. lubuskie: opracowanie i dwujęzyczna publikacja wyników badań miejsca ukrycia „skarbu z Vettersfelde" Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków 85 500,00
Skwierzyna Gmina Skwierzyna Remont pracowni artystycznych oraz rozwój oferty kulturalnej i animacyjnej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 200 000,00
Żary Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Ph. Telemanna w Żarach XIII Festiwal Telemannowski Edukacja Edukacja artystyczna organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych 20 000,00
Zielona Góra Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze Wymiana instalacji elektrycznej i zakup instrumentów dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego 90 000,00
Zielona Góra Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze Muzeum społeczne Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne zadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej 30 000,00
Zielona Góra Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze Dzierżawa pod uprawę. W poszukiwaniu nieużytków sztuki Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne zadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej 60 000,00
Wschowa Muzeum Ziemi Wschowskiej Soli Deo Gloria - modernizacja stałej wystawy w Muzeum Ziemi Wschowskiej Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych modernizacja stałych wystaw muzealnych 40 000,00
Nowa Sól Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Grażyny Bacewicz Zakup instrumentów przystosowanych do nauki gry dla dzieci w wieku 6-8 lat  Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 17 000,00
Nowa Sól Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Grażyny Bacewicz Zakup instrumentów i akcesoriów dla potrzeb rozwoju muzykowania zespołowego. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 50 000,00
Ochla Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli Z ziemi zrodzone, rękoma przetworzone Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych organizacja czasowych wystaw muzealnych 30 000,00
Gorzów Wlkp Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wlkp. XXVI Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "Romane Dyvesa" Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 100 000,00
Gorzów Wlkp.  Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska Zamówienie i prawykonanie Koncertu na altówkę, klarnet i orkiestrę smyczkową Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła kameralne 14 900,00


1 082 900,00