Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcy wnioskodawca nazwa zadania - projektu program MKiDN piorytet rodzaj zadania dotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
Kęty Wydawnictwo Marek Derewiecki Wydanie i promocja książki: Wilhelm z Saint Thierry, Zwierciadło wiary, O kontemplacji Boga - edycja polsko-łacińska Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 1 750,00
Kraków Fundacja Judaica -Centrum Kultury Żydowskiej Wydanie,  promocja i dystrybucja książki Prof. Tadeusza Lubelskiego pt. Korczak na ekranie, w serii The Aleksander and Alicja Hertz Annual Memorial Lecture  Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 1 000,00
Kraków Fundacja WyspArt ZIELONY DOM czyli o architekturze inaczej Edukacja Edukacja kulturalna zadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności 57 000,00
Kraków Fundacja WyspArt KIK czyli KRAKOWSKI INKUBATOR KULTURY  Edukacja Edukacja kulturalna zadanie rozwijające aktywność twórczą seniorów, także o charakterze integracyjnym, łączące różne grupy wiekowe i społeczne 25 000,00
Nowy Sącz Wydawnictwo Pasaże Renata Zając Przekład, wydanie i promocja książki: Nadar „Charles Baudelaire intime”  Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 2 916,00
Nowy Sącz Wydawnictwo Pasaże Renata Zając Wydanie i promocja książki Joanny Roszak "Interior. Szkice" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 2 916,00
Kraków TAiWPN Universitas Virgilio Piñera, "Zimne opowiadania. Ten, który mnie zbawił" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 3 000,00
Kraków Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej Wydanie i promocja książki Stanisława Tarnowskiego "Zygmunt Krasiński" (ISBN 978-83-62628-50-6) Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 656,00
Kraków Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej Wydanie i promocja książki Michała Bobrzyńskiego "Dzieje Polski w zarysie" (ISBN 978-83-62628-51-3) Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 700,00
Kraków TAiWPN Universitas Jerzy Łojek, "Pisma wybrane. Wiek XX". Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 3 000,00
Kraków Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie III Etap budowy, modernizacji i rewitalizacji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie - wykonanie dokumentacji projektowej  Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego 78 000,00
Szczurowa Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej Przebudowa i remont na cele działalności statutowej poddasza budynku głównego Centrum Kultury w Szczurowej Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 200 000,00
Kraków FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" Wydanie "Dziewięćdziesiąte" Sławomira Shuty w wersji drukowanej, dźwiękowej i elektronicznej. Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 3 000,00
Kraków FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" "Nastka, śmiej się. Opowiadania" Mariana Pankowskiego w wersji drukowanej, dźwiękowej, elektronicznej Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 2 000,00
Kraków FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" Wydanie "Big Dick" Wojciecha Bruszewskiego w wersji drukowanej i elektronicznej. Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 3 000,00
Kraków Wydawnictwo Literackie sp. z o. o. Wydanie książki Jana Józefa Szczepańskiego "Dziennik", t. IV (1973–1980)  Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 2 000,00
Kraków FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" Wydanie "Antologii" Roberta Szczerbowskiego Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 2 175,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Publikacja książki Beaty Chomątowskiej „Lachert i Szanajca” Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 2 000,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Publikacja i promocja książki "Listy" Allena Ginsberga Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 4 000,00
Kraków Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej Rhizome - Katarzyna Taborowska Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieło multimedialne, w których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji 9 000,00
Kraków Stowarzyszenie Artystyczne "PianoClassic" Kompozycja M.J.Papary – troje solistów i orkiestra smyczkowa Kolekcje Zamówienia kompozytorskie inne dzieło, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji 10 500,00
Kraków Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena Koncert na akordeon, fortepian i orkiestrę symfoniczną Dariusza Przybylskiego Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieło symfoniczne 12 000,00
Kraków Stowarzyszenie Ogrody Sztuki Plakat - tu i teraz Turcja BRAK zadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim 36 250,00
Kraków Krakowski Chór Kameralny POLISH PURE SOUNDS Turcja BRAK prezentacji artystycznych w ramach znaczących tureckich projektów kulturalnych 46 000,00
Kraków Instytut Książki Polsko-tureckie spotkania literackie Turcja BRAK zadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim 126 840,00
Kraków Capella Cracoviensis Ali Ufki / Wojciech Bobowski 2014 TOUR Turcja BRAK zadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim 175 000,00
Kraków Stowarzyszenie Rotunda Dialog filmowych kultur: Polska – Turcja  Turcja BRAK prezentacji artystycznych w ramach znaczących tureckich projektów kulturalnych 85 000,00
Kraków Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie  Wydanie  książki Krzysztofa Wodiczki „The Abolition of War” w polskim przekładzie Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 1 000,00
Kraków Wydawnictwo a5 Krystyna Krynicka Publikacja nowego tomu poetyckiego Julii Hartwig Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 500,00
Kraków TAiWPN Universitas Gottfried Boehm "O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 7 000,00
Kraków Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Wydanie i promocja książki pt. Krakowski Salon Poezji. Plus 100 spotkań Tom IV Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 2 000,00
Kraków TAiWPN Universitas Konstanty Troczyński "Wybór pism estetycznych" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 3 000,00
Kraków Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej Wydanie i promocja książki Juliana Klaczki "Wędrówki włoskie" (ISBN 978-83-62628-56-8) Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 1 400,00
Kraków Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie  Wydanie  publikacji pt: "PO CO JEST SZTUKA?" część 2. Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 1 000,00
Kraków EMG Ewa Mańkowska-Grin Wydanie "Wierszy zebranych" Marcina Barana Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 1 500,00
Kraków Oficyna Artystyczna Astraia Rafał Monita Ryszard Wagner (rocznice 1813-1883-2013), kompendium wiedzy o kompozytorze autorstwa Barry'ego Millingtona Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 2 000,00
Kraków Małopolski Instytut Kultury  Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce Obserwatorium kultury BRAK Analiza i ewaluacja oddziaływania Programów Ministra w latach 2010 – 2012 121 208,00
Kraków MIĘDZY USZAMI - KRAKOWSKA FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI NIESŁYSZĄCYCH IM. MARKA MAZURKA Nie Bądź Głuchy na Kulturę - Analiza szans i barier dla uczestnictwa głuchych w życiu kulturalno-artystycznym Obserwatorium kultury BRAK Badanie praktyk kulturalnych , uczestnictwa w kulturze 163 340,00
Nowy Sącz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ etnoZAGRODA - interaktywna mapa regionów etnograficznych Małopolski Kolberg 2014 – Promesa BRAK Zadania związane z upowszechnianiem dorobku badaczy i dokumentalistów 40 000,00
Nowy Sącz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu TOM 45 - KOLBERG INSPIRACJE Kolberg 2014 – Promesa BRAK Kompleksowe zadania multidyscyplinarne 50 000,00
Kraków Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie Wesela 21: audioportret Kolberg 2014 – Promesa BRAK Zadania związane z prowadzeniem działań dokumentujących współczesne zjawiska z zakresu folkloru słownego, muzycznego i tanecznego, sztuk wizualnych, zdobniczych i architektury regionalnej, obrzędowości i obyczajowości, języka regionalnego i gwary 60 000,00
Kraków Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie Etnografia: teren działania Kolberg 2014 – Promesa BRAK Zadania związane z przekazem treści kulturowych 86 000,00
Kraków Stowarzyszenie Willa Decjusza Dziedzictwo Oskara Kolberga Kolberg 2014 – Promesa BRAK Zadania związane z przekazem treści kulturowych 50 000,00
Kraków Krakowski Chór Kameralny Król Pasterzy - Opera sielska Kolberg 2014 – Promesa BRAK Zadania związane z przekazem treści kulturowych 100 000,00
Zakopane  Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem  Współczesna kultura ludowa w działaniu. Konferencja ekspertów i praktyków Kolberg 2014 – Promesa BRAK Kompleksowe zadania multidyscyplinarne 36 000,00
Czasław Szkoła Muzyczna I stopnia w Czasławiu "Cudze chwalicie, swego nie znacie-poznajemy muzykę i tradycje naszego regionu" Kolberg 2014 – Promesa BRAK Kompleksowe zadania multidyscyplinarne 40 000,00
Zakopane Towarzystwo Muzyczne im.Karola Szymanowskiego "My wszyscy z niego"  Kolberg 2014 – Promesa BRAK Zadania związane z przekazem treści kulturowych 30 000,00
Kraków Fundacja Tygodnika Powszechnego "Wariacje Kolbergowskie": dodatek "Tygodnika Powszechnego" Kolberg 2014 – Promesa BRAK Zadania związane z wydawaniem książek i czasopism, prezentujących wyniki badań dotyczących zjawisk polskiej kultury tradycyjnej 40 000,00
Kraków Fundacja Bielecki Art Interaktywne koncerty symfoniczne dla dzieci "Bajkowe Melodie" Edukacja Edukacja kulturalna wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży - koncert 100 000,00
Kraków Agnencja Artystyczna Kameny Kontakt Manager Agnieszka Skotniczna Tym co w górach pozostali. Platforma muzyczna Karłowicz still alife!  Wydarzenia artystyczne Muzyka nagranie (nagrania) audio-video o tematyce muzycznej 100 000,00
Kęty Wydawnictwo Marek Derewiecki Wydanie i promocja książki: Helene d`Encausse, Imperium euroazjatyckie. Historia imperium rosyjskiego od roku 1522 do... Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 28 000,00
Oswięcim Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI  w Oświęcimiu Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Aktywizacja czytelnicza osób z dysfunkcją wzroku. Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa ogólnopolskie zadania dotyczące czytelnictwa osób niewidomych i słabo widzących 13 000,00
Kraków Stowarzyszenie Muzyki Polskiej Festiwal Muzyki Polskiej (edycja 2014-2016) Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 350 000,00
Kraków Agencja Ars Operae Nagranie i wydanie płyty z pieśniami S. Moniuszki - Elżbieta Szmytka i Levente Kende Wydarzenia artystyczne Muzyka nagranie (nagrania) audio-video o tematyce muzycznej 50 000,00
Nowy Sącz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ STUDIUM FOLKLORYSTYCZNE dla instruktorów zespołów folklorystycznych Dziedzictwo kulturowe Kultura ludowa zadanie edukacyjne, w tym warsztaty, kursy i szkolenia dotyczące zagadnień szeroko pojętej kultury ludowej, w tym  niematerialnego dziedzictwa kulturowego 25 000,00
Oswięcim Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI  w Oświęcimiu 21.Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego w Oswięcimiu Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych 40 000,00
Kraków Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie  Kolekcja MOCAK-u 2014 Kolekcje Narodowe kolekcje sztuki współczesnej zakup dzieł sztuki w celu dopełnienia już istniejących kolekcji instytucji dla tworzenia dodatkowych możliwości działań statutowych w oparciu o kolekcje 1 900 000,00
Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Czas smutku, Czas nadziei - rozbudowa regionalnej kolekcji współczesnych sztuk wizualnych w zbiorach MNK Kolekcje Regionalne kolekcje sztuki współczesnej zakup dzieł sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych 140 000,00
Kraków Krakowskie Biuro Festiwalowe Misteria Paschalia 2014-2016 Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 600 000,00
Kraków Fundacja Studencki Festiwal Piosenki 50. Studencki Festiwal Piosenki - Krakowski Festiwal Piosenki Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 200 000,00
Stryszawa Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie Zakup zadaszenia do podestu estradowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 50 000,00
Kraków Muzeum Archeologiczne w Krakowie Publikacja "Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki". Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków 42 000,00
Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Remont i modernizacja sali tanecznej oraz adaptacja pomieszczeń dla Krakowskiego Centrum Choreograficznego Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 200 000,00
Oświęcim Oświęcimskie Centrum Kultury Remont sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 200 000,00
Bobowa Gmina Bobowa Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Bobowa poprzez zakup niezbędnego wyposażenia. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 100 000,00
Kraków Wydawnictwo a5 Krystyna Krynicka Multimedialne kompendium twórczości Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne 48 495,00
Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Doskonalenie konserwatorskiej ochrony zbiorów. Nowoczesne wyposażenie magazynu tkanin MNK Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura kultury budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej 300 000,00
Świątniki Górne Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych Instrumenty dla Świątnik Górnych. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 50 000,00
Michałowice Gmina Michałowice Remont i wyposażenie „Strażnicy Kultury” w Więcławicach Starych - Filii Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 100 000,00
Wieliczka Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce Instrumenty dla wielickiej Szkoły Muzycznej Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 50 000,00
Kraków FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" Wydanie powieści graficznej "Martwy sezon" Kuby Woynarowskiego (na motywach twórczości Brunona Schluza) Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 13 568,00
Kraków FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" Wydanie powieści "Siódemka" Ziemowita Szczerka Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 12 335,00
Kraków FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" Wydanie monografii "Życie literackie w Krakowie w latach 1893-2013" Jacka Olczyka Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 20 038,00
Kraków FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" Wydanie powieści "Nie to/Nie tamto" Sorena Gaugera Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 12 308,00
Kraków Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w 2014 r. Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne 30 000,00
Kraków Wydawnictwo Esprit SC Piotr Mistachowicz, Kazimierz Bocian Wydanie książki Abrahama Joshuy Heschela "Prorocy" w tłumaczeniu prof. Alberta Gorzkowskiego. Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 30 828,00
Kraków Polskie Towarzystwo Conradowskie

Wydanie (druk) niedostępnej na rynku księgarskim książki Zdzisława Najdera p. t. “Życie Josepha Conrada Korzeniowskiego” w nowym opracowaniu krytycznym.
Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 18 000,00
Gorlice Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" Przywrócić pamięć. Kontynuacja konserwacji starodruków  Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 80 000,00
Kraków Muzeum Archeologiczne w Krakowie Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich - etap 2014 Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 40 000,00
Kraków Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie  Przygotowanie wystawy "Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg?" z katalogiem. Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne wystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem 100 000,00
Kraków FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" Antologia prac Pawła Jarodzkiego "Kompletna historia świata ze szczególnym uwzględnieniem Polski" Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne publikacja książkowa z dziedziny sztuk wizualnych 25 000,00
Nowy Sącz Sądeckie Towarzystwo Muzyczne Kształcenie Młodych Talentów - Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży.  Edukacja Edukacja kulturalna zadanie interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności 32 000,00
Raciechowice Gmina Raciechowice Rozbudowa bazy dydaktycznej dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Czasławiu.  Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego 100 000,00
Kraków Arcana sp. z o.o. Wydawanie w roku 2014 dwumiesięcznika ARCANA w wersji papierowej i elektronicznej - numery 115, 116, 117, 118-119, 120 Promocja literatury i czytelnictwa Czasopisma wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej 35 000,00
Kraków Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie Zakup nowoczesnych środków dydaktycznych Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 20 000,00
Niepołomice Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater" Rozpoznanie i inwentaryzacja dziedzictwa archeologicznego Płaskowyżu Rybnickiego Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych, w tym kontynuacja badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski oraz weryfikacja badań dotychczasowych 107 000,00
Olkusz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu Konserwacja eksponatów z Kolekcji Wikliny Władysława Wołkowskiego - kontynuacja Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 35 000,00
Tarnów Muzeum Okręgowe w Tarnowie Kontynuacja - zakończenie konserwacji elementów rzędu końskiego; Polska(?), XVIII w. Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 30 000,00
Wygiełzów Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Konserwacja XVIII-wiecznego spichlerza z  Kościelca na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 43 235,00
Kraków Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rodzina Samolotów Jakowlewa w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 82 500,00
Kraków Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie Zakup wyposażenia potrzebnego do działalności Międzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura kultury zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej 40 000,00
Kraków Krakowskie Biuro Festiwalowe Sacrum Profanum 2014 Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 600 000,00
Kraków Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki Unsound Festival 2014 Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 350 000,00
Gorlice Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis" Digitalizacja piśmiennictwa Łemków - kontynuacja Dziedzictwo kulturowe Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego opracowanie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem niepaństwowego zasobu archiwalnego wraz z przeprowadzeniem koniecznych prac konserwatorskich 10 000,00
Kraków Wydawnictwo a5 Krystyna Krynicka Publikacja tomu poetyckiego Krzysztofa Siwczyka "Dokąd bądź" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 4 524,00
Nowy Sącz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ Manifestacje romantyczne Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne wystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem 100 000,00
Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie W "Rozmowie" z Józefem i Jadwigą Mehoffer - rozbudowa kolekcji Domu Artysty Kolekcje Kolekcje muzealne zakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu 200 000,00
Nowy Sącz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ Nad rzeką, której nie ma Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne wystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem 100 000,00
Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Uzupełnienie kolekcji EUROPEUM dla wzbogacenia wiedzy o kulturze Europy Kolekcje Kolekcje muzealne zakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu 200 000,00
Kraków Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie Kompleksowa konserwacja obrazu "Ostatnia wieczerza" Tomasza Dolabelli (XVII wiek) - II. etap Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 50 000,00
Kraków Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Zakup kolekcji odznak, oznak i naszywek lotniczych polskich wojsk lotniczych 1947-2007 Kolekcje Kolekcje muzealne zakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu 30 000,00
Tarnów Muzeum Okręgowe w Tarnowie Zakup obrazu "Woły w zaprzęgu", fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej Jana Styki Kolekcje Kolekcje muzealne zakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu 100 000,00
Olkusz Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Olkuszu Instrumenty muzyczne Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 50 000,00
Kraków Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris Chór Polskiego Radia 2014 Wydarzenia artystyczne Muzyka koncert / cykl koncertów 400 000,00
Kraków Muzeum Archeologiczne w Krakowie Publikacja "Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj, pow. wielicki"  Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków 33 800,00
Kraków Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Topografia/Typografia – wystawa poświęcona typografii całego świata Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne wystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem 50 000,00
Kraków Wydawnictwo Literackie sp. z o. o. Wydanie książki Krzysztofa Karpińskiego "Był jazz. Z dziejów życia muzycznego w Polsce 1918–1945" Wydarzenia artystyczne Muzyka publikacja książkowa o tematyce muzycznej 40 000,00
Kraków Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Św. Wacława Portal Edukacyjny - Wirtualna Katedra Wawelska - Etap III Św. Jadwiga Dziedzictwo kulturowe Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich 90 000,00
Kraków EMG Ewa Mańkowska-Grin Międzynarodowy Festiwal Kryminału Wrocław (edycja XI, XII, XIII) Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa festiwale literackie 150 000,00
Kraków 2+3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wydawanie ogólnopolskiego kwartalnika „2+3D grafika plus produkt” w roku 2014 Promocja literatury i czytelnictwa Czasopisma wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej 100 000,00
Zakopane Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyka na Szczytach - Zakopane 2014 Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 180 000,00
Kraków Akademia Muzyczna w Krakowie VI Międzynarodowy Konkurs Fletowy, Kraków 2014 Edukacja Edukacja artystyczna organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych 80 000,00
Tarnów Centrum Sztuki Mościce Doposażenie techniczne  Centrum Sztuki Mościce Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 70 000,00
Tarnów Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Salony Poezji Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych 20 000,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Publikacja książki Patricka Montague'a "Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady". Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 23 276,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Publikacja książki Anthony’ego Shadida „Nadciąga noc. Irakijczycy w cieniu amerykańskiej wojny” Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 27 000,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Publikacja książki Sofi Oksanen "Czas znikających gołębi". Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 34 125,00
Kraków Polska Akademia Umiejętności PAUart. Katalog on-line zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności Dziedzictwo kulturowe Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych lub/oraz sieci rozległych (Internetu) poprzez portale internetowe 300 000,00
Kraków Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Idee Krakowskiej Szkoły Designu Edukacja Edukacja artystyczna organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego 100 000,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Publikacja książki Geralda Steinachera "Zbiegli naziści. Jak hitlerowscy zbrodniarze uciekli przed sprawiedliwością" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 24 353,00
Kraków Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida ARTzona nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap II Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 150 000,00
Kraków Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej Wydanie polskiego tłumaczenia książki Edmunda Burke'a "An Appeal from the New to the Old Whigs" (ISBN 978-83-62628-79-7) Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 12 000,00
Kraków Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych  Konwentualnych (Franciszkanów)  Renowacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie  Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 200 000,00
Kraków Fundacja „Korowód” im. Marka Grechuty Grechuta Festival 2014  Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 200 000,00
Kraków Archidiecezja Krakowska Kontynuacja konserwacji archiwaliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 50 000,00
Kraków Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Zakup Albumu na fotografie wizytowe z portretami uczestników powstania styczniowego księcia Michała Ksawerego Sapiehy Kolekcje Kolekcje muzealne zakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu 35 000,00
Kraków Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej Wydanie książki Mariana Zdziechowskiego "Byron i jego wiek" (ISBN 978-83-62628-80-3) Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 12 000,00
Kraków Kapituła Metropolitalna w Krakowie Konserwacja ksiąg z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 50 000,00
Kraków Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej Wydanie książki Agatona Gillera "Wybór pism" (ISBN 978-83-62628-78-0) Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 8 000,00
Kraków Fundacja Miasto Literatury Międzynarodowy konkurs typograficzny  Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne festiwal / przegląd / konkurs 40 000,00
Kraków ŻAK BRANICKA Foundation Polska sztuka na Artissima Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych 30 000,00
Kraków Krakowskie Biuro Festiwalowe Kraków Miasto Literatury UNESCO Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne 150 000,00
Kraków Zakon Braci Mniejszych (OO. Bernardyni) Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Konserwacja starych druków z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 60 000,00
Kraków Fundacja Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru Barakah Nowe premiery w Teatrze BARAKAH Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec spektakl (spektakle) teatralny / tańca / baletu klasycznego 200 000,00
Miechów Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie Konserwacja kolekcji szat i tkanin liturgicznych znajdujących się w skarbcu Parafii Grobu Bożego w Miechowie Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 78 150,00
Kraków Stowarzyszenie Willa Decjusza Ogrody Twórczości: Ren EU New Renaissance in Europe Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec spektakl (spektakle) teatralny / tańca / baletu klasycznego 100 000,00
Kraków Stowarzyszenie Willa Decjusza „Tour de littérature”  Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne 50 000,00
Kraków Fundacja dla realizacji siedziby Capellae Cracoviensis XXXIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL "MUZYKA W STARYM KRAKOWIE" Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 300 000,00
Kraków Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta Cyfrowy świat dla wnuka i dziadka Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 25 000,00
Kraków Fundacja Sztuk Wizualnych Digitalizacja i udostępnianie cyklu fotograficznego "Zapis socjologiczny" Zofii Rydet (Etap II) Dziedzictwo kulturowe Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich 200 000,00
Kraków Wydawnictwo Karakter sc Pierwsze polskie wydanie i promocja powieści pt. "Jalo" libańskiego autora Eliasa Churiego (ang. transkrypcja: Khoury) Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 19 396,00
Kraków Wydawnictwo Karakter sc Wydanie i promocja książki Rajy Shehadeha pt. "Dziennik czasu okupacji" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 19 342,00
Kraków Wydawnictwo Karakter sc Wydanie i promocja zbioru esejów Susan Sontag pt. "Pod znakiem Saturna", pierwsze kompletne wydanie po polsku Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 19 452,00
Kraków Wydawnictwo Karakter sc Wydanie i promocja nowego tłumaczenia książki Tahara Ben Jellouna pt. "Święta noc" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 14 548,00
Kraków Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia  Koncert z okazji 20 lecia Sinfonietty Cracovia z udziałem Xaviera de Maistre i Krzysztofa Pendereckiego Wydarzenia artystyczne Muzyka koncert / cykl koncertów 100 000,00
Kraków Stowarzyszenie Rotunda 38. Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych "JAZZ JUNIORS" Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 70 000,00
Kraków TAiWPN Universitas Hayden White, "Przeszłość praktyczna", red. Ewa Domańska Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 13 500,00
Kraków TAiWPN Universitas Jorge Ibargüengoitia, "Zabite" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 12 000,00
Kraków TAiWPN Universitas Jacob L. Talmon, "Źródła demokracji totalitarnej" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 24 000,00
Kraków TAiWPN Universitas Jerzy Łojek, "Pisma wybrane. Wiek XIX". Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 24 000,00
Kraków Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Lotna Czytelnia Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych 20 000,00
Kraków Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena Jeszcze polska muzyka... 2014 Wydarzenia artystyczne Muzyka koncert/ cykl koncertów 300 000,00
Kraków Fundacja Wisławy Szymborskiej Konkurs literacki o nagrodę im. Wisławy Szymborskiej Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne 200 000,00
Nowy Wiśnicz Liceum Plastyczne im Jana Matejki w Nowym Wiśniczu Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni plastycznych w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 45 000,00
Czchów Gmina Czchów Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 115 000,00
Nowy Sącz Wydawnictwo Pasaże Renata Zając Wydanie i promocja książki Pawła Panasa "Opisanie świata. Rzecz o poezji Marcina Świetlickiego" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 12 000,00
Zakopane Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum Zofii i Witolda Paryskich Dziedzictwo kulturowe Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich 60 000,00
Dobczyce Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Zwiększenie potencjału artystyczno - edukacyjnego w SM I stopnia w Dobczycach - zakup nowych instrumentów i technologii. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 90 000,00
Kraków Balet Dworski Cracovia Danza XV Festiwal Tańców Dworskich "Cracovia Danza" Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec festiwal / przegląd / konkurs 100 000,00
Kraków Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie, etap XIII Dziedzictwo kulturowe Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju 111 000,00
Kraków Balet Dworski Cracovia Danza „Wokół Wita Stwosza” – premiera spektaklu w Norymberdze Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego 30 000,00
Kęty Dom Kultury w Kętach Nowa przestrzeń kultury  - modernizacja Domu Kultury w Kętach. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 120 000,00
Kraków Krakowska Fundacja Filmowa POLISH DOCS, POLISH SHORTS, POLISH ANIMATIONS 2014 - promocja polskiego kina za granicą w 2014 r. Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych 100 000,00
Kraków Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena III Festiwal Kultury Polskiej w Pekinie Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego 135 000,00
Kraków Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena Dzień polski na zimowych Igrzyskach Olimpijskich Soczi 2014 Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego 250 000,00
Kraków Fundacja Imago Mundi  Wystawa podsumowująca trzyletni program badawczy "Projekt METROPOLIS" Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne wystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem 150 000,00
Rzepiennik Suchy Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z/s w Rzepienniku Suchym Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w mobilne: oświetlenie, wykładziny sceniczne wygłuszające oraz  ścianę lustrzaną. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura domów kultury zakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 35 000,00
Kraków Fundacja Rozwoju Sztuki Sonoris Chór Polskiego Radia - dedykacje muzyczne 2014 Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych 100 000,00
Kraków Krakowskie Biuro Festiwalowe Grolsch Artboom Festival 2014 Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne festiwal / przegląd / konkurs 200 000,00
Kraków Stowarzyszenie PASSIONART Cykl koncertów monograficznych "Z pieśni kościelnych" H.M. Góreckiego w wykonaniu  GÓRECKI CHAMBER CHOIR Wydarzenia artystyczne Muzyka koncert / cykl koncertów 150 000,00
Kraków Fundacja Dla Kina 15. Festiwal Filmu Niemego w Krakowie Wydarzenia artystyczne Film zadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka filmowa stanowi istotny element koncepcji programowej 25 000,00
Chrzanów Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie ZAKUP FORTEPIANU DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. JANINY GARŚCI W CHRZANOWIE Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 15 000,00
Kraków Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 880 000,00
Kraków Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena Myszki i wojna - prezentacje Edukacja Edukacja kulturalna wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży - spektakl teatralny / muzyczny / operowy 100 000,00
Kraków Fundacja Pro Musica Nova IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej im. Henryka Mikołaja Góreckiego Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 100 000,00
Kraków Targi w Krakowie Sp. z o.o. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych 30 000,00
Bochnia Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni Zakup instrumentów i pomocy naukowych dla najmłodszych uczniów PSM I st. w Bochni Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 80 000,00
Zakopane Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem Przebudowa, modernizacja i remont części budynku z przeznaczeniem na internat szkolny ZSP w Zakopanem - IV etap Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego 280 000,00
Nowy Sącz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu XIX Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej Edukacja Edukacja artystyczna organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów, służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych 40 000,00
Kraków Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA Dariusz Czaja: "Kwintesencje. Pasaże barokowe" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej 14 700,00
Kraków Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA Richard Buckle - Diaghilev - publikacja w języku polskim Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski 34 300,00
Kraków Fundacja  Galicia Jewish Heritage Institute     Przygotowanie wystawy stałej poświęconej żydowskiemu dziedzictwu Galicji Wschodniej Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych tworzenie stałych wystaw muzealnych 50 000,00
Zakopane  Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem  Wystawa "Chudobno mie mama miała... Dzieciństwo pod Tatrami" Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych organizacja czasowych wystaw muzealnych 50 000,00
Lusławice Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Zakup zestawu instrumentów klawiszowych do celów dydaktycznych Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura kultury zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej 400 000,00
Kraków Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie Drzeworyty ludowe ze Lwowa. Kolekcja Pawlikowskiego Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych organizacja czasowych wystaw muzealnych 130 000,00
Kraków Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie W 100-lecie czynu niepodległościowego. Legiony Polskie w fotografii, narodziny polskiego reportażu wojennego Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych organizacja czasowych wystaw muzealnych 50 000,00
Kraków Fundacja Sztuk Wizualnych Miesiąc Fotografii w Krakowie 2014-2016 Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne festiwal / przegląd / konkurs 400 000,00
Kraków Małopolski Instytut Kultury Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce Obserwatorium kultury BRAK poprawa jakości gromadzenia, analizy i upowszechniania efektów projektów badawczych dot. sektora kultury 50 000,00
Krakow Cracovia Music Agency Witold Wnuk XIX Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 150 000,00
Kraków Galeria Zderzak Marta Tarabuła Galeria Zderzak na Berliner Liste 2014 Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych 30 000,00
Kraków Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" „Zaśpiewajcie, niewolnicy”. Wystawa Anny Baumgart Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne zadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej 60 000,00
Kraków Fundacja Edukacji Nauki i Kultury Scenicznej FENiKS Rejestracja audiowizualna spektakli teatralnych w jakości 4k Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec rejestracja (rejestracje) video spektaklu 200 000,00
Kraków Fundacja Miasto Literatury Organizacja Festiwalu Literackiego im. Czesława Miłosza 2014 - 2016  Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa festiwale literackie 58 073,00
Kraków Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena Ptasie Plotki czyli rzecz o muzyce (edycja 2014) Edukacja Edukacja kulturalna wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży - koncert 100 000,00
Kraków Opera Krakowska w Krakowie  Spektakle edukacyjno-muzyczne dla dzieci - "Przygody Profesora Wiolinka" Edukacja Edukacja kulturalna wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży - spektakl teatralny / muzyczny / operowy 70 000,00
Kraków Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe 4 Festiwal Muzyki Polskiej w Moskwie  Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego 125 000,00
Kraków Fundacja  Galicia Jewish Heritage Institute     Wystawa "Street art po żydowsku" Dziedzictwo kulturowe Wspieranie działań muzealnych organizacja czasowych wystaw muzealnych 35 000,00
Tarnów Biuro Wystaw Artystycznychw Tarnowie Plener BWA / Tarnów 2014 Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne inna forma prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogiem: performance, happening i prezentacja multimedialna 50 000,00
Kraków Cafe Szafe FESTIWAL LITERATURY DLA DZIECI - Kraków-Warszawa-Wrocław Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa festiwale literackie 200 000,00
Kraków Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" Modernizacja infrastruktury technicznej Muzeum Manggha w kierunku dostosowania do standardów europejskich - II etap prac Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura kultury zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej 200 000,00
Kraków Stowarzyszenie Rotunda Polska Szkoła Animacji, następne pokolenia II /kontynuacja projektu/ Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych 60 000,00
Kraków Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae" Marcel Chyrzyński - Betelgeuse na skrzypce, wiolonczelę i fortepian Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła kameralne 13 000,00
Tarnów Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie Odbudowa bazy instrumentalnej ZSM w Tarnowie Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 100 000,00
Kraków Fundacja Imago Mundi Place Called Space Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych 60 000,00
Żegocina Szkoła Muzyczna I stopnia Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego 50 000,00
Kraków Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA Wydanie Narodowe Dzieł Wszystkich Mieczysława Karłowicza: "Stanisław i Anna Oświecimowie", "Odwieczne pieśni" Wydarzenia artystyczne Muzyka inne zadanie dokumentujące oraz popularyzujące kulturę muzyczną 50 000,00
Wieliczka Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce Waldemar Król "5 miniatur kameralnych na marimbę, ksylofon, instrumenty perkusyjne i fortepian"  Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła kameralne 10 000,00
Zakopane Towarzystwo Muzyczne im.Karola Szymanowskiego Sławomir Czarnecki - kompozycja na fortepian, klarnet i róg  Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła kameralne 15 000,00
Kraków Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae" ANNA ZAWADZKA-GOŁOSZ - Esej o ziemi i o niebie Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła kameralne 10 000,00
Kraków Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae" Krzysztof Aleksander Janczak - Musique Concertant - Utwór na trio perkusyjne i kwartet smyczkowy Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła kameralne 17 000,00
Dobczyce Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Musical-opera dziecięca "Pocztówki muzyczne", libretto Wojciech Graniczewski, muzyka Yaroslav Olshevskyi (J. Olszewski) Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła wokalne i wokalno-instrumentalne 18 000,00
Kraków Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum Anna Stachurska Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła elektroakustyczne 14 000,00
Lusławice Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Zamówienie kompozytorskie dla Lusławickiej Orkiestry Talentów - SUL P'LUS na orkiestrę smyczkową Kolekcje Zamówienia kompozytorskie dzieła kameralne 20 000,00
Oświęcim Fundacja Peace Festival Life Festival Oświęcim 2014 Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal / przegląd / konkurs 320 000,00
Kraków JDMedia Dagmara Merecik Program recenzencki o książkach „Sztuka czytania” dla TVP Kultura Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa cykliczne audycje telewizyjne 250 000,00
Kraków EMG Ewa Mańkowska-Grin III edycja Festiwalu im. Brunona Schulza "Bruno Schulz Festiwal. Twierdza Literatury Wrocław" Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa festiwale literackie 200 000,00
Kraków Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka Book Lovers (Miłośnicy książek) Wydarzenia artystyczne Sztuki wizualne inna forma prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogiem: performance, happening i prezentacja multimedialna 200 000,00
Kraków Stowarzyszenie Teatr Nowy 60+ NOWY WIEK KULTURY. IV EDYCJA Edukacja Edukacja kulturalna zadanie rozwijające aktywność twórczą seniorów, także o charakterze integracyjnym, łączące różne grupy wiekowe i społeczne 200 000,00
Kraków Stowarzyszenie Rotunda 39. Krakowskie Reminiscencje Teatralne  Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec festiwal/przegląd/konkurs 300 000,00
Kraków Fundacja Tygodnika Powszechnego Organizacja Festiwalu Conrada 2013-2015 - edycja 2014 Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa festiwale literackie 240 000,00
Kraków Fundacja Tygodnika Powszechnego Edukacyjna akcja społeczna Lekcje Czytania w latach 201315 - edycja 2014 Promocja literatury i czytelnictwa Promocja czytelnictwa kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne 100 000,00
Liszki ROZSTAJE: u zbiegu kultur i tradycji. Stowarzyszenie ROZSTAJE 2014 | CROSSROADS Festival Krakow

[16. edycja - w ramach trzyletniego projektu: ROZSTAJE 2013-2014-2015]
Wydarzenia artystyczne Muzyka festiwal/przegląd/konkurs 100 000,00
Kraków Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka Kto inspiruje? Tadeusz Kantor! Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec zadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej 100 000,00
Kraków Capella Cracoviensis GO EAST! GO WEST! polish baroque promo tour Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego 150 000,00
Sobolów Orchestra Manager Marcin Klejdysz Cykl koncertów w Darmstadt w roku 2014 Wydarzenia artystyczne Promocja kultury polskiej za granicą zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego 100 000,00
Kraków Teatr Łaźnia Nowa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia Wydarzenia artystyczne Teatr i taniec festiwal/przegląd/konkurs 500 000,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Publikacja i promocja książki B.Chomątowskiej Stacja Muranów Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja literatury polskiej, w tym utworów dla dzieci i młodzieży 500,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Publikacja książki F.Dikottera "Wielki głód w czasach Mao" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja literatury zagranicznej w tłumaczeniu na języki polski, w tym utworów dla dzieci i młodzieży 500,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Wydanie książki Edmunda de Waala "Zając o bursztynowych oczach" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja literatury zagranicznej w tłumaczeniu na języki polski, w tym utworów dla dzieci i młodzieży 100,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Wydanie książki Juliusa Margolina "Podróż do krainy zeków" Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja literatury zagranicznej w tłumaczeniu na języki polski, w tym utworów dla dzieci i młodzieży 100,00
Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe - stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego BRAK rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury 65 702,98
Kraków Stowarzyszenie Rotunda Dance Moves Cities Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego BRAK realizacja międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych 24 000,00
Sękowa Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. Publikacja i promocja książki J.Kerouaca, A.Ginsberga Listy Promocja literatury i czytelnictwa Literatura publikacja literatury zagranicznej w tłumaczeniu na języki polski, w tym utworów dla dzieci i młodzieży 500,00
Kraków Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej  Dokumentacja fotograficzna obrazów polskich znajdujących się w Olesku i Złoczowie - oddziałach Lwowskiej Galerii Sztuki Dziedzictwo kulturowe Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą dokumentowanie utraconego i rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badania naukowe, kwerendy biblioteczne, archiwalne i inwentaryzacja 27 000,00
Kraków Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie, etap XIV Dziedzictwo kulturowe Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju 18 000,00
Kraków FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" Wydawanie magazynu Ha!art i prowadzenie portalu Ha!art Promocja literatury i czytelnictwa Czasopisma wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej 105 944,00
Kraków Krakowska Fundacja Filmowa 54.Krakowski Festiwal Filmowy Wydarzenia artystyczne Film festiwal / przegląd / konkurs 400 000,00
Kraków Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o. o. Wydawanie miesięcznika "Znak" w latach 2012-2014  Promocja literatury i czytelnictwa Czasopisma wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej 103 360,00
Kraków Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL Skalskie spotkania z wielokulturowością Promocja literatury i czytelnictwa Partnerstwo Publiczno-Społeczne Zadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne 19 900,00
Libusza Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej Spotkajmy się w bibliotece - w cztery oczy z kulturą - cykl spotkań czytelniczych Promocja literatury i czytelnictwa Partnerstwo Publiczno-Społeczne Zadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne 21 600,00
Kraków Małopolski Instytut Kultury Wydawanie kwartalnika "Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni" w wersji papierowej i elektronicznej

w 2014 roku.
Promocja literatury i czytelnictwa Czasopisma wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej 92 720,00
Zielonki Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki Dobra Książka Czyni Cuda- animacja czytelnictwa w gminie Zielonki Promocja literatury i czytelnictwa Partnerstwo Publiczno-Społeczne Zadania integrujące biblioteki i społeczności lokalne 18 900,00
Kraków Tygodnik Powszechny sp. z o.o. Dodatek "TP" Książki w Tygodniku - kontynuacja 2014 Promocja literatury i czytelnictwa Czasopisma wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej 105 000,00
Trzciana Gmina Trzciana Przebudowa auli oraz zakup wyposażenia i instrumentów do SM w Trzcianie. Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego 200 000,00


23 838 323,98