Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcywnioskodawcanazwa zadania - projektuprogram MKiDNpiorytetrodzaj zadaniadotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
NysaPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w NysiePrzebudowa i adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w PSM NysaRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego150 000,00
OpolePaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st.Modernizacja budynków oraz zakup wyposażenia związanego z pilotażem Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego100 000,00
OpoleMuzeum Śląska Opolskiego w OpoluStała wystawa etnograficzna w Muzeum Śląska Opolskiego w OpoluDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychtworzenie stałych wystaw muzealnych100 000,00
OpoleTeatr im. Jana Kochanowskiego w OpoluPROUST - PAMUK - PAMIĘĆTurcjaBRAKzadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim192 400,00
OpolePaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st.KOLBERGIADA - Miesiąc Oskara Kolberga w OpoluKolberg 2014 – PromesaBRAKZadania związane z przekazem treści kulturowych30 000,00
OpoleTowarzystwo Muzyczne"KRAINA SŁOWODŹWIĘKÓW"Kolberg 2014 – PromesaBRAKZadania realizowane we współpracy międzyśrodowiskowej z podmiotami reprezentującymi środowiska lokalne, których celem jest wymiana doświadczeń w zakresie twórczości muzycznej, słownej, tanecznej i wizualnej, w tym warsztaty mistrzowskie, których efektem b35 000,00
OpoleStowarzyszenie Opolski Projektor Animacji KulturalnychŚpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji.Kolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne25 000,00
OpoleTeatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu39. Opolskie Konfrontacje Teatralne "Klasyka polska 2014"Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs200 000,00
Dobrzeń WielkiGminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu WielkimZakup wyposażenia na potrzeby Małej i Dużej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń WielkiRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej25 000,00
OlesnoMiejski Dom KulturyZakup i montaż wyposażenia w Miejskim Domu Kultury w OleśnieRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej25 000,00
Kędzierzyn-KoźleMiejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-KoźluUwaga - czytam!Promocja literatury i czytelnictwaPromocja czytelnictwawydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych10 000,00
OpoleMuzeum Wsi Opolskiej w OpoluZakup dzieła Stanisława Majewskiego "Historia świata" (1981)KolekcjeKolekcje muzealnezakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu35 000,00
Strzelce OpolskieStrzelecki Ośrodek KulturyRemont i modernizacja Strzeleckiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej130 000,00
Kędzierzyn-KoźleMIEJSKI OŚRODEK KULTURYZakup systemu nagłośnieniowego i instrumentów - niezbędnego wyposażenia Studia Piosenki Miejskiego Ośrodka KulturyRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej45 000,00
GogolinGminny Ośrodek Kultury w GogolinieOdkrywanie piękna dźwięków - zakup fortepianu do Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej40 000,00
Opole Piastun Fundacja na rzecz dzieci i młodzieżyMuzyka Karpackich Źródeł Wydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych30 000,00
OpoleCentralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-OpoluKonserwacja unikatowej kolekcji tekstyliów poobozowych wraz z zabezpieczeniem dokumentacji z nią związanejDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego85 000,00
OpoleCentralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-OpoluZakup kolekcji korespondencji jenieckiej Andrzeja i Krystyny Mystkowskich z lat II wojny światowejKolekcjeKolekcje muzealnezakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu25 000,00
OpoleNarodowe Centrum Polskiej PiosenkiOpracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej PiosenkiRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyprzygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko45 000,00
OpoleGaleria Sztuki Współczesnej 4. Biennale Ars PoloniaWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem80 000,00
NamysłówPaństwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie Zakup instrumentu muzycznego dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Namysłowie.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego20 000,00
OpoleGaleria Sztuki Współczesnej "Długość cugli wyznacza średnicę areny" – wystawa i działania performatywneWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem30 000,00


1 457 400,00