Spółka od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 60 lat, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania dotyczące wsparcia kultury.

Zadania dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w 2014 roku

miasto - siedziba wnioskodawcywnioskodawcanazwa zadania - projektuprogram MKiDNpiorytetrodzaj zadaniadotacja MKiDN na realizację zadania w 2014 roku
SuwałkiSuwalski Ośrodek KulturyVI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska”Dziedzictwo kulturoweKultura ludowazadania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultury ludowej, w tym konkursy, przeglądy, festiwale sztuki i rękodzieła ludowego66 000,00
BiałystokGaleria ArsenałOpracowanie dokumentacji technicznej budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii ArsenałRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura kulturyprzygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko200 000,00
ŁomżaFilharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w ŁomżyZamówienie i prawykonanie nowego, napisanego przez Edwarda Sielickiego utworu, - Koncertu na akordeon i orkiestrę smyczkowąKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieło kameralne6 000,00
BiałystokGaleria ArsenałOksymoron normalności - polsko-turecki projekt artystycznyTurcjaBRAKzadanie prezentujące polską kulturę, organizowane lub współorganizowane przez podmioty prawa polskiego, w tym zadanie artystyczne oraz zadanie z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim133 500,00
BiałystokTeatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014.Kolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne32 200,00
Krasnopol IStowarzyszenie KruszniaDorzecze Niemna - śladami Oskara KolbergaKolberg 2014 – PromesaBRAKKompleksowe zadania multidyscyplinarne55 000,00
GrajewoMiejski Dom Kultury w GrajewiePrzebudowa proscenium sali kinowo- widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie wraz z zakupem wyposażeniaRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
CiechanowiecMuzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w CiechanowcuKonserwacja silników stacjonarnychDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego40 000,00
BiałystokMuzeum Podlaskie w BiałymstokuŚredniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej stan. 1, woj. podlaskie (badania 1951 – 1978), tom IIDziedzictwo kulturoweOchrona zabytków archeologicznychopracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków39 000,00
CiechanowiecMuzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w CiechanowcuZakup lokomobili parowej Garrett SmithKolekcjeKolekcje muzealnezakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu80 000,00
CiechanowiecMuzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w CiechanowcuZakup unikatowych ciągników do kolekcji Muzeum Rolnictwa w CiechanowcuKolekcjeKolekcje muzealnezakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu100 000,00
BiałystokKsiążnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w BiałymstokuKonserwacja starych druków KP – materialnego dziedzictwa kulturowego – etap IIIDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychkonserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego20 000,00
SejnyFundacja "Pogranicze"Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej - kontynuacjaDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich60 000,00
BiałystokUniwersytet w BiałymstokuDigitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku Dziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich25 000,00
BiałystokWojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
     Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku.
Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej100 000,00
ŁomżaFundacja Państwowej Szkoły Muzycznej w ŁomżyIX Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne w ŁomżyEdukacjaEdukacja artystycznaorganizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów, służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych20 000,00
HajnówkaHajnowski Dom Kultury"KULTURALNI+" - modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury - etap IIRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa,  remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej150 000,00
ŁapyFundacja AktywizacjaRozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława PiotrowskiegoDziedzictwo kulturoweOchrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowegodigitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich30 000,00
BiałystokBiałostocki Ośrodek KulturyDni Sztuki Współczesnej – 29. i 30. edycjaWydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs80 000,00
PolicznaSTOWARZYSZENIE KULTURALNE POCZTÓWKAMiędzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP 3 edycje "Wertepowe strony świata"Wydarzenia artystyczneTeatr i taniecfestiwal / przegląd / konkurs100 000,00
BiałystokZespół Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w BiałymstokuObniżenie strat cieplnych w budynku Internatu Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w BiałymstokuRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego140 000,00
SuwałkiSuwalski Ośrodek KulturyMULTIMEDIALNY SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka KulturyRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura domów kulturyzakup wyposażenia na  potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej200 000,00
BiałystokBiałostocki Teatr LalekKIERUNEK WSCHÓDWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych50 000,00
SuwałkiSuwalski Ośrodek KulturyMuzyczno-taneczna ludowa tożsamość Suwalszczyzny i północno-kresowych regionówDziedzictwo kulturoweKultura ludowazadanie z zakresu szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej prowadzonej w oparciu o niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagających lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji40 000,00
BiałystokMuzeum Podlaskie w BiałymstokuWirtualna historia zabytku muzealnego – XVI w. freski supraskieDziedzictwo kulturoweWspieranie działań muzealnychmodernizacja stałych wystaw muzealnych50 000,00
SupraślLiceum Plastyczne im. Artura GrottgeraDostosowanie i modernizacja pomieszczeń budynku Internatu Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu.Rozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegoroboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego976 990,00
BiałystokFundacja Słowa i Rzeczysztuka/globalizacjaWydarzenia artystyczneSztuki wizualnezadanie interdyscyplinarne, w przypadku którego sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej40 000,00
SuwałkiSuwalski Ośrodek KulturySPEAK - Suwalski Program Edukacji i Animacji KulturalnejEdukacjaEdukacja kulturalnazadanie podnoszące kwalifikacje kadr kultury i rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności80 000,00
ŁomżaSpołeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka""Matylda wyjeżdża" - wydanie książki dla dzieci o Matyldzie emigrantcePromocja literatury i czytelnictwaLiteraturapublikacja niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących: literatury polskiej16 000,00
ŁomżaPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w ŁomżyZakup fortepianu dla PSM I i II stopnia w ŁomżyRozwój infrastruktury kulturyInfrastruktura szkolnictwa artystycznegozakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego25 000,00
BiałystokTeatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w BiałymstokuKierunek ChinyWydarzenia artystycznePromocja kultury polskiej za granicąprezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych50 000,00
BiałystokGaleria ArsenałWystawa Slavs and Tatars z programem towarzyszącymWydarzenia artystyczneSztuki wizualnewystawa (cykl wystaw) wraz z katalogiem45 000,00
HajnówkaFundacja "Muzyka Cerkiewna"Zamówienie i prawykonanie utworu muzyki cerkiewnej Ludmiły DyczkoKolekcjeZamówienia kompozytorskiedzieła wokalne i wokalno-instrumentalne15 000,00
BiałystokMuzułmańska Gmina Wyznaniowa w KruszynianachBudowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w KruszynianachPromesa Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBRAKbudowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury szkół i uczelni artystycznych250 000,00


3 414 690,00